Letbaner.DK
 
Letbaneforslag fra Valby Lokaludvalg
Nyhed 00413  

Visualisering fra Elefantporten, 
	Carlsberg i Valby, ved Billy O'Shea
Visualisering fra Elefantporten på Carlsberg

 

Letbaneforslag fra Valby Lokaludvalg

 
28.12.11
Det udarbejdede forslag er meget aktuelt i forbindelse med regeringens beslutning om en betalingsring i Hovedstadsområdet.

I en pressemeddelelse fra Valby Lokaludvalg d. 21/12 fremlægges der forslag om en letbane, som første gang blev præsenteret ved et velbesøgt offentligt møde på Carlsberg den 1. marts 2011. Siden er der indgået en aftale om etablering af en letbane langs Ring 3.

Ikke mindst regeringsbeslutningen om en betalingsring i Hovedstadsområdet gør forslaget om en Valby-letbane særdeles aktuelt, fordi den har et gunstigt tidsperspektiv og kan stå klar, når metro cityringen åbner, som en vigtig tilbringerlinje.

Kernen i forslaget er at skabe en attraktiv kollektiv forbindelse bl.a. for bilister mellem Ring 3-letbanen og metro cityringen med optimal adgang til det indre København. Det vil være den billigste kollektive trafikløsning på skinner, og den vil dagligt kunne bringe titusindvis af borgere, mellem omegnen og den indre by på tværs af en kommende betalingsring.

Idéen understøttes af en analyse, udarbejdet af Atkins Danmark A/S som dokumenterer, at en letbaneforbindelse er en ideel løsning på en række voksende trafikproblemer i Storkøbenhavn. Eksempelvis vil letbanen reducere den forventede biltrafik markant fra den nye Carlsberg-bydel, der vil bestå af 6.000 nye beboere og 10.000 nye arbejdspladser. Bydelen forventer at generere 20.000 nye bilture uden en letbane.

Letbanen kan fra metro cityringen ved Enghave Plads køre via Carlsberg-området til Valby station med jernbaneforbindelser til S-tog og regionaltog. Derfra kan den få forbindelse til Hvidovre Hospital, der betjener 460.000 borgere i den sydlige del af hovedstaden. Det er et af de hospitaler, der skal udvides kraftigt i forbindelse med den nye sygehusreform. Letbanen kan slutte i Brøndby med forbindelse til Ring 3 letbanen.

Ifølge Michael Fjeldsøe, næstformand i Valby Lokaludvalg, giver analysen fra Atkins Danmark positive svar på to meget væsentlige spørgsmål:

Er der passagergrundlag og et perspektiv for byudvikling, der gør det muligt? Og kan det lade sig gøre? ”For begge punkter er svaret et ubetinget ja. Derfor er Valby Lokaludvalgs letbaneidé det bedste bud på løsningen af en af de trafikale udfordringer, titusindvis af borgere i Storkøbenhavn står overfor", udtaler han.

Letbaneforslaget vil således give et kvalitetsløft til den overordnede kollektive trafikbetjening ikke alene for København, men for hele Hovedstadsområdet. Forslaget er sendt til Københavns kommune i håb om, at det vil indgå i kommunens planer om udvikling af den kollektive trafik på en økonomisk og miljøvenlig forsvarlig måde.

ME/


Relaterede nyheder:

Stor interesse for letbane i Valby

Næsten 80 var mødt op for at høre om Valbys letbaneplaner til et offentligt møde på Carlsberg. (13.03.11)

Ny letbanerapport til København

Valby lokaludvalg har taget initiativ til en ambitiøs trafikløsning på bydelens fremtidige trafikudfordringer. (30.12.10)

Letbane til Carlsberg-bydelen

forslag til ny højklasset kollektiv trafikløsning for den nye Carlsberg bydel. (01.09.10)
Gå til menuen i toppen

Til top

Læs mere fra menuen øverst til venstre.
   

"Valby Lokaludvalgs letbaneidé er det bedste bud på løsningen af en af de trafikale udfordringer, titusindvis af borgere i Storkøbenhavn står overfor."

/Michael Fjeldsøe, næstformand, Valby Lokaludvalg

 
 

Læs mere her:

Se linjeføringen på Københavns næste letbane.
(Ingeniøren 03.01.12)
Valby-borgere vil også have en letbane.
(Licitation 28.12.11)
Pressemeddelelse fra Valby Lokalvalg(PDF)
alternativ server
Artikel fra Valby Bladet: Letbane er et realistisk alternativ
Rapport fra Atkins: Valby Letbanescreening
alternativ server


 
Copyright © Letbaner.DK
Forbehold