Letbaner.DK
 
Lov om Aarhus Letbane
Nyhed 00417  

Christiansborg
Christiansborg

 

Lov om Aarhus Letbane

 
31.01.12
Loven, der 1. behandles i Folketinget d. 2/2, lader det være op til kommunerne og anlægsøkonomien om de gamle baner skal elektrificeres.

Den 2. februar 1. behandles den første letbanelov i Danmark. Det er i sig selv en historisk dag, omend loven ikke yder den samme garanti for mulige forøgede udgifter, således som f.eks. Københavns metro fik til overflod. Desuden overgives ansvaret for Letbanens drift og økonomi fuldt ud til de lokale myndigheder på åbningsdagen.

Aarhus letbaneprojekt har i den forløbne tid ikke været helt enkelt at følge med i eller gennemskue. Komplicerede overvejelser omkring letbanedriften på eksisterende bane har afstedkommet mange udfordringer. Men nu er udkastet til 'Lov om Aarhus Letbane' en realitet.

Stemningen er generelt positiv bland alle Folketingets partier, så vejen skulle være banet for Danmarks første letbane, der efter planen går i udbud tre dage senere d. 5/2.

Elektrificering er blevet projektets hjørnesten

Det var oprindeligt forudsat, at strækningen fra depotet på Aarhus H, til Nørreport (Østbanetorvet) og videre via Skejby til Lystrup skulle være elektrisk, mens der skulle køres med dieselhybridtog på de gamle baner.

Det har senere vist sig, at det af forskellige årsager kunne være hensigtsmæssigt at udvide el-driften:

De dieselhybrid tog, der kan køre på både el og diesel, skal nyudvikles som følge af nye europæiske krav. Dette gør dem væsentlig dyrere, og samtidig er dieselolien steget i pris. Derfor er disse tog ikke blevet producret siden en leverance til Kassel i 2005. Endelig er bæredygtig energi og CO2 kommet i fokus, hvilket ikke understøtter valg af tog med både el- og dieselmotor.

Udbuddet udformes i 3 dele

- De 14 km ny letbane, som under alle omstændigheder skal være elektrisk
- en yderligere elektrificering af den fremtidigt mest trafikerede del af Grenaabanen: Lystrup-Hornslet, samt hele Odderbanen, hvilket gør at hovedparten af vognene kan blive rent elektriske, samt
- og en fuld elektrificering af hele etape 1 (yderligere 47 km enkeltspor), hvilket betyder, at der kun skal købes rent elektriske letbanetog.

Udbuddet giver derved en markedspris for de forskellige løsninger, og det bliver så op til parterne at tage beslutning om omfanget af elektrificering. Antallet af dieselhybrid tog afhænger derfor af den valgte (billigste) model.

Staten vil ikke deltage i mere el-drift

Staten ønsker ikke at deltage i finansieringen af den yderligere elektrificering, idet man anser det for "et driftsspørgsmål". Det er derfor op til de lokale parter at træffe beslutningen. I lovforslaget hedder det.

"En yderligere elektrificering kan besluttes af Aarhus Kommune og Region Midtjylland inden for de økonomiske rammer af det kommende drifts- og infrastrukturselskab, såfremt en sådan elektrificering er i driftsøkonomisk balance. Elektrificering ud over, hvad der er i driftsøkonomisk balance i forhold til de hidtidige beregninger, skal finansieres af de parter, som måtte ønske denne elektrificering".

Formuleringen hindrer ikke at staten kan skifte mening og deltage i den yderligere elektrificering, men det er ikke den intention man får ud af teksten.

Visualisering Nørrebrogade
Visualisering af Nørrebrogade, Aarhus

/HB


Relaterede nyheder:

Aarhus letbane er underskrevet

9 år skulle der gå efter byrådsbeslutningen før transportministeren satte sin underskrift på aftalen. (10.11.11)

Opbakning til Aarhus etape 2

Efter åbningen af Aarhus Letbanes 1. etape, skal arbejdet fortsætte med op til 3 udbygninger, som kan påbegyndes inden år 2020. (28.10.11)

Århus letbane sikret økonomisk

Transportministeren gav på et møde i Århus d. 28/9 tilsagn om at lade staten træde ind i anlægsselskabet (30.09.10)
Gå til menuen i toppen

Til top

Læs mere fra menuen øverst til venstre.
   
 

Læs mere her:

1. behandling af
L 77: Om Aarhus Letbane

(FT d. 02.02.12)
Udskrift af Folketingets 43. møde med L 77:
1. behandling af Aarhus Letbane

(FT d. 02.02.12)
Lovforslag L77 om Aarhus letbane
til behandling (Pdf)

(FT d. 25.01.12)
Aarhus Letbane på vej med licitationer.
(Building Supp 16.01.12)
Let løsning vil være eltog.
(Aarhus 15.01.12)
Elektrificeret letbane er billigste løsning.
(Aarhus 14.01.12)
Letbane: Foretræde for Folketingets Transportudvalg.
(Aarhus d. 26.01.12)
Letbanen måske klar om blot fire år.
(Aarhus d. 25.01.12)
Letbaner betaler sig bedre end metro.
(Ingeniøren 23.01.12)
Politisk aftale om Aarhus Letbanes anlægsselskab.
(TRM 31.10.11)


 
Copyright © Letbaner.DK
Forbehold Opdateret 03.02.12