Letbaner.DK
 
Betalingsring og letbaner i København
Nyhed 00411  

Folder: Betalingsring kræver Letbaner

Ny folder om mere grøn trafik for pengene

 

Betalingsring kræver investeringer i letbaner

 
13.11.11
Letbaner.DK har udarbejdet en folder med forslag til et bæredygtigt og effektivt trafiknet på skinner med høj fremkommelighed og mobilitet samt mindre luftforurening.

Med en betalingsring rundt om de indre bydele i København, udtrykker mange ønsket om mere bæredygtig kollektiv trafik, så der kan tilbydes et reelt alternativ til bilkørsel.

Når letbaner erstatter busser, giver det erfaringsmæssigt et fald på ca. 20% af biltrafikken i korridoren, fordi bilbrugerne får et bedre alternativ end busser. Derfor øges det kollektive passagertal oftest med ca. 25% i løbet af få år. (Kilde: Region Hovedstaden)

En ensidig investering i metro løser ikke hovedstadens grundlæggende problem – en stigende pendling ind til København, som er en del af baggrunden for etablering af en betalingsring. Metrocityringen vil kun betjene den københavnske lokaltrafik, hvor den bliver en erstatning for en del af byens buslinjer. Beregninger viser da også, at biltrafikken kun vil falde med ca. 2%.

Letbaner er det mest økonomiske kollektive trafiksystem på skinner, der samtidig vil gøre København mere attraktiv som en miljøvenlig og trafikalt tryg by, med et styrket forretnings- og forlystelsesliv.


 

Et letbanenet på 80 km kan bestå af:

·   Fire radiallinier fra omegnen til City
·   Tre linier til byudviklingsområderne Carlsbergområdet, Nordhavnen og Holmen/Refshaleøen
·   To tværlinier nord-syd, hvoraf den ene langs Ring 3 netop er besluttet
·   Syv mulige Park & Ride anlæg i omegnen

 

Maksimal udnyttelse af investeringer

Fremtiden presser sig på. Letbaner kan anlægges på den halve tid af en metroløsning og vil dermed langt hurtigere være til gavn for borgerne. Anlæg af letbaner, koster ca. 200 mio. kr. pr. km - eller under 1/7 af metro og er dermed væsentligt billigere at anlægge. Letbaner kan anlægges etapevis og har samme kapacitet, komfort og rejsehastighed som metro.

Letbanelinjen langs Ring 3 mellem Lundtofte og Ishøj, er nu besluttet og igangsat. Den vil tiltrække arbejdspladser, skabe mere plads på vejene og være det første skridt hen imod visionen Loop City, der vil gøre det attraktivt at bo på Vestegnen.

Sidste år voksede indbyggertallet i København med 10.000. Med den stigningstakt er det vigtigt, at man får anlagt et net af kollektiv trafik på skinner i form af miljøvenlige letbaner, som tilbringerlinier til den nuværende metro og den kommende metrocityring i løbet af en kort årrække.

Dette forslag er ment som et centralt bidrag til at skabe fremtidens grønne bytrafik i gadeplan i Storkøbenhavn, baseret på udenlandske erfaringer med letbaners kvaliteter som bylivsgeneratorer i tæt sammenhæng med andre baner.

Kodeordene er vækst, byliv, mobilitet, bæredygtig udvikling, bedre miljø og livskvalitet.

Letbanekonceptet er nu en naturlig del af den kollektive trafik i ca. 200 byer i Europa, og det har vist sig at være et højklasset moderne transportmiddel, der er et attraktivt alternativ til bilen.

Passagerprognosen for Nordens nyeste letbane i Bergen, der åbnede i juni 2010, var på 23.000 daglige passagerer. Allerede fem måneder efter åbningen befordredes over 35.000 passagerer dagligt.

ME/

Hele folderen kan hentes her...

Printes bedst i A3   (2-sidet farveprint)


Relaterede nyheder:

Vent med bompenge

Berlingske har haft en debat om bompenge i København, og Letbaner.DK havde følgende indlæg i avisen den 8. juli som dagens brev. (19.07.11)

Trængselsafgifter i København

Teknik- og miljøborgmester Klaus Bondam efterlyser alternative forslag til løsning af fremtidens trafik til, fra og rundt om København. (08.07.08)
Gå til menuen i toppen

Til top

Læs mere fra menuen øverst til venstre.
 

Betalingsring kræver Letbaner
Folder: Betalingsring kræver Letbaner
Letbaner.DK, 2011

 

 

"Letbaner er det mest økonomiske kollektive trafiksystem på skinner, der samtidig vil gøre København mere attraktiv som en miljøvenlig og trafikalt tryg by, med et styrket forretnings- og forlystelsesliv."

/Letbaner.DK

 
 

Læs mere her:

Letbane kan finansieres over 15 år. Log in
(Licitation 08.11.11)
Regeringen vil have betalingsring i lyntempo.
(Politiken 10.11.11)
Ny undersøgelse: Byg straks metro til Nordhavn for 2,9 mia. kr.
(Ingeniøren 08.11.11)
Bæredygtig bevægelse i København.
(Pol.dk 18.10.11)
DSB erkender mangel på p-pladser.
(DR.dk d. 17.10.11)
Betalingsring kan give kæmpe forskel i huspriser.
(Pol.dk 17.10.11)
Betalingsring batter ikke stort for CO2-regnskabet.
(Information 27.09.11)
Betalingsring - Letbane - Storcenter?.
(dinby.dk 26.09.11)
 
 

Betalingsring kræver Letbaner
Folder: Betalingsring kræver Letbaner
Letbaner.DK, 2011

  
Copyright © Letbaner.DK
Forbehold