Letbaner.DK
 
Forsker: Mange letbanemuligheder
Nyhed 00268  

Professor Otto Anker Nielsen:
Mange gode letbanemuligheder i København

Otto Anker Nielsen, Trafikforsker fra DTU
Professor Otto Anker Nielsen
Center for Trafik og Transport, DTU

09.11.07
Trafikforsker svarer Letbaner.DK, at en Ring 2 letbane samt flere andre korridorer i København er bedre til letbaner end Ring 3 projektet.

Otto Anker Nielsen:
Letbaner DK skriver i artikel om Infrastrukturkommissionen d. 14.10.07 at de fleste eksperter er enige om, at en Ring 3 letbane er den mest påtrængende.

Jeg vil i den forbindelse påpege, at vores analyser på DTU har vist, at der er en række fordele ved Ring 2 der gør, at denne bør undersøges mindst lige så seriøst som Ring 3

Ring 2 letbanen

1) Der er i gennemsnit flere indbyggere og arbejdspladser per km2 langs Ring 2 end Ring 3. Dertil kommer Rødovercentret, der har mange flere indkøbsrejser end noget langs Ring 3, samt udbygningen af den gamle TV by.   (Begge linier passerer Lyngby Storcenter, red.)

2) Linieføringen er kortere end Ring 3

3) Generelt er tracéet af vejene bredere langs Ring 2 end Ring 3 og der er ikke komplicerede forhold vedr. forbindelser til S-baner som ved Herlev og Glostrup

Det vil sige at man har en kortere linieføring, der er billigere per km., men hvor man når flere kunder per km. Tre meget stærke forhold, der taler for Ring 2. Dette bekræftes også af de analyser som forskellige studenterprojekter har gennemført. Rent faktisk har talrige udredninger vist, at det er svært at få samfundsøkonomi i Ring 3, mens vores analyser viser, at det er mere sandsynligt for Ring 2.

Mange gode letbanekorridorer i København

Bortset fra det, så har en række korridorer et betydeligt større potentiale. De eksisterende busmængder (2004-tal) på Ring 2 og Ring 3 er ca 2500 per sporkm. i de nordlige dele og 1500 syd for Roskildebanen. Korridoren fra Nørreport til Amagerbrogade har 8.000, Frederikssundsvejskorridoren 10.000 (Nørreport-Herlev), Nørreport-Nærum 4000 (via Tagensvej og Vangedevej), og Tagensvej-Høje Gladsaxe 4.000.

Faktisk viser korridoren fra Nørreport-Nærum sig at være ret fornuftig, fordi der er brede tværprofiler på vejene, så anlægsprisen per km. er som Ring 2, men som nævnt med næsten dobbelt så mange potentielle passagerer. Og f.eks, Frederiksundsvej og Amagerbrogade korridorene har 4 gange så store passagerpotentialer som Ring 3.

Letbaner.DK svarer:
I princippet går vi ikke højt op i hvor de første letbaner i København bliver anlagt. Mere at de bliver bygget og at de helst skulle blive en succes med flere projekter i kølvandet.

Vi finder det meget interessant at du beskriver flere mulige letbanestrælkninger der samfundsøkonomisk skulle være bedre end Ring 3. Det bestyrker os i at der er basis for et letbanenet i København.

Som vi ser det udelukker Ring 2-letbanen ikke en letbane langs Ring 3, der jo ganske rigtigt visse steder kan betegnes som 'udviklingsområde' på linie med metroen på Amager. Interessen for Ring 3 er ihvertfald stor både hos regional- og lokalpolitikere samt erhverslivet omkring linien.

Kommunerne er også netop ved at finde fodslav om projektet og det skulle nødig skades. At vi mangler at tage Ring 2 og andre linieføringer op til nærmere belysning skyldes mest Letbaner.DK's begrænsede kapacitet.

Otto Anker Nielsen svarer:
Det er rigtigt at de to ringlinier ikke udelukker hinanden - snarere tværtimod, fordi de deler linieføring fra Gladsaxe trafikplads til Lyngby, så selvom der ikke er regnet på det, vil en plausibel tese være, at de to til sammen performer bedre end hver for sig.

