Letbaner.DK
 
Forhastede Cityring-forventninger
Nyhed 00190  

Forhastede Cityring-forventninger

Metrotunnel 06.09.06
Metro-Ringen får ikke samme passagerpotentiale som den nuværende metro.

Endelig er Københavns Minimetro begyndt at vise resultater med reduktion af biltrafikken, ifølge Danmarks Transportforskning under Transportministeriet. Berlingske Tidende omtaler det netop præsenterede Forskningsprojektet således:

Glædelig udvikling

"Metroen har ikke alene givet den kollektive transport i hovedstaden en bemærkelsesværdig trafikvækst på over 20 pct. i forhold til 2002, da der kun kørte busser. Ifølge undersøgelsen, som er baseret på trafiktællinger, interviews og konkrete rejsemønstre, er der også sket et fald i biltrafikken på Frederiksberg på otte pct. i 2003 og yderligere 13 pct. i 2004, mens antallet af biler over Langebro og Knippelsbro er faldet med henholdsvis fire og fem pct. De opsigtsvækkende resultater er netop målt inden for det geografiske område, som Metroen betjener. Omvendt er biltrafikken enten steget eller har haft nul-vækst uden for Metroens dækningsområde."

Det er glædeligt hvis de mange milliarder, der er brugt på det første metroprojekt og dens mange budgetoverskridelser, endelige er begyndt at give den ønskelige reduktion i biltrafikken langs med linien. Det er da også forventeligt da Københavns nuværende metro er udformet som radiallinier (ind og ud af byen) så selv om den ikke køre ud til de tungeste boligkvarterer er der et klart pendlerpotentiale.

Biltrafikken viser ikke noget fald

Rapporten påviser derimod ikke, at den sammenlagte biltrafik i København er faldet. Rapporten konkluderer selv at: "Trafikudviklingen på de seks kontrolposter giver et billede af, at der med mindre udsving har været en stigende tendens i biltrafikken i Hovedstadsregionen siden 1998." (side 94, tabel 7.3)

Forhastede konklusioner

Anne-Grethe Foss fra Ørestadsselskaber er ikke sen til at pege fingre af kritikerne af Metrocityringen, der i 2005 sagde at investeringen på mindst 15 mia. kr. ikke vil reducere biltrafikken. Hun mener at hvis bare kvaliteten er god så kommer passagererne.

Her har man bare glemt at Metrocity-Ringen ikke er en radiallinie og derfor ikke har det samme pendleropland som den nuværende metrostrækning. Den kommende Metrocityring skal primært hente sine pendlere fra de øvrige baner, der i forvejen er hårdt belastede. Øretsadsselskabets egen redegørelse viste da også at Cityringen kun vil fjerne ca. 1 % af bilerne.

Pendlere bryder sig hverken om at stå op eller at skifte tog. Derfor er den samme effekt usandsynligt på den kommende Metroring. De mest benyttede toglinier idag er dem der kan fragte flest direkte imellem hjem og arbejde. Dette potentiale har Cityringen ikke, da den kun kører rundt i de centrale bydele.

I udlandet er investeringer i ny kollektiv bytrafik på skinner baseret på en trafikplan med radiallinier ind og ud af bymidten, der skal kunne tiltrække bilister og dermed nedsætte luft- og støjforureningen. Sådanne mål er ikke opstillet for minimetroen.

Rapporten virker farvet

Allerede i forordet til rapporten står der:

"Københavns metro kan betegnes som ”the missing link” i Fingerplanen fra 1947. Fokus i den berømte rapport var rettet mod byens fysiske udvidelse mod nord, vest og syd, hvor både tog- og motorvejsnettet har sikret, at København i dag stadigvæk fungerer uden voldsomme trafikale problemer sammenlignet med andre store europæiske byer."

Hvis Københavns metro skulle have været ”the missing link” i Fingerplanen, burde den primært være anlagt under Nørrebrogade og Amagerbrogade. Planredegørelsen fra Københavns Kommune, april 2005 omtalte netop betydningen af at anlægge en letbane på Nørrebrogade.

Desuden skal man bemærke at Danmarks Transportforskning, er "et sektorforskningsinstitut under Transport- og Energiministeriet".

Rapporten kan hentes her: Danmarks Transportforskning

/HB


Til top

 

 
Copyright © Letbaner.DK
Forbehold Opdateret 09.10.06