Letbaner.DK
 
Kommissionen har talt
Nyhed 00277  

Birgit Aagaard Svendsen, formand
Infrastrukturkommissionens formand,
Birgit Aagaard Svendsen har fuldført sin opgave.

Kommissionen har talt

18.01.08
Allerede samme dag Infrastrukturkommmissionen offentliggjorde sin rapport, fik den meget kritik.

Mens kommissionen forsvarede deres rapport, som blev offentliggjort d. 10.01.08, faldt den samlede pressen over hinanden for at stemple den som ubrugelig, næsten inden den var offentliggjort.

Fremtiden for infrastrukturkommissionens rapport

Kommissionen lægger op til en ændring af den danske trafikpolitik. Det ikke længere er noget-for-noget-byttehandler eller vennetjenester, der må ligger til grund for nye trafikanlæg. Den såkaldte trafikmafias dage skulle altså være talte - heldigvis.

Nu skal politikerne og deres embedsfolk i stedet til at udarbejde en helhedsplan for trafikken og der peges i retning af mere miljøansvar i valget af projekter.

Intet nyt fra kommissionen

Således peger rapporten på at der i flere byer f.eks. kan etableres letbaner, men der peges dog ikke på andre konkrete forslag end det allerede kendte i Århus og "en bane" langs Ring 3 i Københavns omegn.

Det anbefales generelt at fokuseres på at få styr på trængslen - og de eksisterende nedslidte trafikanlæg,
men nogen af de anlæg, som kommissionen peger på (motorveje og havnetunnel) støtter ikke umiddelbart hensynet til økonomi- og miljøforhold.

Kommissionens rapport er mest et grundlag for regeringens nye fokus på trafikinvesteringer, der ikke blot skal gavne de mest trængende steder og gavne miljøet, men i særdeleshed ikke må blive en handelsvare i et politisk spil imellem landsdelene.

Regeringen vil selv skrive om trafik og miljø

Dagen efter offentliggørelsen proklamerede regeringen hurtigt, at de selv vil undersøge spørgsmål om trafikinvesteringer og miljø i kølvandet på Infrastrukturkommissionens rapport, skriver Ingeniøren.

To tværministerielle arbejdsgrupper med medlemmer fra tre ministerier, skal se på en kommende investeringsplan.

Letbaner.DK ser positivt på dette arbejde, der nødvendigvis må samle op på den manglende behandling af de esentielle klima- og miljøkrav, som fremtiden vil kræve.

Ingen 'afkoblinger' fra kommissionen

Mange havde ventet nogle økonomiske vurderinger med tilhørende anbefalede samfundsøkonomiske og miljøneutrale anlæg, men denne vinkel er ikke blevet behandlet.

Trafikken står i dag for en væsentlig del af den globale udledning af bl.a. CO2. Derfor har forskere og miljøorganisationer længe efterlyst en 'afkobling' af den økonomiske vækst fra energiforbruget, især i transportsektoren, hvilket er nødvendig hvis væksten skal fortsætte samtidig med at miljøbelastningen reduceres. Ellers ricikerer samfundet at 'gå i stå' økonomisk, hvilket især kan ramme hovedstaden.

En sådan 'afkobling' opnåes mest effektivt med el-baseret kollektiv trafik. Ved at satse på højklasset kollektiv trafik på skinner (eventuelt energiforsynet med grøn energi), vil Danmark måske lige kunne nå at følge de øvrige EU-lande i etableringen af trafikanlæg, der på en gang kan tiltrække bilister og samtidig være miljø og klima-neutrale.

Virkemidler der gør en forskel

Det vi mangler i Danmark, er elektriske højhastighedstog i landstrafikken til aflastning af bil og fly-trafik, samt elektriske letbaner og busser, eventuelt brintbusser, til byernes nærtrafik.

Denne kombination kan etableres i etaper og ibrugtages hurtigt til glæde for de første brugere på kun 4-6 år. Det ville i høj grad øge befolkningens miljøbevidsthed og ikke mindst synligheden af en mere miljøbevidst trafikpolitik.

Det er positivt at kommissionen tager afstand til den ekstremt dyre kattegatbro. Den ville sandsynligvis ikke være til gavn for miljøregnskabet.

Pressen skrev

"Rapporten har så at sige sat udviklingen på automatpilot og lagt kursen derefter. Forudsætningen står nemlig urokkeligt fast: Vejtrafikken vokser ifølge prognoserne med 70 procent frem mod 2030. Basta.

Og hvad gør man så? Kommissionen har således ikke haft til opgave selvstændigt at forestille sig andre scenarier end vækstens og den slagne vejs.

Derfor anbefaler kommissionen mange nye og bredere veje, så de stadigt flere biler forhåbentlig på visse strækninger undgår at komme alt for meget i vejen for hinanden. Det er nemlig trængslen, der bekymrer mest, ikke miljøet, som dog lige er nævnt et par steder," skriver Information blandt andet.

