Letbaner.DK
 
Miljøvenlig trafik i Skåne
Nyhed 00269  

Miljøvenlig trafik i Skåne

Letbanevogn i Malmø d. 07.10.07
Foto: Helge Bay
Letbanevogn på besøg i Malmø.

13.11.07
Mens man i Skåne med succes har satset på kollektiv trafik, ser det anderledes ud i København, skriver Morten Engelbrecht fra Letbaner.DK i
Jyllands Posten d. 23.10.07:

I Jyllands Posten den 17. oktober kunne man læse, at 10 gange så mange dør af forurening, i forhold til trafikdræbte.

Men alligevel foreslår københavnske politikere trafikløsninger, der øger vejkapaciteten til biler i Hovedstadsområdet. F.eks. at der skal anlægges flere ringveje på tværs af de nuværende "fingre", en havnetunnel til bilerne i København samt indførelse af intelligente trafiksystemer, der skal sikre information til bilisterne, når trængselsproblemerne opstår.

Sidst, men ikke mindst peges der på, at det kollektive trafikanlæg metrocityringen netop er påbegyndt.

I disse forslag er der intet om, hvordan man kan begrænse byens stadigt voksende luft- og støjforurening på grund af de mange biler.

Kun et lille fald

Den kollektive trafik taber stadig markedsandele, og først om 11 år kan man tage metrocityringen i brug. Ørestadsselskabets beregning viser dog, at biltrafikken i København kun vil falde med 1 procent som følge af denne 15 mia. kr. store investering, idet den bygger på at de eksisterende baner skal være fødelinier.

Politikerne er overbeviste om, at disse tiltag skal gøre København til en populær og international storby, som ikke kun kan markere sig i Ørestadsregionen, men også skal være en metropol i Nordeuropa.

Derfor tages der også initiativ til at afholde en konference i november om den fremtidige trafikudvikling i hovedstadsområdet, og ikke mindst hvordan den skal finansieres. Det bliver nok indførelse af trængselsafgifter til bilisterne, der skal diskuteres, uden at bilisterne får mulighed for i fremtiden at vælge alternative og miljøvenlige trafikformer.

Disse initiativer står i skærende kontrast til de initiativer, der tages på den anden side af Øresund.

Også i denne del af Ørestadsregionen vokser pendlingen år for år. Men i modsætning til københavnsområdet vokser pendlingen med kollektiv trafik i Västre Skåne mere end pendlingen med bil. F.eks. er togtrafikken blevet fordoblet siden Øresundsbroen blev indviet, og i de seneste år har fremgangen ligget på ca. 15%. Selv bustrafikken er øget, om end ikke i samme omfang.

Let sportrafik

Det er resultatet af en konsekvent økonomisk satsning på den kollektive trafik, og det er dette arbejde, der skal videreføres med undersøgelser om "lätt spårtrafik"
(Light Rail).

Det er et omkostningseffektivt system i gadeplan, der tiltrækker mange bilister.

I Malmø påbegyndtes i foråret 2007 en kollektiv trafikudredning, der skal belyse hvilken form for miljøvenlig kollektiv trafik, Malmø har behov for i fremtiden. Allerede nu kan man konstatere, at let sporvejstrafik vil være en måde at skabe attraktive trafikale og miljømæssige forhold på, og dette projekt har et meget stort passagergrundlag.

Men også i Helsingborg og i Lund er der udarbejdet forslag til sporvejslinieføringer, der skal studeres i de kommende udredninger, og det er ikke alene sporvejstrafik i disse byer, der indgår i studierne.

I Skåne er trafikplanlæggerne meget opmærksomme på en opgradering af den kollektive sportrafik i hele området i form af nye persontogsstrækninger og strækninger med let sportrafik, der skal få endnu flere bilister til at benytte den kollektive trafik og forbedre miljøet og mobiliteten i hele Skåne.

Som i Litauen

Det praktiske arbejde udføres af en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra Malmø, Lund, Helsingborg, Skånetrafikken og Banverket.

Med den nuværende danske trafikpolitik vil biltrafikken og dermed også forureningen stige i Hovedstadsområdet på bekostning af den miljøvenlige kollektive trafik. Hvordan vil man på den baggrund præsentere København, som en by med fremtidssikrede miljøvenlige løsninger på infrastrukturområdet, når byen skal være vært ved FNs klimatopmøde i 2009?

Som følge af den førte trafikpolitik kan vi således trafikalt sammenligne os med landende Luxembourg, Litauen, Cypern og Malta, som de eneste lande i EU, hvor man ikke investerer i miljøvenlig kollektiv trafik i gadeplan i de større byer.

/Morten Engelbrecht


Relaterede nyheder:

Let sporvejstrafik i Skåne

I Skåne forventes letbaner at blive fremtidens nye kollektive trafikmiddel, viste Sporvejsseminar. (18.10.07)

Sporvejsseminar i Malmö

Ny sporvogn til Norrköping præsenteres offentligt d. 6. og 7. oktober i Malmö. (03.10.07)
Gå til menuen i toppen

Til top

Læs mere fra menuen øverst til venstre.
   
 

Læs mere her:

Ti procent af bilister-ne udleder 60 % af forureningen.
(Ingeniøren 13.11.07)
Ingen fremtidssikre-de trafikløsninger.
(Ingeniøren 09.11.07)
Flere dør af trafikken end i trafikken.
(JP d. 17.10.07)
Danske bilister udleder mere og mere CO2.
(Ingeniøren 17.10.07)
Dræbertal fra bil-os er vildt overdrevne.
(Ingeniøren 17.10.07)
Trafikken skyld i mest CO2-udslip.
(TV2 d. 16.10.07)
DK's største buslinje bliver grøn.
(TV2 d. 16.10.07)


 
Copyright © Letbaner.DK
Forbehold