Letbaner.DK
 
Trængselsafgifter i København
Nyhed 00300  

Trængsel i København
Foto: Helge Bay
Trængsel i København
 

Debat om trængselsafgifter i København

 
08.07.08
Teknik- og miljøborgmester Klaus Bondam efterlyser alternative forslag til løsning af fremtidens trafik til, fra og rundt om København

Københavns kommune har sammen med en lang række omegnskommuner igangsat arbejdet med at finde en løsning på byens store trafik- og miljøproblemer i form af trængselsafgifter, - en løsning, der allerede er gennemført i f.eks. London, Oslo og Stockholm.

Men da regeringen har gjort det klart, at den ikke vil støtte en betalingsring i hovedstadsområdet, efterlyser teknik- og miljøborgmester Klaus Bondam alternative forslag.

Letbaner.DK's bidrag

Det vil Letbaner.DK gerne bidrage med. Vi har netop udarbejdet informationsmateriale om, hvordan mange større byer i dag prøver at løse deres trafik- og miljøproblemer med letbaner.

En storby, der ikke investerer tilstrækkeligt i moderne kollektiv infrastruktur, sander til. Man behøver ikke at bekæmpe bilismen, men man kan styre udviklingen bl.a. med en tidssvarende kollektiv trafik.

Med den nuværende metro og den kommende metrocityring vil det være oplagt at gøre brug af erfaringer fra mange storbyer i EU, ved sideløbende at anlægge letbaner i Storkøbenhavn, begyndende med Ring 3-letbanen, således at den kollektive trafik kan blive attraktiv, ikke mindst for bilisterne.

Bytrafikudviklingen i EU

Vi har analyseret udviklingen af kollektiv bytrafik i Europa, og sporveje er i dag det mest udbredte bytrafiksystem på skinner med en samlet længde på i alt ca. 8000 km. Antallet af sporvejsbyer er steget fra 137 i 1980 til 190 i 2008. I gennemsnit er der kommet 2 nye sporvejsbyer til om året, foruden de mange udvidelser af eksisterende sporveje.

Det er især i Frankrig, at udviklingen går hurtigt. I 1980 var der kun tre sporvejsbyer i landet, men i år 2012 forventes der at være 21. En af byerne med et nyt letbanesystem er Strasbourg, og det er erfaringer fra denne bys kollektive trafikinvesteringer, vi gerne vil videregive til Københavns Kommune.

Eksemplet Strasbourg

I juni 1989 blev der truffet en formel beslutning i Strasbourg om at påbegynde planlægningen af et moderne sporvejsnet. Målet med investeringen var:

- at reducere biltrafikken i byen
- at forøge den kollektive trafiks andel fra 11% til 25%

Den første letbane blev indviet i 1994 og med en senere udvidelse til i alt 24 km. sporvej var den kollektive trafiks andel i byen allerede i 2004 steget til 24%. Det betød et tilsvarende fald i antallet af biler i byen, og man oplever nu miljøvenlige byrum bl.a. med bilfrie indkøbsgader med miljøvenlig kollektiv trafik og et udendørs caféliv til gavn for indbyggerne.

Prospekt om letbaner

Letbaner.DK har samlet disse oplysninger og erfaringer i et prospekt, som kan hentes her på siden.

Ikke alene i Frankrig, men også i de fleste større byer i EU ønsker man enkle og miljøvenlige kollektive trafikinvesteringer, der kan give en maksimal udnyttelse af de investerede midler inden for den kortest mulige tid.

Vi håber, at der med disse europæiske erfaringer snart kommer en åbning i kommunes holdning til miljøvenlige letbaner, hvilket vi anser for helt nødvendigt i en moderne storby, for at begrænse af trafikkøerne, CO2 udledningen samt luft- og støjforureningen og gøre den kollektive trafik i gadeplan miljøvenlig og mere uafhængig af de stærkt stigende oliepriser.

Først når man har etableret et attraktivt kollektivt trafiknet på skinner i København i form af metro, S-tog og letbaner, kan man forsvare at indføre trængselsafgifter.

/ME


Relaterede nyheder:

Ny regional udviklingsplan

Region Hovedstaden anbefaler Ring 3 letbanen og foreslår yderligere to letbaner ind til København. (06.04.08)

Miljøminister foreslår letbaner

Venstre støtter letbaner i Århus og København for private penge - og får ros af SF, skriver Berlingske. (05.03.08)

11 kommuner ønsker Ring 3-letbane

Et nyt offentligt samarbejde skal bane vejen for en letbane omkring København. (29.12.07)
Gå til menuen i toppen

Til top

Læs mere fra menuen øverst til venstre.
   

"Først når man har etableret et attraktivt kollektivt trafiknet på skinner i København i form af metro, S-tog og letbaner, kan man forsvare at indføre trængselsafgifter."

/Letbaner.DK

 
 

Læs mere her:

Letbaner i Strasbourg
(Letbaner.DK 07.2008)
Letbane på tværs af hovedstaden.
(Gladsaxe K. 04.07.08)
Sporvogn kan køre allerede i 2018.
(DR d. 04.07.08)
Kommuner vil have letbane.
(UgensErhverv 07.07.08)
 
 
Letbaner i Strasbourg

Prospekt om Strasbourg
(Pdf prospekt)


 
Copyright © Letbaner.DK
Forbehold