Letbaner.DK
 
Grønt lys for Ring 3-letbane
Nyhed 00377  

Grønt trafiklyssignal, 
	foto: Helge Bay
Grønt lys for Ring 3-letbane.

 

Grønt lys for Ring 3-letbane

 
31.07.10
Regeringspartierne støttet af Dansk Folkeparti anbefaler nu en OPP-letbaneløsning langs Ring 3 i stedet for en højklasset busløsning.
Af Morten Engelbrecht, Letbaner.dk.

I et debatindlæg i Politiken, søndag den 18. juli, skriver Kristian Phil Lorentsen (V) og Henriette Kjær (K), " ud fra en samlet vurdering anbefaler vi en letbaneløsning som den mest visionære og fremtidssikrede løsning for hele regionen."

Og de fortsætter: "Vi synes, at dette projekt er oplagt til at lave som et Offentligt Privat Partnerskab (OPP) i fuld skala. Det vil betyde, at interesserede private investorer får mulighed for at anlægge banen samt eje og drive den i f.eks. 30 år.

Hermed løser vi ikke alene udfordringen med finansiering i en tid med knaphed på offentlige anlægskroner. Vi sikrer også, at aktører med ekspertise inden for letbaner og kollektiv transport kan komme på banen med deraf følgende effektivitet og høj service for passagererne.

Mon ikke der findes kompetente aktører og investorer, som er villige til at prøve kræfter med OPP i stor skala for første gang i Danmark?" slutter debatindlægget.

Dette budskab kan man da ikke sidde overhørig på Vestegnen. Dermed er borgmestrene på Vestegenen klædt godt på, når de skal mødes med transportminister Hans Christian Schmidt (V) efter sommerferien.

I Frankrig åbnes en ny OPP-letbane i august

Ingeniørens Nyhedsbrev omtaler den 22. juli en ny letbane med OPP-finansiering, der er gjort til virkelighed i Lyon, og den åbnes den 9. august 2010.

"Den skal køre fra centrum til lufthavnen på 25 minutter med få stop undervejs. Der lægges skinner på en ny strækning på 8,5 km, medens kørsel på de resterende 11,5 km. skal foregå på eksisterende sporarealer. Den opgave har et konsortium, der tæller store selskaber, som bl.a. entreprenørvirksomheden Vinci og transportselskabet Veolia påtaget sig. De skal opføre og drive letbanen i en periode på 30 år."

Lyon har i forvejen fire letbanelinier. Selvom Lyon ligesom København har haft sporvogne tidligere, blev det nuværende letbanesystem på 50 km. først påbegyndt i 2001. Hertil kommer så den nye strækning.

I Danmark er ATP interesseret

Pensionsselskabet ATP mener, at man kan løse store offentlige investeringer, som f.eks. letbaner, billigere end det offentlige, bl.a. fordi man får lagt en god investerings- og vedligeholdelsesplan.

Direktør Lars Rohde, ATP, har tidligere på året udtalt til Jyllands Posten: "Vi har gode erfaringer med at investere i infrastruktur andre steder i verden. Vi skal blot have afklaret hvilke risici, der er ved et projekt. For vi er nødt til at tage os betalt for den risiko, som vi skal påtage os.

ATP kunne med fordel investere i og evt. drive de kommende letbaner i Danmark.

Danske firmaer med letbaneerfaringer

Erfaringer om etablering af selve letbaneanlægget kunne overlades til et konsortium af danske virksomheder, der allerede nu har erfaringer med etablering af letbaner samt en letbaneleverandør, der f.eks. kunne stå for projektering og leverance af:

Sporanlæg
Køreledningsanlæg
Omformerstationer
Rullende materiel
Trafikstyringssystemer
Signalanlæg
Passagerinformation

 
Herunder hører også vedligeholdelse af rullende materiel og tekniske anlæg som overlades til leverandøren. Performancegarantier skal sikre en optimal rådighed på letbanen. Allerede nu er der også interesse hos letbaneleverandører, der ser frem til en fornuftig model om f.eks. hvordan risici fordeles.

