Letbaner.DK
 
Planredegørelse for København er offentliggjort
Nyhed 00066  

Planredegørelse for København

 

Planredegørelse for København er offentliggjort

05.04.05

Københavns overborgmester Lars Engberg (S) peger på mere metro.

Efter at fem uvildige konsulentfirmaer har udarbejdet en grundig rapport, har kommunen selv skrevet en sammenfatning af rapporten, og der er, som vi hurtigt læser det, tolket frit fra det reelle indhold.

Kort sagt fokuserer kommunen på metroens høje kørehastighed og forventede høje passagertal, selv om den alternative letbanering har tilnærmelsesvis de samme tal til den halve pris, (hvilket dog ikke fremgår af sammenfatningen!). At letbanen kan fredeliggøre og revitalisere bymidten og være et reelt alternativ til bilen, drukner helt i en angivelig tvungen nedgang i bilkapaciteten på 30-60%. Det er misfortolket og gælder kun de få udvalgte letbanegader. Byens generelle bilkapacitet vil blive begrænset under 10%, hvilket er under den forventelige naturlige nedgang, som følge af de forbedrede offentlige trafikforbindelser.

Letbanen kommer altså bilisterne tilgode som at reelt alternativ til bilen og til lettelse af vejbelastningen. Også gangbesværede, rullestole, barnevogne og cykler vil få god adgang til offentlig transport af høj kvalitet, da de ikke skal under jorden, men kan komme ind fra gaden uden trin. Alle disse forhold ser Lars Engberg helt bort fra, ligesom metroens mange problemer ikke lader til at have gjort indtryk.

Lars Engberg tager med sine udtalelser stilling til valget på forhånd, før den politiske behandling er startet. Spørgsmålet er om han overhovedet ønsker en saglige debat om hvilken løsning der tjener byen bedst?

Et andet godt spørgsmål er hvorfor han selv har ladet udformet en sammenfatning? Den virker tynd og har fejlfortolkninger. Istedet burde skribenterne selv have udformet en Resumerapport.

Vi håber og tror at Københavnerne vil kræve en seriøs debat, således at rapportens løsningsforslag til en letbanering kan blive behandlet med faglig respekt.

Andre synspunkter

Moderne letbanestation i Dresden Andre politikere tolker redegørelsen lige modsat. Mikkel Warming (enhedslisten) siger til Berlingske tidende "at letbanens fordel er, at den alt andet lige har flere stop end metroen. En letbane bør kombineres med kørselsafgifter og en generel udbygning af den kollektive trafik i hele hovedstadsregionen, så der bliver gode fødelinier til ringen."


Vi vurderer at kommunen i sammenfatningen har fejlfortolket letbanens kapacitet, idet letbaner kun er sat til at kunne køre hver 2. min. I udlandet kører letbaner op til hvert minut! Metroen er sat til at kunne køre hvert 75 sek., men i praksis har de små tog svært ved at køre oftere end hvert 2. minut på den nuværende metro.

Rejsehastigheden for letbaner er ganske rigtigt længere, men det opvejes af de kortere adgangsveje til letbanens standsningssteder, der ligger direkte i gaden med kortere intervaller. Letbanens rejsehastighed 'fra dør til dør' er derfor meget tæt på metroens, hvilket heller ikke fremgår af sammenfatningen.

Da metroen rummer store usikkerheder omkring den endelige pris, og da erfaringer viser at en letbaner overholder projekterede priser og oftest blive en succes, - mener vi at der begås en alvorlig fejltagelse, hvis trafikmidlerne lægges i en dyr kort metrostrækning, der ikke kan nå at blive udbygget til f.eks. Brønshøj i de næste 20 år.

/HB


Download:

Hent Planredegørelsen her.


Til top

 

 
Copyright © Letbaner.DK
Forbehold Opdateret 05.06.08