Under overskriften "Drøje hug til regeringens trafikvisioner" skriver Politiken blandt andet

»Rapporten er ensidig, fordi den kun ser på udbuddet af infrastruktur. Men den ser ikke på prisen. Dermed beskæftiger den sig ikke med effektive løsningsforslag på de vigtigste problemer, vi står over for, nemlig trængsel og klima«, siger Bent Flyvbjerg til avisen.

Institut for Transport på DTU mener

Kritikken bakkes op af et andet medlem af infrastruktur kommissionen, professor Oli B. Madsen fra DTU.

»Det er ærgerligt og dumt, at kommissionen ikke har haft mulighed for at anbefale roadpricing. Om fem år vil man grine af, at rapporten ikke har det med, for det er et oplagt sted at sætte ind«, siger Oli B. Madsen.

Trafikforsker Alex Landex, ogaå fra Institut for Transport på DTU, giver i Jyllands-Posten udtryk for bekymring for, at trængslen vil vokse, inden politikerne begynder at handle. Han vurderer, at kommissionens anbefalinger løber op i cirka 300 milliarder kroner.

»Sverige har sat 100-150 mia. kr. af over en 10-årig periode, så det er vel ikke urealistisk, at Danmark skulle kunne bære investeringer i samme omfang,« siger han.

»Jeg er bange for, at vi kommer til at se endnu større trafikproblemer, inden politikerne griber ind.« Alex Landex savner en stillingtagen til trængselsafgifter og investeringer i den kommunale infrastruktur.

/HB


Relaterede nyheder:

Kollektivt trafikmiljø i EU

Hvilke planer har værterne for klimakonferencen i 2009 for at begrænse transportsektorens CO2 udledninger i Danmark? (19.12.07)

Konference om Hovedstadens trafik

Fredag den 30.11.07 afholdt Region Hovedstaden en infrastruktur konference på Børsen. (09.12.07)

Infrastrukturkommissionen og letbaner

Infrastrukturkommissionen nævner letbaner til Århus samt overraskende Ring 2˝ i Københavns omegn. (14.10.07)

DN overvejer at forlade infrastrukturkommissionen

Står DN alene om at styrke miljøforhold i infrastrukturkommissionen? (29.05.07)

Infrastrukturkommissionen

Infrastrukturkommissionen består af forskere inden for transport og økonomi samt transportorganisationer og erhverv. (06.11.06).

338 mia. kan fjerne trængslen

Bompenge, højhastighedstog, letbaner og koncentreret byudvikling omkring stationerne kan afhjælpe det stigende trafikkaos. (16.10.06).

Rapport om fremtidens transport

Center for Trafik og Transport har udarbejdet en rapport "Fremtidssce-narier for Transport i Danmark". (05.10.06)
Gå til menuen i toppen

Til top

Læs mere fra menuen øverst til venstre.
   
 

"Trafikken står i dag for en væsentlig del af den globale udledning af bl.a. CO2.

Derfor har forskere og miljøorganisationer længe efterlyst en 'afkobling' af den økonomiske vækst fra energiforbruget, især i transportsektoren.

En sådan 'afkobling' opnåes mest effektivt med el-baseret kollektiv trafik."

/Letbaner.DK

 
 

Læs mere her:

Infrastruktur kommissionen
Hent rapport her
Lang vej til bedre jernbaneforbindelse.
(DR d. 15.01.08)
Regeringen: Vi skriver vores egen rapport om trafik og miljø.
(Ingeniøren 12.01.08)
Nordjyder er vel ikke glemt?
(Nordjyske d. 12.01.08)
Bilkøer og spildtimer.
(JP Århus d. 12.01.08)
Borgerne vil have grønne pletter og letbane.
(Berlingske 12.01.08)
Kommission: Roadpricing? Nej, det må vi ikke skrive om.
(Ingeniøren 11.01.08)
Roadpricing vil gøre trafik-kommissionens rapport forældet.
(Ingeniøren 11.01.08)
Danskerne kommer til at vente længe på, at trafikken glider bedre.
(Berlingske 11.01.08)
Emne: Infrastruktur kommissionen.
(Information 11.01.08)
Kommission: Sådan undgår vi trængsel.
(Berlingske 10.01.08)
Trafikkommission: Flere danskere skal tage toget.
(Berlingske 10.01.08)
Professor: Trafikrapport er kun halvt arbejde.
(Berlingske 10.01.08)
DN: Trafikforslag er på vildspor.
(Berlingske 10.01.08)
Fogh: Vi skal have moderne kollektiv trafik.
(JP d. 10.01.08)
Trafikproblemer er størst i København.
(JP d. 10.01.08)
Trafik-rapport: Logik for burhøns.
(Ingeniøren 10.01.08)
Forskere: Trafikrapport er ensidig og mangelfuld.
(Ingeniøren 10.01.08)
CO2-udslip forduftede i infrastruktur-rapport.
(Ingeniøren 10.01.08)
Ingeniører dumper asfalt-rapport: Vi skal have en ny. NU.
(Ingeniøren 10.01.08)


 
Copyright © Letbaner.DK
Forbehold Opdateret 24.01.08