Letbaner.DK
 
Metro, letbaner og trængselsafgift
Nyhed 00416  

Københavns Rådhus
Københavns kommunes afvisning af letbaner,
anfægtes nu af Hovedstadens lokaludvalg.

 

Ny rapport om metro, letbaner og trængselsafgift

 
17.01.12 (Opdateret 19.01.12)
En arbejdsgruppe under lokaludvalgene i København har udarbejdet en ny rapport om hurtig udbygning af den kollektive trafik.

Formålet med rapporten er at påvise, at den udsendte screeningsrapport fra Københavns kommune "Udbygning af den kollektive trafik i København" på en urimelig måde forsøger at fremstille letbaner som en dårlig løsning for den kollektive trafik i Hovedstaden.

I den nye rapports forord kan man bl.a. læse: "Med en beslutning om, at der nu kommer en betalingsring, finder arbejdsgruppen det endnu mere vigtigt, at iværksætte en letbaneplan for at imødekomme det aktuelle behov for en bedre kollektiv trafikbetjening til oplandet.

Udspillet skal således ikke ses som et "enten metro eller letbaner", men en påpegning af at der bør iværksættes et seriøst stykke arbejde for at vurdere letbaner som et led i en samlet kollektiv trafikplan for hovedstadsområdet"

Screeningsrapporten fra Københavns kommune svarer ikke på behovet for letbaner

I rapporten fra lokaludvalgene kan man bl.a. læse:
"Borgerrepræsentationen i København pålagde i 2010 forvaltningerne at udarbejde en analyse af, hvor der er største behov for at anlægge næste etape af metroen efter Cityringen. I samme forbindelse blev forvaltningerne pålagt at belyse behovet for udbygning af den kollektive trafik med anlæg af letbaner og eller højklassede buslinjer.

I stedet for at belyse behovet for letbaner og buslinjer som led i den kollektive trafik (som pålagt af BR), valgte forvaltningen at få udarbejdet en screeningsrapport, hvor man indkredser, hvor der med fordel kan etableres 3 nye metrolinjer - og sammenligner derefter effekten ved at betjene disse linjer med letbaner eller busser i stedet. Det konkluderes ikke uventet, at man får den bedste løsning for brugerne med en metroløsning, som dog koster en bagatel af 38 mia.kr. mere end en letbaneløsning. Rapporten kan hentes i højre spalte eller på Amager Øst Lokaludvalgs hjemmeside.

Politikerhøring om den kollektive trafik i København

Rådet for Bæredygtig Trafik arrangerede en offentlig politikerhøring om udbygning af den kollektive trafik i København og klimavenlige transportløsninger d. 18.01.12 i Bethesta, Rømersgade 17, Kbh. K.

Her blev rapporten debatteret med et politikerpanel fra Københavns kommunes Borgerrepræsentation. Der blev også stillet spørgsmål fra tilhørerne.

/ME


Relaterede nyheder:

Trafikinvesteringer med rettidig omhu

Denne artikel fra Letbaner.DK er bragt i Berlingske Business mandag den 2/1. (06.01.12)

Letbaneforslag fra Valby Lokaludvalg

Det udarbejdede forslag er meget aktuelt i forbindelse med regeringens beslutning om en betalingsring i Hovedstadsområdet. (28.12.11)

Betalingsring og letbaner i København

Letbaner.DK har udarbejdet en ny folder med forslag til et bæredygtigt og effektivt trafiknet på skinner. (13.11.11)

Opfordring til at genoverveje letbaner

Letbaner.DK anfægter den trafikale planredegørelse fra Københavns Kommune, skriver JP-København.
(30.08.2005)

Københavns kommune manipulerer groft, siger RBT

Rådet for Bæredygtig Trafik skriver, at Københavns kommune manipulerer groft med borgerne (06.04.2005)
Gå til menuen i toppen

Til top

Læs mere fra menuen øverst til venstre.
   

Aktuelle links:

Den nye analyserapport: Metro, letbaner og trængselsafgiften
(december 2011)
Københavns Kommunes screeningsrapport:
Udbygning af den kollektive trafik i Kbh.
(april 2011)
 


Links om ny rapport:

Råd: Drop mere metro og brug penge på letbaner.
(Ingeniøren 05.01.12)
Metroen er yt.
(Urban 05.01.12)
Bompenge fra 'Rædselsring' kan få letbaner på skinner.
(GoNews.dk d. 05.01.12)
Bompenge kan få letbaner på skinner.
(Berlingske 05.01.12)
 


Links om screeningsrapport:

København vil have tre nye metrolinjer (2).
(Berlingske 05.05.11)
Her kan køre metro, letbane eller hurtigbus.
(København 05.05.11)
Metroen slår letbanen af banen i indre København.
(Berlingske 05.05.11)
København vil have tre nye metrolinjer.
(Berlingske 05.05.11)
København vil have tre nye metrolinjer - Debat
(Ingeniøren 05.05.11)


 
Copyright © Letbaner.DK
Forbehold Opdateret 19.01.12