Letbaner.DK
 
Valby overvejer letbaner
Nyhed 00293  

Letbaner som overvejes i Valby
Mulige linieføringer som overvejes (de røde)
 

Valby overvejer letbaner

 
21.05.08
Letbaner.dk præsenterede ideer til letbaner i Valby på debatmøde arrangeret af Valby Lokaludvalg.

Mødet var tænkt som inspiration til arbejdet med den kommende bydelsplan for Valby.

På trods af hele syv S-togsstationer i bydelen, har Valby også alvorlige trafikproblemer på vejene. Derfor ønskede Lokaludvalget inspiration til attraktive løsninger som f.eks. letbaner til Valby som supplement til S-banerne.

Tema-debatmøde om Trafik

Under overskriften "Ambitiøs og attraktiv kollektiv trafik i Valby" inviterede Valby Lokaludvalg onsdag d. 14.05.08 til debatarrangement på Carlsberg. Samtidig var der lejlighed til at bese udstillingen om planerne for Carlsberggrunden.

Tilhørerne fik en præsentation om letbaner fra trafikgruppen Letbaner.dk. Forskellige visioner blev vist til hvordan Valby kan kobles på et eventuelt kommende letbanenet i København. Emnet havde stor interesse og mulighederne blev diskuteret livligt og positivt imellem alle fremmødte.

Ud af fire mulige linieføringer var der enighed om at pege på to udvalgte, som er vist herover. De kan så begge kobles på en fælles letbane til Københavns centrum via f.eks. Vesterbrogade.

Letbanevogn på Brønshøj Torv 
Visualisering: Jeppe Goll.
Letbane visualiseret på Brønshøj Torv i København.

Lokaludvalget's Trafikgruppe

"Vi vil fokusere på de langsigtede trafikløsninger, der kan give inspiration til virkelige løsninger på trafikområdet i en ikke så fjern fremtid", udtaler Michael Fjeldsøe, tovholder på lokaludvalgets trafikgruppe.

"Letbaner er blot en mulighed af mange, og med arrangementet ønsker vi at sætte gang i en kreativ og nytænkende debat blandt Valbyborgere om udviklingen af den kollektive trafik på den lange bane", siger han til Valbybladet.

Trafikgruppen Letbaner.DK

"Til trods for at Valby er relativt godt stillet med mange S-togs stationer, så kan en letbaneforbindelse på tværs af bydelen være med til at styrke den kollektive trafik væsentligt i Valby", udtaler Helge Bay fra Letbaner.dk.

"Erfaringer fra udlandet viser, at letbaneforbindelser tiltrækker pendlere, der ikke tidligere har benyttet den kollektive trafik. Derfor vil en letbane ikke blive en konkurrent til det eksisterende S-togs net, men derimod et supplement, der kan betyde, at endnu flere valbyborgere fravælger biltrafik til fordel for kollektive transportmidler", slutter han til Valbybladet.


Vigerslev Allé linie

Mødet syntes bedst om en linieføring fra Vesterbrogade via Rahbæks Allé til Valby Langgade, Toftegårds Allé, Vigerslev Allé og til Vigerslevvej for at krydse Folehaven og ende ved Hvidovre Hospital.

Ud over hospitalet vil denne letbane betjene boligområderne syd for banen, det centrale Valby og den nordlige del af Carlsberggrunden, som ikke fik den metrostation de havde ønsket sig.

Fra letbanen er der skiftemulighed til Regionaltog og S-tog på Valby station og til den nye Ring S-bane på Vigerslev station på Vigerslev Allé. Denne linieføring går på tværs af de eksisternde S-baner og vil koble Valby og Hvidovre Hospital sammen med Vesterbro og København på en ny og attraktiv måde.

Roskildevej linie

Desuden en letbane igen udgående fra Vesterbrogade ad Roskildevej, Tårnvej og til Rødovre Centrum. Denne er tidligere foreslået af Letbaner.dk i 'Trafikplan København'.

Den vil i Valby kunne betjene Ålholm station (Ring S-bane), Domus Vista og ikke mindst Zoologisk have.

Letbane med i Bydelsplan

Lokaludvalget overvejer positivt at få disse linieføringer med på den forestående bydelsplan, som Valby er blandt de første til at lave i Københavns kommune.

Bydelsplanerne er ikke bindene for kommunen men bliver et bilag til kommuneplan 09. Dette betyder at politikere og forvaltninger er forpligtede til at overveje de ønsker og visioner der ligger i det lokale udkast.

/HB


Relaterede nyheder:

Miljøminister foreslår letbaner

Venstre støtter letbaner i Århus og København for private penge - og får ros af SF, skriver Berlingske. (05.03.08)

Ny Trafikplan præsenteret

Letbaner.DK har udsendt nyt prospekt om Trafikplan København til politikerne.
(16.01.07)
Gå til menuen i toppen

Til top

Læs mere fra menuen øverst til venstre.
   
 
"Vi vil fokusere på de langsigtede trafik løsninger, der kan give inspiration til virkelige løsninger på trafik området i en ikke så fjern fremtid", udtaler Michael Fjeldsøe fra Valby Lokaludvalg.
 
 

Læs mere her:

Valby Lokaludvalg
Passagerer gider ikke bumlebusser.
(Berlingske 21.05.08)
SF foreslår statsligt tilskud til letbaner.
(Politiken 21.05.08)


 
Copyright © Letbaner.DK
Forbehold