Letbaner.DK
 
Trafikinvesteringer med rettidig omhu
Nyhed 00415  

Letbane tracé på Nørre Voldgade
Visualisering af letbanetracé på Nørre Voldgade

 

Trafikinvesteringer med rettidig omhu

 
06.01.12
Denne artikel fra Letbaner.DK er bragt i Berlingske Business mandag den 2. januar under rubrikken dagens synspunkt

Til trods for, at der ikke er afsat midler til at modernisere jernbanenettet med el-drift for ca. 17 mia.kr., der ellers ville være til stor gavn for danskerne i hele landet, har Københavns kommune planer om nye underjordiske trafikprojekter i form af metroinvesteringer til ca. 40-50 mia.kr. til gavn for en meget begrænset del af byens borgere.

Det er uforståeligt, at der er politisk interesse for at investere i så omkostningstunge projekter, når finanskrisen i øjeblikket lægger store begrænsninger på selv de mest presserende trafikinvesteringer.

Når man vil begrænse biltrafikken i København med en betalingsring, bør man samtidig investere målrettet og massivt i en økonomisk og effektiv form for udbygning af den kollektive trafik med tilhørende parkeringsanlæg i omegnskommunerne.

Ellers vil det få kolossale konsekvenser for mange borgere og virksomheder i hele hovedstadsområdet. Det vil f.eks. betyde en økonomisk belastning med højere transportudgifter for mange familier, og en del kvarterer i omegnen vil lide under øget trafik og parkerede biler. For forlystelseslivet i København vil det betyde færre gæster og dermed mindre omsætning. For detailhandelen, som i øjeblikket er stærkt presset af en øget internethandel, vil det betyde færre kunder fra omegnskvartererne og øgede udgifter til varetransport og vedligeholdelsesarbejder.

Allerede nu presser Københavns kommune på for at få Folketinget til at bevilge mere metro til udviklingsområdet i Nordhavnen på ca. 3 km. Pris ca. 3 mia.kr. uden hensyntagen til det store behov der i løbet af få år vil være for at styrke den kollektive trafik ind og ud af byen i forbindelse med en betalingsring. Begrundelsen er, at der er 350 mio.kr. at spare for staten ved at bygge den nye metro samtidig med metro cityringen.

I vestegnskommunerne har man i mange år arbejdet med trafikinvesteringer med rettidig omhu og med fokus på økonomisk forsvarlige løsninger. Det har resulteret i, at der nu skal etableres en 28 km. letbane på tværs af København langs Ring 3, der vil få ca. 65.000 daglige passagerer for 3,7 mia. kr.

Derfor peger Gladsaxe og Lyngby-Tårbæks borgmestre på, at en del af indtægterne fra betalingsringen skal bruges til at udvikle infrastrukturen i hele hovedstadsområdet. De har sammen udarbejdet tre konkrete forslag til, hvordan den kollektive trafik i hovedstadsområdet kan forbedres.

Forslaget er næsten på linje med Region Hovedstadens udviklingsplan 2008. Her foreslår man for det første en letbane fra Herlev ad Frederikssundsvej ind mod City, og dernæst en letbane mellem Danmarks Tekniske Universitet i Lundtofte, Gentofte Hospital, metro cityringen og City, begge med forbindelse til Ring 3 letbanen.

Det tredje forslag er en forbindelse mellem Københavns kommune og Hvidovre hospital, et forslag som Valby lokaludvalg allerede har fået udarbejdet en forundersøgelse af. Den er nu fremsendt til Københavns kommune.

Man får nemlig syv gange så meget for pengene ved at køre på skinner i gadeplan i forhold til at køre på skinner under jorden.

Hvis man omsætter det til københavnske forhold, kunne man få en 18 km. letbanestrækning mellem Herlev og Sundby for nogenlunde de samme penge, som en metro til Nordhavnen vil koste. Dermed vil man lette hverdagen for 80-100.000 daglige brugere i løbet af 6-8 år i store dele af København i stedet for at kunne metrobetjene 20-40.000 potentielle brugere i et udviklingsområde i løbet af 20-30 år.

ME/


Relaterede nyheder:

Letbaneforslag fra Valby Lokaludvalg

Det udarbejdede forslag er meget aktuelt i forbindelse med regeringens beslutning om en betalingsring i Hovedstadsområdet. (28.12.11)

Penge fra betalingsringen

”Gladsaxe og Lyngby kommuner vil have del i indtægterne, hvis betalingsringen om København realiseres” skriver UgensErhverv.dk. (20.12.11)

Hvad får man for 82 mia. kr.

Hvordan skal den kollektive trafik organiseres i fremtiden? Det spørgsmål bearbejdes meget forskelligt i danske kommuner. (18.08.11)
Gå til menuen i toppen

Til top

Læs mere fra menuen øverst til venstre.
   

"Når man vil begrænse biltrafikken i København med en betalingsring, bør man samtidig investere massivt i en økonomisk og effektiv udbygning af den kollektive trafik med letbaner og parkeringsanlæg i omegnskommunerne."

/Letbaner.DK

 
 

Læs mere her:

Råd: Drop mere metro og brug penge på letbaner.
(Ingeniøren 05.01.12)
Bompenge kan få letbaner på skinner.
(Berlingske 05.01.12)
Trafikinvesteringer med rettidig omhu.
(Berlingske 02.01.12)


 
Copyright © Letbaner.DK
Forbehold