Letbaner.DK
 
Konference om Hovedstadens trafik
Nyhed 00271  

Konference om Hovedstadens trafikale udfordringer

Region Hovedstaden

 
09.12.07
Fredag den 30.11.07 afholdt Region Hovedstaden en infrastrukturkonference, som bl.a. stillede skarpt på investeringer i den kollektive trafik.

Baggrunden for konferencen var, at Regionsrådet og Kommunekontaktrådet i forbindelse med udarbejdelse af den første regionale udviklingsplan for Region Hovedstaden har besluttet at udarbejde et fælles indspil vedrørende hovedudfordringer og løsningsmuligheder for den trafikale infrastruktur.

Formanden for Infrastrukturkommissionen Birgit Aagaard-Svendsen, 1. næstformand af regionsrådet i Region Hovedstaden Benedikte Kier, direktør i Dansk Industri Kim Graugaard samt professor Otto Anker Nielsen, DTU, kommenterede den nuværende trafiksituation og de nødvendige investeringer.

Fokus på Letbaner

Der var bred enighed om, at der bør satses massivt på udbygning af kollektiv trafik i Hovedstadsområdet, for at få flere bilister til at lade bilen stå. Det drejer sig om udbygning af strækningen København-Ringsted, større kapacitet på S-togsnettet og etablering af letbaner.

I forbindelse med den efterfølgende paneldebat pegede professor Otto Anker Nielsen på, at der foruden Ring 3-letbanen også var behov for at anlægge letbaner på Amagerbrogade, Nørrebrogade, og på strækningen Nørreport-Nærum.

Endvidere bør der satses på at løse flaskehalsproblemerne på den centrale del af S-banen. Det kan være med en helt ny S-banetunnel mellem Københavns Hovedbanegård og Østerbro, som foreslået af DTU.

Henriette Kjær (K), opfordrede direkte initiativtagerne til konferencen om at sende færdigbearbejdede forslag om letbaner ind til Folketinget, så man havde konkrete planer at tage stilling til.

Kollektive trafikinvesteringer som Region Hovedstaden satser på:

Nye trafikanlæg på tværs af regionen:
- Anlæg af en tværgående letbane langs Ring 3 (Lundtofte-Lyngby-Glostrup-Ishøj/Brøndby) burde allerede være igangsat, da dette er forbindelseslinie til alle S-togslinier og lokalbanerne i nord.
- Opgradering af S-togsforbindelsen mod Frederikssund.

Forbedret infrastruktur til og fra Københavns centrum
- Udbygning af den kollektive trafik i København og omegnskommunerne i form af mere skinnebåren trafik dvs.: Letbaner, metro og S-tog
- Væsentlig udbygning af Parker-og Rejs-faciliteter med tilhørende servicearealer, placeret ved de trafikale knudepunkter, som stærkt forbedrer kombinerede transportformer.

Strategiske forbindelser ind og ud af regionen
- Fast forbindelse Helsingør-Helsingborg til tog og biler
- Udbygning af hovedjernbanenettet mod syd
- Etablering af jernbane- og vejforbindelse i Ring 5

Infrastrukturkommissionens egne analyser viser, at Region Hovedstaden står overfor massive trafikale udfordringer i de kommende år. Trafikken er allerede ved at sande til i myldretiderne, og på baneområdet er kapaciteten strakt til sit yderste. Alle prognoser tyder på, at inden for få år vil landets hovedsted stå overfor alvorlige problemer med trængsel, flaske halse og pres på miljøet.

Selvom den kollektive trafik var i fokus på konferencen, lod både Infrastrukturkommissionen, Region Hovedstaden og flere af de politiske deltagere dog forstå, at der også er behov for vejudbygninger i hovedstadsområdet.

/ME


Relaterede nyheder:

Nyt samarbejde om Ring 3 letbanen

Region Hovedstaden har afsat 3 mio. kr. til udvikling af Ring 3 letbaneprojektet i år. (23.07.07)

Stjerneskud over Vestegnen

"Nu skal vi have den letbane" siger regionsformand Vibeke Storm Rasmussen, Region Hovedstaden.
(10.01.07)
Gå til menuen i toppen

Til top

Læs mere fra menuen øverst til venstre.
   
 

Læs mere her:

Region Hovedstaden
 
 
"Henriette Kjær (K), opfordrede direkte initiativtagerne til konferencen om at sende færdig bearbejdede forslag om letbaner ind til Folketinget"


 
Copyright © Letbaner.DK
Forbehold