Letbaner.DK
 
Stor interesse for letbane i Valby
Nyhed 00390  

 
Letbanemøde i Valby d. 1/3-2011
Mange interesserede mødte op i Pavillionen på Carlsberg.
Foto: Morten Engelbrecht

 

Stor interesse for letbane i Valby

 
13.03.11
Næsten 80 var mødt op for at høre om Valbys letbaneplaner til et offentligt møde på Carlsberg
d. 1. marts 2011.

Næstformanden for Valby lokaludvalg Michael Fjeldsøe præsenterede idéen til en letbaneforbindelse, der vil knytte den kommende Metro Cityring til Carlsberg-området, Valby, Hvidovre Hospital og måske videre til den kommende letbane langs Ring 3.

Valby Lokaludvalg igansatte sidste år en forundersøgelse af en letbane igennem Valby, der på mødet blev præsenteret af afdelingsleder Anders Kaas fra det rådgivende ingeniørfirma Atkins. Undersøgelsen bekræftede, at der er passagergrundlag for letbanen med tilhørende perspektiv for byudvikling f.eks på Carlsberggrunden, F.L.Schidth-grunden og området ved Grønttorvet.

Teknik- og miljøborgmester i Københavns kommune, Bo Asmus Keldgaard, var meget positiv overfor projektet, der ville få flere bilister til at bruge den kollektive transport.

Borgmesteren oplyste endvidere, at han gik ind for letbaner i København, og at de ville indgå i de fremtidige overvejelser om den fremtidige kollektive trafik i byen.

Projektleder for opgaver med at udføre planerne for det fremtidige Carlsbergområde, Jacob Andersen, bakkede også op om projektet.

Derefter var der stor spørgelyst og mange positive tilkendegivelser om projektet og om letbaner, selv om der også var beboere, der var usikre om, hvad det ville betyde for netop dem.

Til yderligere orientering fik alle en pjece med hjem om projektet, der var fremstillet af Valby Lokaludvalg i samarbejde med det rådgivende ingeniørfirma Atkins, som har udarbejdet rapporten.

Forventninger til letbanen

Letbanen vil kunne reducere den forventede biltrafik bl.a. fra den nye Carlsberg-bydel, der forventes at generere cirka 20.000 nye bilture. Carlsberg-bydelen kommer til at bestå af 6.000 nye boliger og 10.000 nye arbejdspladser.

Forlænges letbanen mod vest, vil den dagligt kunne give tusindvis af borgere i Storkøbenhavn mulighed for at skyde genvej imellem indre by og Metrocityringen til Vestegnen med den planlagte Ring 3 letbane.

/ME


Relaterede nyheder:

Offentligt letbanemøde på Carlsberg

Tirsdag den 1/3 2011, kl. 18.30 20.00 afholder Valby Lokaludvalg møde på Carlsberg i Pavillionen. (22.02.11)

Ny letbanerapport til København

Valby lokaludvalg har taget initiativ til en ambitiøs trafikløsning på bydelens fremtidige trafikudfordringer. (30.12.10)
Gå til menuen i toppen

Til top

Læs mere fra menuen øverst til venstre.
   

Læs rapporten her:

VALBY LETBANE VISION.
Valby Lokaludvalg
(Dec. 2010)
Forslag til linjeføring
Linjeføring og opland
Klik på kortet.
 
 

Læs mere her:

Grønt lys for letbane igennem Valby.
(Valbybladet 09.03.11)
Letbane til Valby møde - en fremtidsvision.
(Hvidovre 08.03.11)
Passagerer nok til en letbane i Valby.
(DR Kbh. d. 01.03.11)
Lykken er en letbane gennem Valby.
(Valby d. 22.02.11)
En letbane til Hvidovre Hospital?
(Hvidovre d. 22.02.11)
Her skal den køre:
(Hvidovre d. 22.02.11)
En god idé.
(Hvidovre d. 22.02.11)


 
Copyright © Letbaner.DK
Forbehold