Letbaner.DK
 
Opfordring til at genoverveje letbaner
Nyhed 00095  

Planredegørelsen fra Københavns Kommune
Analyse af Planredegørelsen

 

Opfordring til at genoverveje letbaner

30.08.05
Letbaner.DK anfægter den trafikale planredegørelse fra Københavns Kommune, som fremhæver metroløsningen.

Holder Københavns Kommune oplysninger tilbage, der taler for den billigere, men fuldt ud lige så gode trafikløsning med letbaner i fremtidens bybillede i stedet for en 15-20 mia. kr. dyr Metro Cityring?

"Letbaner.dk vil på baggrund af nye oplysninger have politikerne i København til at genoverveje letbaner.

Letbaner.dk står ikke alene med sin kritik af Københavns Kommunes rapport om, hvorvidt letbaner eller en 15-20 mia. kr. dyr Metro Cityring er den bedste løsning for byen. En af de konsulenter, der bidrog til rapporten, undsiger ligefrem en af kommunens konklusioner", skriver JP København d. 18.08.05

Eksperter støtter Letbaner.DK

Jan Usterud Hanssen fra Transportøkonomisk Institut i Norge, citeres således: »I sammenfatningen (fra Københavns kommune red.) optræder én pointe, som vi aldrig har fremhævet: At letbaner er til fare for trafiksikkerheden. Det har vi aldrig sagt. Tværtimod har vi sagt, at der ikke er noget i litteraturen, der tyder på dette«.

Holdningen fra Center for Trafik og Transport, Danmarks Tekniske Universitet er klar: »Efter min mening er den økonomiske del mangelfuldt beskrevet i sammenfatningen. Man skal se driftsøkonomien i forhold til investeringen, og her har letbanen en fordel frem for Metroen,« siger Alex Landex, som dog ikke har fundet direkte misvisende oplysninger i kommunens sammenfatning, »Men det lader til, at der er sorteret i materialet,« siger han til avisen.

Der er især sorteret i oplysningerne omkring rejsehastighed og kapacitet i følge Letbaner.DK. Ordlyden om at »Metroen er hurtigere, har større kapacitet(...)«, kunne lige så godt have været til fordel for letbanen, påpeger trafikgruppen.

Kritik afvises

JP København skriver videre at "Søren Elle, embedsmand i kommunens økonomiforvaltning og forfatter til sammenfatningen, afviser pure kritikken.
Han medgiver dog, at TØI i Norge ikke har skrevet, at en letbane er til fare for trafiksikkerheden.

»Men vi har jo også lov til at indhente oplysninger andre steder fra. På det punkt fik vi ikke et svar fra TØI,« siger han."

Rystende behandling

Letbaner.DK finder det rystende at en embedsmand direkte har omskrevet indholdet fra den uvildig rapport ved at tilføje andre politisk betonede konklusioner.

"Søren Elle understreger, at han ikke har følt sig presset fra nogen side til at gøre sammenfatningen mere Metro-positiv, end der var belæg for i underrapporterne. Han siger desuden, at han til fulde kan stå inde for sine konklusioner, og at han ikke er enig i kritikken.

»Jeg fremhæver de emner, som jeg synes, at man kan fremhæve. Og det holder vand,« slår han fast." skriver JP København.


 

Download:

Analyse af Planredegørelsen
Udgivet af Letbaner.DK, 2005

Projekt Basisnet Resumerapport
Udgivet af HUR, 1999

 


Relateret nyhed:

Ny analyse sætter spørgsmålstegn ved Planredegørelsen

Letbaner.DK's analyse af Planredegørelsen, sætte fokus på den manglende stillingtagen til pendlerne.
(18.08.05)

Københavns kommune manipulerer groft, siger RBT

Rådet for Bæredygtig Trafik skriver, at Københavns kommune manipulerer groft med borgerne (06.04.05)

Planredegørelse for København er nu offentliggjort

Københavns overborgmester Lars Engberg (S) peger på mere metro. (05.04.05)
Gå til menuen i toppen

Til top

Læs mere fra menuen øverst til venstre.
 
Copyright © Letbaner.DK
Forbehold Opdateret: 05.06.08