Letbaner.DK
 
Københavns kommune manipulerer groft
Nyhed 00067  

Københavns kommune manipulerer groft, siger RTB

RBT

06.04.05
Rådet for Bæredygtig Trafik skriver, at Københavns kommune manipulerer groft med borgerne i sagen om mere metro eller moderne letbaner og fortsætter:

Københavns Kommune har gennem en årrække arbejdet med forslag til en ny Trafik- og Miljøplan. I dette arbejde har kommunen ensidigt lagt sig fast på mere metro. Der har end ikke foreligget analyser af andre løsningsforslag såsom moderne letbaner, der nu ellers går sin sejrsgang i store dele af verden.

Først nu, hvor arbejdet med en Trafik- og Miljøplan er ved at være færdigt, foreligger en rapport på 220 sider om fordele og ulemper ved henholdsvis metro eller moderne letbaner. Den kan læses på internettet, men kan ikke fås i papirudgave. Det er end ikke tanken, at spørgsmålet skal sendes i høring.

Det er helt uacceptabelt i betragtning af, at det drejer sig om beslutninger, der har afgørende betydning for byens liv. En sådan rapport burde have foreligget under behandling af forslag til Trafik- og Miljøplan for København.

KØBENHAVNS KOMMUNE giver således det afgørende spørgsmål om moderne letbaner eller mere metro en yderst tendentiøs behandling, mener Rådet for Bæredygtig Trafik.

/RBT


Link til Rådet for Bæredygtig Trafik

Til top

 

 
Copyright © Letbaner.DK
Forbehold Opdateret 20.02.06