Letbaner.DK
 
Mere metro til 50-60 mia. kr.?
Nyhed 00193  

Mere metro til 50-60 mia. kr.?

Prøvekørsel på linie T3 i Paris. 
Foto: Photorail75
Prøvekørsel på linie T3 i Paris. Foto: Photorail75

Paris åbner sin første gade-letbane (T3) på 7,9 km til december 2006 - efter kun 14 måneders arbejde. Den forventes at transportere 100.000 rejsende om dagen.

19.09.06
Metroen har på to år fået 20 pct. flere passagerer. Tillykke siger vi, der ærligt ønsker at investeringen bærer frugt.

Milliardspørgsmålet er nu:

Skal København købe mere metro?
Det kan man læse om i Berlingske Tidende den 18. september, hvor Ørestadsselskabet løfter sløret for de kommende metroplaner.

Det ser ud til, at planerne er udarbejdet af Ørestadsselskabet alene, og ikke indgår i nogen samlet trafikplan for hele Storkøbenhavn. Der er ingen trafikale begrundelser for netop disse linieføringer.

Disse nye metroplaner står i skærende kontrast til fremtidens trafikbehov i Storkøbenhavn, hvor der allerede i 2015 vil være 85.000 nye pendlere, som skal ud og ind af byen.

Ingen miljøfordele

Denne plan er en videreudvikling af Metrocityringen, hvor man har beregnet, at kun ca. én pct. af bilejerne vil benytte den. Det vil sige, at den samlede metroinvestering hverken vil bidrage til færre biler eller mindre støj- og luftforurening.

Foruden den planlagte Metrocityring så foreslås yderligere en 'Metrocityring 2', der ligeledes kun vil betjene københavnere i de indre bydele samt Kløvermarken og Prøvestenen. Derudover foreslås en Brønshøjlinie, Havnelinie Nord samt en Sydhavnslinie.

Det må skønnes at være metroplaner på mellem 40 og 50 km. Da hele linienettet skal anlægges i tunnel, bliver kilometerprisen med de nuværende skønnede priser mindst 1,2 mia. kr. Dvs. en samlet pris på 50 - 60 mia. kr. med en tidsramme på ca. 20 år.

Ørestadsselskabet forventer således, at der investeres ca. 3 mia. kr. om året i et metrosystem, som stort set kun vil kunne transportere københavnerne rundt i de indre bydele.

Letbaner er sikre nok

Et af de argumenter metrotilhængerne ofte bruger imod letbaner er, at de skulle være farligere end bil- og bustrafik, men har man studeret udenlandske letbaner vil man vide, at det absolut føles mere trygt at bevæge sig på gader med letbaner.

Førerrum på linie T3 i Paris. Foto: Wikipedia Letbaner kører roligt og man ved hvor de kører.

De kan bremse hårdt op for forhindringer.

Ved anlæg af letbaner skal gaden normalt renoveres og cyklister skal tilgodeses med sikre cykelstier.

Det norske Transportøkonomiske Institut har søgt at dokumentere letbaners sikkerhed i Planredegørelsen for Københavns Kommune 2005. De har ikke fundet litteratur der kan påvise at letbaner er farligere, sammenlignet med den samme trafik udført med andre transportmidler.
(Kilde: TØI, Letbaner - europæiske erfaringer).

Der mangler linier ind og ud af byen

Hvis ikke der investeres kraftigt i nye kollektive radiallinier ind og ud af byen i de nærmeste år, vil trafikken sande helt til, og være en hæmsko for vækst i beskæftigelsen. Med den dårlig fremkommelighed sætter man mobiliteten over styr med tab af arbejdspladser og økonomisk vækst.

Læs bl.a. Trafikplan København her Letbaner.DK har udarbejdet en kollektiv trafikplan med et letbanenet, på ca. 80 km til en pris af ca. 14 mia.kr. som kan fungere som fødelinier til Cityringen. På baggrund af erfaringer fra Europas storbyer, vil mindst 20% af bilejerne i kvarterer med nye radiale letbaner benytte dem.

Letbaner, der kun fylder to bilbaner, har en kapacitet, der svarer til seks bilbaner. Indførelsen ville kunne betyde et markant fald i byens støj- og luftforurening. Rejsetiden fra dør til dør vil kun være cirka 2 % langsommere ifølge tal fra Planredegørelsen.

Derfor kan det ikke går hurtigt nok med at få analyseret det kommende trafikbehov i Storkøbenhavn, således at man på det grundlag kan udarbejde en overordnet trafikplan for den kollektive trafik herunder behovet for mere metro og letbaner.

/ME og HB


Relaterede nyheder:

Brev til Folketinget

En totalrenovering af jernbanen samtidig med Cityringen vil blive rigtig svær at gennemføre uden overophedet økonomi. (14.09.06)

Forhastede Cityring-forventninger

Metro-Ringen får ikke samme passagerpotentiale som den nuværende metro. (06.09.06 opdateret 11.09.06)

Udskyd Metrocityringen

Udskyd Metro-cityringen og brug pengene forsvarligt på renovering af banenettet. (12.08.06).

Ny letbane i Mulhouse skal hæve livskvaliteten

Præsident Chirac indviede ny letbane, der skal forhindre trafikpropper og hæve livskvaliteten i Mulhouse. (06.07.06)
 

Til top

 

Læs mere her:

Pro et contra.
(Berlingske 18.09.06)
København skal være en Metro-metropol.
(Berlingske d. 18.09.06)
Dansk trafik styrer di-
rekte mod sammenbrud.
(Ingeniøren d. 15.09.06)
Udskyd Cityring.
(JP d. 08.09.06)
Også bilister vælger Metroen.
(Berlingske d. 05.09.06)
Paris T3 forms a green corridor. (Railway Gazette d. 01.04.06)
Le tramway tel qu'il sera.
(Linternaute Savoir)
Tramway T3.
(Wikipedia)
Tramway T3.
(Tramway Paris)


 
Copyright © Letbaner.DK
Forbehold Opdateret 23.11.06