Letbaner.DK spørger:
I følge pressen skulle Køgebugtbanen kun have ca. 46.000 daglige passagerer. Er det ikke langt under bustrafikken på Frederikssundsvej-Nørrebrogade (5A og 350S) med ca. 80-90.000 daglige rejsende?

Otto Anker Nielsen svarer:
Turene er jo meget længere på Køge banen, og derfor også transportarbejdet og pasagerintensiteten (14.000 mod 10.000 på Nørrebrogade/Frederikssundsvejs-korridoren).

Men der er også rigtigt mange buspassagerer i den korridor, eksempelvis har stoppestederne ved Elmegade/Nørrebrogade, Nørrebros Rundel og Husum Torv alle over 10.000 passagerer dagligt, - hvilket er i samme størrelsesorden som Århus banegård.

Grunden til at Frederikssundsvejskorridoren - efter min mening - egner sig godt til letbane er, at befolkning og arbejdspladser er jævnt fordelt langs korridoren. Det giver sig også udtryk hvis man ser på på- og afstigere langs 350S.

Eller med andre ord en letbane med nogenlunde samme standsningsmønster som 350S synes mere oplagt end en metro med formentligt halvt så mange stop (p.g.a. omkostninger til underjordiske stationer).

Letbaner.DK spørger:
Et forhold omkring Lyngby station der popper op i denne sammenhæng er, at terminalen i Lyngby måske bør forberedes til en ret høj kapacitet hvis både Ring 3 og 2 (og måske linier mod København og Ballerup) engang skal mødes her?

Otto Anker Nielsen svarer:
Hvis man f.eks. bruger samme teknik som i letbanen i Strasbourg (GPS baseret sikring, kørsel på sigt i centrum/ved stationer), så kan letbaner have ret stor kapacitet. I den centrale knude i Strasbourg køres med vognfølger på ned til 22 sek (dette har jeg selv målt). Og her krydser to linier endda hinanden i niveau!

Så jeg vil ikke være så bange for kapacitetsproblemer ved Lyngby, hvis man bygger på udenlandske letbaneerfarin-ger, snarere end på erfaringer fra de danske fjernbaner.

/HB


Relaterede nyheder:

Infrastrukturkommissionen og letbaner

Infrastrukturkommissionen nævner letbaner til Århus samt overraskende Ring 2 i Københavns omegn. (14.10.07)

Trafikudspil fra 15 omegnskommuner

Kommunerne ønsker bl.a. en letbane med moderne sporvogne Lyngby-Herlev-Glostrup-Ishøj, samt Glostrup-Brøndby-Avedøre-Amager.. (28.08.07)

Nyt S-banerør foreslået

DTU kalder ideen til aflastning af 'røret' for Fremtidens S-bane. (04.08.07)

MOVIA ønsker letbaner

'Staten mener, at letbaner er en kommunal opgave, men de vil ikke kunne løfte byrden alene'. (24.02.07)
Gå til menuen i toppen

Til top

Læs mere fra menuen øverst til venstre.
   
 

"Grunden til at Frederikssundsvejs-korridoren - efter min mening - egner sig godt til letbane er, at befolkning og arbejds-pladser er jævnt for-delt langs korridoren. Det giver sig også udtryk hvis man ser på på- og afstigere langs 350S.

Eller med andre ord en letbane med nogenlunde samme standsningsmønster som 350S synes mere oplagt end en metro med formentligt halvt så mange stop (p.g.a. omkostninger til und-erjordiske stationer)".

/Otto Anker Nielsen

 
 

Læs mere her:

Professoren blogger: Trafikpolitikerne ignorerer vores viden
(Ingeniøren 31.10.07)
Den videns-ignore-rende trafikpolitik.
(Ingeniøren 31.10.07)
Light rail project in Copenhagen the Ring 2 corridor.
(Aalborg Trafikdage 2006, pdf 1 Mb)
Letbaneprojekt i København - Ring 2-korridoren.
(CTT-DTU - 12.2005)


 
Copyright © Letbaner.DK
Forbehold