Letbaner.DK
 
Letbane til Carlsberg-bydelen
Nyhed 00378  

Letbanevogn kører fra Carlsberg bydelen gennem Elefantporten
En letbane i Carlsberg-bydelen kan køre igennem Elefantporten. Visualisering: Billy O'Shea

 

Letbane til Carlsberg-bydelen

 
01.09.10
Valby Lokaludvalg og Letbaner.DK har i fællesskab udviklet et forslag til ny højklasset kollektiv trafikløsning for den nye Carlsberg bydel.

Det er et forslag til et letbaneprojekt, som vil bidrage til at løse en del af Valbys trafikproblemer og begrænse den markant øgede biltrafik, der ellers vil komme fra den nye Carlsberg bydel i København.

Med de nuværende planer vil den nye bydel på Carlsberg blive belastet af ca. 14-17.000 ekstra bilture i døgnet til og fra området. De fleste vil køre gennem Valby for at komme ud og ind af byen.

Da området ikke bliver betjent af den kommende Metro Cityring, foreslår Valby Lokaludvalg og Letbaner.DK, at beboerne får et alternativt tilbud i forhold til bilen med en hurtig og attraktiv letbaneforbindelse, der har direkte forbindelse til S-tog, regionaltog og Metro.

Derudover vil antallet af brugere af den kollektive trafik erfaringsmæssigt stige med ca. 25% i løbet af få år på strækninger, hvor busser erstattes med letbaner.

Dermed vil Valby opleve et fald i trængsel, støj og CO2

Forbindelse til Hvidovre Hospital

Letbanen kan med fordel forlænges til Hvidovre Hospital. Dermed vil patienter, besøgende og personale få en hurtig og behagelig transport i moderne letbanevogne med trinfri ind- og udstigning og med direkte adgang til hospitalet.

Moderne sporanlæg for letbaner sikrer i høj grad isoleringen af vibrationer fra letbanevognene. Specialfirmaer bygger særlige sporanlæg i gummi eller i fjederophæng, der kan absorbere de sidste mulige vibrationer.

Dette i kombination med moderne vogntyper, der har en afprøvet teknologi med optimale løbeegenskaber gør, at letbaner ikke burde give vibrationsproblemer tæt på hospitaler.

Hvidovre Hospitals hovedopgave er at undersøge og behandle 460.000 borgere i den sydlige del af hovedstaden og en række andre patienter. Hospitalet er aktivt inden for forskning og udvikling. Derudover hører det til et af de hospitaler i Hovedstadsområdet, der skal udvides kraftigt i forbindelse med den nye sygehusreform.

Letbanen vil derfor være en stor fordel for de mange medarbejdere, besøgende, handikappede, kørestolsbrugere og patienter til ambulant behandling, der får togforbindelse direkte til hovedindgangen.

Letbanen vil også kunne spare området for en del parkeringspladser med dertil hørende forurening fra bilerne.

Miljøfordele i den nye Carlsberg bydel

Beboerne får en moderne og forureningsfri kollektiv trafik til døren

Letbanen kan få to standsningssteder på Carlberg, så gangafstanden bliver minimal.

Letbanen bliver attraktiv for bilister, der vil se den som et reelt alternativ

Behovet for parkeringspladser i området kan minimeres

 

Valby Lokaludvalgs udstilling om trafik

Den 3.-5. september 2010 blev Valby kulturdage afholdt. Her kunne man f.eks. besøge Valby Lokaludvalgs telt på Tingstedet, hvor der blev sat fokus på en række forslag, der skal danne grundlag for Københavns kommunes fremtidige arbejde med trafikregulering i Valby.

Man kunne bl.a. læse og høre om hvordan lokaludvalgets foreslag til en letbane, vil kunne styrke den kollektive trafik.

/ME


Relaterede nyheder:

Letbaneudstilling på Valby Tingsted

Udstilling om letbane i Valby i forbindelse med Valby Kulturdage (05.09.08)   (opdat. 08.09.08)

Valby overvejer letbaner

Letbaner.dk præsenterede ideer til letbaner i Valby på debatmøde arrangeret af Valby Lokaludvalg. (21.05.08)
Gå til menuen i toppen

Til top

Læs mere fra menuen øverst til venstre.
 

 
Valby lokaludvalgs logo

Hvidovre hospital er aktivt inden for forskning og udvikling. Det skal udvides kraftigt i forbindelse med den nye sygehusreform.

Letbanen vil derfor være en stor fordel for medarbejdere, stude- rende, besøgende, handikappede og kørestolsbrugere og patienter til ambulant behandling, der får togforbindelse direkte til hovedindgangen.

 
Forslag til linjeplan
Forslag til Linjeplan.

 
 

Læs mere her:

Letbanen er et realistisk alternativ i Valby.
(Valby bladet 21.12.10)
VALBY LETBANE VISION
Valby Lokaludvalg
(Dec. 2010)
Lokaludvalg går i letbanetanker - side 5.
(Valby Bladet 18.08.10)
Planche: Letbane til Carlsberg-bydelen.
Valby Kulturdage.
Valby Lokaludvalg.


 
Copyright © Letbaner.DK
Forbehold Opdateret link 25.01.11