Letbaner.DK
 
Infrastrukturkommissionen
Nyhed 00203  

Infrastrukturkommissionen

Birgit Aagaard Svendsen
Birgit Aagaard Svendsen er blevet valgt til
formand for Infrastrukturkommissionen.

06.11.06
Regeringen har nedsat en infrastrukturkommission, der består af forskere inden for transport og økonomi samt repræsentanter fra transportorganisationer og erhverv.

"Regeringens overordnede målsætning er, at Danmark skal fastholde og udvikle sin position som et af de lande i verden, der har det bedste transportsystem, selvom de stigende trafikmængder øger kravene på længere sigt," udtaler transport- og energiminister Flemming Hansen.

Den 30. november afholdes en stor konference om fremtidens infrastruktur i forbindelse med, at Infrastrukturkommissionen begynder sit arbejde. Her får transporterhvervet og transporterhvervets organisationer lejlighed til at drøfte udfordringerne med Infrastrukturkommissionens medlemmer.

Forringet livskvalitet

I mange år har der manglet en overordnet strategi for udbygning af den kollektive trafik, så bilen er blevet det foretrukne befordringsmiddel. En af de allerstørste opgaver er at få kontrol over trafikudviklingen, især privatbilismens rolle.

I 2003 udledte alene vejtrafikken 273.000 tons kulilte, mens tallet for tog, der dagligt befordrer ca. 500.000 passagerer, var 600 tons, ifølge Danmarks Statistik.

Væksten i biltrafikken og den trafikale overbelastning i byområderne går hårdt ud over livskvaliteten med øget luftforurening, større støjgener og flere trafikulykker til følge. De mest sårbare grupper i befolkningen er børn, ældre og folk med luftvejs- og hjerte-karsygdomme, og f.eks. i København er mere end 20.000 boliger belastet med støj på over 55dB.

Man kan ikke lovgive sig til begrænsning af biltrafikken, uden at give bilejerne et attraktivt alternativ. Ellers vil det påvirke byernes erhvervsudvikling negativt.

Rapport om fremtidens transport

Et vigtigt redskab for Infrastrukturkommissionen kunne være den nye rapport om fremtidens transport "Fremtidsscenarier for Transport i Danmark". Den er udarbejdet af professor Otto Anker Nielsen DTU, adjunkt professor Jens Rørbech DTU og lektor Alex Landex DTU. De har sammen gennemgået Danmarks fremtidige trafikudvikling i løbet af de næste 25 år.

Forskerne betragter det som sandsynligt, at bilkøerne alene i hovedstaden vil koste samfundet 15 milliarder i årlig spildt rejsetid. Derfor peger trafikforskerne på, at der i København bør anlægges mere metro i City og flere letbaneanlæg til pendlertrafikken ind og ud af byen.

/ME


Download

Rapporten om fremtidens transport kan downloades her:
Fremtidsscenarier for transport i Danmark - (Pdf 1,3 Mb)


Relaterede nyheder:

338 mia. kan fjerne trængslen

Bompenge, højhastighedstog, letbaner og koncentreret byudvikling omkring stationerne kan afhjælpe det stigende trafikkaos. (16.10.06).

Rapport om fremtidens transport

Center for Trafik og Transport har udarbejdet en rapport "Fremtidssce-narier for Transport i Danmark". (05.10.06)

Stockholm stemte ja til bompenge

- men uden mere kollektiv trafik havde forsøget sandsynligvis ikke haft effekt. (22.09.06)
Kun 1 % flere med Københavns kollektive trafik.

Milliarder smuldrer i kollektiv trafik

Efter metroen er der stort set ikke kommet flere passagerer med Københavns kollektive trafik. (21.09.06)

Mere metro til 50-60 mia. kr.?

Nye metroplaner står i skærende kontrast til fremtidens trafikbehov i Storkøbenhavn. (19.09.06)

Brev til Folketinget

En totalrenovering af jernbanen samtidig med Cityringen vil blive rigtig svær at gennemføre uden overophedet økonomi. (14.09.06)
Gå til menuen i toppen

Til top

Læs mere fra menuen øverst til venstre.
 

Læs mere her:

Download Ingeniørens Trafikrapport her.
(Ingeniøren sept. 2006)
Prisen for at undgå trafikalt kaos 200 mia kr.
(Berlingske d. 09.11.06)
Regeringen beskyldes for nøl.
(Berlingske d. 09.11.06)
Sådan får hollænderne plads i trafikken.
(DR Tema nov. 2006)
Regeringen nedsætter infrastrukturkommission.
(Ingeniøren 02.11.06)
Infrastrukturkommission og konference skal danne grundlag for ny trafikplan
(TRM d. 02.11.06)
Bygningsingeniør skal redde os fra trafikkaos.
(Ingeniøren 31.10.06)
338 mia. kr. for at fjerne trængsel i Danmark. (Ingeniøren d. 13.10.06)
Danske trafikinvesterin-ger halter (Transport-magasinet d. 09.10.06)
Trafikkaos koster milliarder. (DR Penge
d. 05.10.06)
Økonomernes drøm er et politisk mareridt.
(Ingeniøren d. 29.09.06)
Ingeniøren nedsætter trafikkommission.
(Ingeniøren d. 29.09.06)
Dansk trafik styrer di-
rekte mod sammenbrud.
(Ingeniøren d. 15.09.06)
K: Ny kommission skal slagte trafikkøer.
(Berlingske d. 11.08.06)
Ny vægt bag krav om Letbane langs Ring 3.
(DR Kbh d. 24.05.06)
Leder:
Sporene skræmmer.

(Ingeniøren d. 30.06.06)


 
Copyright © Letbaner.DK
Forbehold