Misvisende beregninger i COWI-rapport

I COWIs rapport om letbane- eller busløsning langs Ring 3, fremgår det, at scenarierne uden byudvikling giver BRT en positiv nettonutidsværdi på ca. 0,5 mia.kr. og en intern forrentning på 5,7%.

Letbanen giver en nettonutidsværdi på ca. -2,6 mia.kr. og har en intern forrentning på 2,8%, hvilket er under den af Finansministeriets anbefalede diskontorente på 5%.

Men da rapporten forudsætter, at en busløsning skal afløses af en letbane, giver det ingen mening at angive nutidsværdi og intern forrentning for busløsningen alene.

Det vil give en ekstraomkostning først at etablere en busløsning for derefter at etablere letbaneløsningen. Denne ekstraomkostning vil trække negativt i nutidsværdi og intern forrentning.

Selvom der vil være mange usikkerheder i denne beregning, er vort bedste bud, at nutidsværdi og intern rente vil blive endnu lavere ved først at vælge den ene løsning og derefter vælge den anden løsning, end ved at vælge letbaneløsningen alene. Derfor er beregningen af busløsningen uinteressant og misvisende.

Tidsplan

Iflg. en tidligere OPP-rapport kan 1. etape mellem Lundtofte og Glostrup tages i brug ca. 6 år efter projektafklaringens start.

Fase 1 indeholder projektafklaring med behandling, aftale og myndighedsbehandling. Fase 2 indeholder etablering med projektering, anlægsarbejder, transportsystem og test.

Næste skridt

Gennem et OPP-samarbejde gives der adgang til en langsigtet politisk prioritering, specielt på finansieringsområdet. Her er det en stor fordel, at Staten allerede har bevilget 1,5 mia.kr. af de ca. 3,8 mia.kr., som projektet i alt forventes at ville koste.

Samtidig sikrer samarbejdsformen, at alle myndigheder, kompetencer og interesser inddrages fra projektets start, med henblik på en fælles gensidig optimering.

Med de mange rapporter, der er udarbejdet i løbet af de sidste 10 år, har man et glimrende grundlag for hurtigt, at kunne igangsætte projektet.

/Morten Engelbrecht


Relaterede nyheder:

Ny Ring 3 Rapport favoriserer busser

Med denne rapport er Vestegnens borgmestre dårligt klædt på til mødet med transportministeren om økonomien. (12.07.10)

OPP letbanefinansiering

ATP: Vi kan gøre offentlige investeringer til letbaner billigere. (06.05.10)

Trafikplan endelig med letbane

Med trafikforliget d. 29.01.09 er der blevet afsat en halv mia. kr. til letbanen i Århus. (02.02.09)

Letbaner på rutsjetur

Regeringen har udsendt den længe ventede handlingsplan d. 08.12.08 og den skuffer. (11.12.08)
Gå til menuen i toppen

Til top

Læs mere fra menuen øverst til venstre.
   

Iflg. en tidligere OPP-rapport kan 1. etape mellem Lundtofte og Glostrup tages i brug ca. 6 år efter projektafklaringens start.

/Morten Engelbrecht

 
 

Læs mere her:

V og K til private: Byg os en letbane langs Ring 3.
(Ingeniøren 19.07.10)
Stiller spørgsmål til letbanerapport se s.2
(Vestegnen 28.07.10)
Regeringens trafikordførere vil også have en letbane.
(dgo.dk d. 26.07.10)
Letbane bygges og dri- ves af private i Frankrig.
(Ingeniøren 22.07.10)
Privat letbane
(TV2 Lorry 18.07.10)
Trafikordførere: Private skal drive Ring 3 letbane.
(DR P4 d. 18.07.10)
Rapporten: Ring 3 - Letbane eller BRT?
(TRM.dk d. 06.07.10)


 
Copyright © Letbaner.DK
Forbehold Opdateret 01.08.10