Letbaner.DK
 
Hellere letbane til Herlev end Nordhavnsmetro
Nyhed 00418  

Visualisering af letbane på Brønshøj Torv
Visualisering af letbane på Brønshøj Torv
(Jesper Goll)

 

Hellere letbane til Herlev end Nordhavnsmetro

 
04.02.12 (Opdateret 08.02.12)
Folketingets Finansudvalg ansøges nu om tilslutning til, at der igangsættes forberedende arbejder i København.

Nu ansøges Folketingets Finansudvalg om tilslutning til forberedende arbejder til en ny metroafgrening fra Metro cityringen til udviklingsområdet i Nordhavnen på 3 km.

Foreløbig pris er på 2,9 mia.kr. Den er beregnet til at kunne betjene kun 20.000 - 30.000 potentielle brugere i løbet af først 20-30 år. Er det forvaltning af borgernes penge med rettidig omhu?

Hvor skal pengene komme fra?

Har vi stadig råd til luksuriøse metroinvesteringer på lang sigt, når man kan etablere det samme kollektive trafiktilbud over jorden i form af letbaner til 1/7 af metroprisen pr. km og med en positiv virkning i løbet af en kort årrække?

Metrolinjen vil ikke kunne afhjælpe det meget store behov, der er for at begrænse biltrafikken i Storkøbenhavn med en betalingsring. Begrundelsen for forslaget er, at man kan spare 350 mio.kr., hvis man bygger den samtidig med Metro cityringen. Men det vil være en meget langsigtet og omkostningstung trafikinvestering.

En letbane mellem Herlev Hospital og Sundby på Amager på 18 km. vil koste nogenlunde det samme som metroafgreningen til Nordhavnen, og den vil lette hverdagen for de 80.000 daglige brugere i løbet af 6-8 år.

En løsning, der tiltrækker bilisterne

Omstilling til letbanedrift på strækningen vil kunne erstatte buslinjerne 5A og 350S, der dagligt har 680 busafgange. Erfaringsmæssigt vil letbanen kunne tiltrække ca. 30.000 nye passagerer. Det vil være tidligere bilister, der vil kunne se deres fordel ved at få en hurtigere, behageligere og mere præcis kollektiv befordring med forbindelse til fem metrostationer og fire S-togsstationer, hvoraf de to også betjenes af regionaltog.

Den vil dermed have den samme effekt på strækningen for at begrænse biltrafikken, som en betalingsring og blive en vigtig tilbringerlinje til Metro cityringen.

Med den nuværende begrænsning af selv de mest nødvendige trafikinvesteringer, bør nye metrolinjer erstattes af letbanelinjer, der kan bygges for 1/7 af kilometerprisen for den københavnske metromodel.
 

Udviklingen i Metro Cityringens anlægsbudget

Prisudvikling for metrocityringen
Forventede priser for metrocityringen 1999-2011

Anlægsbudgettet for Cityringen i København er steget ca. 125% inden borearbejdet er påbegyndt.

Allerede i 2005 havde trafikforsker Bent Flyvbjerg, Aalborg universitet beregnet, at projektet ville koste mellem 17,2-28,2 mia.kr.

Med de erfarede budgetoverskridelser for metroprojekter i København, mener Letbaner.DK at man bør fravælge nye meget omkostningstunge metro-investereringer, som f.eks. til Nordhavnen.

Kilometerprisens udvikling og sammenligninger

Kilometerpriser for metroer og letbaner
Kilometerpriser for metroer og letbaner.
Her ses km-priser for Cityringen siden første udkast i 1999, sammenholdt med et lignende projekt i Köln samt Letbaner.

Til sammenligning med Cityringens stigende kilometerpris kan nævnes et næsten færdigt projekt med U-bahn i Köln, lagt i blød bund som Københavns, hvor prisen nu er oppe på 2 Mia.kr./kilometer.

Til sammenligning med Cityringens høje kilometerpris kan nævnes en ny letbane i Paris (T3), der blev en af Europas dyreste, og som kostede 300 mio.kr./kilometer.

Nordens nyeste letbane i Bergen er etableret for 200 mio.kr./kilometer, selv om 1/3 af strækningen på 10 km. er bygget igennem fjeld.

Den 28 km lange kommende letbane langs Ring 3 er beregnet til at koste kun ca. 133 mio.kr./kilometer, som følge af få kloak- og ledningsomlægninger.

Alle tre letbane projekter kan udføre det samme transportarbejde som en Københavnsk metro, og pendlerne kommer lige så hurtigt frem fra dør til dør på rejser inden for 6 km.

ME/


Relaterede nyheder:

Metro, letbaner og trængselsafgift

En arbejdsgruppe under lokaludvalgene i København har udarbejdet en ny rapport om hurtig udbygning af kollektiv trafik. (17.01.12)

Trafikinvesteringer med rettidig omhu

Denne artikel fra Letbaner.DK er bragt i Berlingske Business mandag den 2/1. (06.01.12)

Betalingsring og letbaner i København

Letbaner.DK har udarbejdet en ny folder med forslag til et bæredygtigt og effektivt trafiknet på skinner. (13.11.11)

En letbane gennem København

Stærkt alternativ til den tabte metro i Brønshøj, skriver Brønshøj-Husum avis. (15.11.08)
Gå til menuen i toppen

Til top

Læs mere fra menuen øverst til venstre.
   

Med de erfarede budgetoverskridelser for metroprojekter i København, bør man fravælge nye meget omkostningstunge metro-investereringer f.eks. til Nordhavnen.

/Letbaner.DKByplan med visioner
Letbane:
Herlev-Amager

Byplan med miljøvisioner
(Pdf, 1 Mb)
 
 

 
 

Aktuelle rapporter:

Forslag om at igangsætte de forberedende arbejder for en metroafgrening til Nordhavn
(TRM.dk 01.02.12)
Ny analyserapport fra Lokaludvalg: Metro, letbaner og trængselsafgiften
Pdf 1 Mb (12.2011)
 


Presseklip

Nordhavn får en metro.
(DR P4 Kbh 02.02.12)
Råd: Drop mere metro og brug penge på letbaner.
(Ingeniøren 05.01.12)
Metroen er yt.
(Urban 05.01.12)
Bompenge kan få letbaner på skinner.
(Berlingske 05.01.12)
Cityringens tog bliver en kvart milliard kroner dyrere
(Ingeniøren 28.12.10)
Kölner U-Bahn bliver dyrere end Transrapid (Erste.de 15.11.08)


 
Copyright © Letbaner.DK
Forbehold Opdateret 08.02.12