Letbaner.DK
 
Tre nye letbanesider
Nyhed 00270  

Tre nye letbanesider + en gammel


Navnene bag de nye letbanesider - navnene bag


28.11.07
De nye sider repræsenterer Århus letbane,
en sydsvensk trafikrådgiver og en partiforening.

Topillustration fra Århus letbaneprojekt

Århus letbaneprojekt

www.midttrafik.dk/letbane er Århus letbaneprojekts officielle informationsside. Den afløser Århus kommunes letbaneside, der blev åbnet for to år siden, men som stort set ikke er blevet opdateret siden.

Det er Midttrafiks nye letbanesekretariat der står bag. Sekretariatet repræsenterer alle parter i projektet og skal sikre fremdriften i den komplicerede opstartsproces med en VVM-redegørelse og ikke mindst arbejde hen imod en vedtagelse i Folketinget. Sekretariatsopgaverne er af praktiske årsager uddelegeret til ingeniørfirmaet COWI.


Topillustration fra Lätta Spår

Svensk konsulentrådgivning

Lätta Spår eller www.lightrail.se - blev åbnet tidligere i 2007 af den rådgivende konsulentvirksomhed, Trivector Traffic i Lund, i et samarbejde med projektet FODRAL, tyske TTK, Axel Kühn, Rob van der Bijl og det svenske Väg- och transportforskningsinstitutet (VTI).

Sidens faglige niveau er højt. Også en spændende og let læst side med gode eksempler fra udlandet i de allerede mange artikler. Alt præsenteret på en overskuelig og klar måde. Siden er uafhængig af partipolitiske holdninger, men kan ikke betragtes som økonomisk uafhængig, da den er lavet på initiativ af Trivector Traffic, der også sørger for den daglige drift.

VTI har gennem flere år udgivet Nordens hidtil eneste tidsskrift om moderne sporveje også med navnet 'Lätta Spår'. De to årlige udgivelser kan rekvireres gratis hos udgiveren, VTI. Alle udgivelserne kan desuden hentes på siden i pdf-format. Disse blade indeholder en guldgrube af viden omkring letbaneprojekter i både Sverige og andre lande. Sproget er naturligvis svensk.


Topillustration fra SF's www.letbane.nu

SF i Århus

www.letbane.nu er et oplagt domænenavn at vælge, for SF's partiforening, der ønsker at skubbe til den politiske beslutningsproces i Århus.

Mens Midttrafiks nye side præsenterer det officielle letbaneprojekt, tager Letbane.nu rollen som den kritiske modpol. Kristisk forstået positivt, da SF i Århus støtter letbaneprojektet.

Mange artikler er dog hentet fra dagspressen og siden virker noget forvirrende, da mange af artiklerne har samme illustration og derfor ligner hinanden til forveksling.

Der er også fejl på links, f.eks. til Letbaner.DK, men forhåbentlig vil alt dette blive rettet op med tiden. Det tager lang tid at opbygge en ny hjemmeside, men det kan virke negativt på besøgstallet, hvis indtrykker fra starten er en 'hurtigt sammenbanket side'.

Vi håber at siden vil kunne dække de lokale debatter (også uden for SF), som Letbaner.DK ikke har kontakt til, da vi mangler en lokal nyhedskilde i Århus!


Topillustration fra www.bytrafikk.no

Bytrafikk på Norsk

Bytrafikk.no har eksisteret i flere år og ligner meget Letbaner.DK i indhold og formål. Den har længe været eneste anden nordiske letbaneside, men har altså nu fået konkurrence.

Desværre har siden mistet en af sine drivkræfter og bliver nu kun opdateret sjældent. Ser man derimod i arkivet
(i nyhedernes højre side), finder man mange interessante artikler om letbaneprojekter i hele Europa.
Sproget er norsk og let læst.

En god udvikling

Det er fint at Letbaner.DK nu har fået selskab af hele fire nordiske letbanesider. Vi ser det som et udtryk for en stigende interesse for letbaner og håber på et godt fremtidigt samarbejde!

/HB


Relaterede nyheder:

Ny hjemmeside om Århus letbaneplaner

Århus Kommune har åbnet en ny informationsside om letbaneplanerne i byen med alt tilgængeligt materiale.
(17.11.05).

Letbaner.DK har fået nyt design

Vi har fået frisket op på næsten alle sider og vi vil fortsætte udbygningen af siden.
(30.10.05)
Gå til menuen i toppen

Til top

Læs mere fra menuen øverst til venstre.
   
 

Se siderne her:

Letbaneprojekt Århus midttrafik.dk/letbane
(Movia)
Lätta spår lightrail.se
(Trivektor)
SF ønsker letbane.nu
(SF Århus)
Bytrafikk.no www.bytrafikk.no
(Uafhængig forening)
 
 
"Det er fint at Letbaner.DK nu har fået selskab af hele fire nordiske letbane-sider. Vi ser det som et udtryk for en stigende interesse for letbaner og håber på et godt fremtidigt samarbejde!"


 
Copyright © Letbaner.DK
Forbehold Opdateret 29.12.07