Letbaner.DK
 
Udskyd Metrocityringen
Nyhed 00185  

Udskyd Metrocityringen og brug pengene forsvarligt

Sporombygningstoget fra Spitzke i Allerød, foto: Helge Bay  
12.08.06
Udskyd Metro-cityringen og brug pengene forsvarligt på renovering af banenettet, skriver Letbaner.DK i Ingeniøren.

Med henblik på kommende forhandlinger om nye kollektive trafikinvesteringer bør man allerede nu udskyde den endelige vedtagelse i Folketinget af Metro-cityringen på 15-21 milliarder kroner, som med de nuværende erfaringer højst 200.000 dagligt rejsende københavnere vil få gavn af.

Investér i jernbanenettet

I stedet bør man investere 14-16 mia. kr. i at få renoveret jernbanenettet og få udskiftet de gamle signal- og sikringsanlæg til gavn for 500.000 daglige rejsende i hele landet.

De resterende penge kunne bruges til investeringer i letbaner i Århus og København to byer, der i fremtiden vil blive kvalt i biltrafik, hvis man ikke gør den kollektive bytrafik mere attraktiv for bilisterne.

Større krav til infrastrukturen

I disse år stilles der større og større krav til infrastrukturen, fordi erhvervsaktiviteter og boliger flyttes uden for byerne. Men da der i mange år har manglet en overordnet strategi for en transportpolitik, er bilen blevet det foretrukne befordringsmiddel. Nok er der mange biler i bycentrene, hvor de udgør en voldsom belastning, men det er på vejene ind og ud af de store byer, trafikken vokser hurtigst.

Væksten i biltrafikken og den trafikale overbelastning i byområderne går hånd i hånd med en øget luftforurening, større støjgener og flere trafikulykker. De mest sårbare grupper i befolkningen er børn, ældre og folk med luftvejs- og hjerte-kar-sygdomme. Alene i København er mere end 20.000 boliger belastede med støj på over 55dB, og hvad angår trafikulykkerne går det først og fremmest ud over fodgængere, cyklister og motorcyklister.

I Danmark har mange års manglende overordnet planlægning af den kollektive trafik været årsag til det voldsomme opsving i biltrafikken.

Derfor er det på høje tid at afsætte de nødvendige midler til at gøre den kollektive trafik mere komfortabel, hurtigere og mere kvalitetsbetonet ikke mindst med hensyn til trafikbetjeningens kvalitet og informationer til brugerne.

EU-Kommissionen's Hvidbog

Allerede i 2001 har EU-Kommissionen udgivet en hvidbog om disse forhold: "Den europæiske transportpolitik frem til år 2010". Her omtales forslag til rationalisering af transporten i byerne, hvor man gør opmærksom på de nødvendige løsninger, for at gøre den kollektive trafik til et alternativ til bilen.

Kommissionen gør specielt opmærksom på letbaner (Light rail-transport), som kører uafhængigt af andre trafikanter i eget vejareal. De foretrækkes i dag af mange store og mellemstore byer. Det er både et økonomisk og populært transportmiddel, ikke mindst blandt bilejere, fordi de oplever at blive befordret hurtigt og præcist ind og ud af byen uden parkeringsproblemer. Mange byer med letbaner har kunnet nedbringe antallet af biler med en pct. om året, hvor andre bycentre vokser med over en pct. om året f.eks. København, selv om man har investeret 18 mia. kr. i et minimetrosystem.

Hvidbogen omtaler endvidere, at EU-Kommissionen tilbyder støtte med fællesskabsmidler til foregangsbyer med projekter, der kan begrænse biltrafikken, herunder by- og regionalbaner. Det var måske værd at overveje renovering af jernbanenettet og mulighederne for tilskud til de første letbaner i Århus og København, inden man vedtager Metro-cityringen med et metrosystem, som de tekniske medarbejdere i den nuværende metro og deres familier i øjeblikket ikke selv tør benytte.

/ME


Artiklen i Ingeniøren d. 11.08.06:
Udskyd Metro-cityringen og brug pengene forsvarligt.

Til top

 

 
Copyright © Letbaner.DK
Forbehold