Letbaner.DK
 
Trafikudspil fra 15 omegnskommuner
Nyhed 00258  

Nyt trafikudspil fra 15 københavnske kommuner

Ringvejskrydset i Glostrup med letbane, 
Grafik: Region Hovedstaden
Ringvejskrydset i Glostrup med letbane.
Animation: Region Hovedstaden

28.08.07
Kommunerne ønsker bl.a. en letbane med moderne sporvogne på strækningen Lyngby-Herlev-Glostrup-Ishøj, samt Glostrup-Brøndby-Avedøre-Amager.

Hovedstaden er allerede nu ved at drukne i trafik. Vejtrafikken i hovedstaden og omegn vil iflg. Transportministeriet vokse med 21 procent den næste 13 år. Togene forventes at få 34 procent flere passagerer. Det vil føre til kritisk trængsel på adskillige eksisterende motorvejsstrækninger samt overfyldte S-tog på den centrale del af S-togsnettet, skriver Berlingske Tidende d. 25.08.07 i artiklen: "Skal hovedstadens veje gå i ring eller helt i stå?"

Derfor har 15 omegnskommuner i København sendt et nyt trafikudspil til transportminister Flemming Hansen. De 15 kommuner er: Albertslund, Ballerup, Brøndby, Dragør, Egedal, Gladsaxe, Glostrup, Herlev, Hvidovre, Høje-Taastrup, Ishøj, Lyngby-Taarbæk, Rødovre, Tårnby og Vallensbæk.

Ringmotorvej og udvidede letbaneplaner

Kommunerne foreslår en ny Ring 5-forbindelse mellem Køge Bugt Motorvejen og Helsingørmotorvejen via Ballerup og Ishøj.

Desuden foreslås, at den planlagte Ring 3-letbane mellem Lyngby og Glostrup forlænges til Ishøj, Brøndby, Avedøre og Amager.

Letbanen vil dermed forbinde fem S-togsstrækning på tværs af København, og vil dermed aflaste de centrale dele af S-togsnettet. Desuden vil to af regionens store sygehuse i Herlev og Glostrup få en tiltrængt baneforbindelse til det øvrige hovedstadsområde til gavn for patienter og personale. Også beboerne på Amager vil få et helt ny og hurtig forbindelse til Vestegnen.

Opbakning til letbaneforslaget

I foråret blev der på Vestegnen afholdt et erhvervstopmøde med deltagelse af virksomhedsledere, politíkere og andre centrale interesser. Møderesultatet var et tydeligt signal til beslutningstagerne om, at erhvervslivet på den københavnske Vestegnen betragter letbanen langs Ring 3, som en af de vigtigste løftestænger for den fremtidige økonomi. Letbanen forventes at generere store investeringer.

Også Dansk Industri i Hovedstaden er opmærksomme på gevinsterne ved en løsning af trængselsproblemerne langs Ring 3, og at f.eks. en letbane vil være en god løsningsmodel.

Mindre CO 2-udledning

En investering i letbanen vil gøre den kollektive trafik i hovedstadsområdet mere attraktiv –ikke mindst for bilisterne. Erfaringsmæssigt betyder en ny letbane et fald i biltrafikken på ca. 25 procent i området. Og det vil være et godt bidrag til regeringens strategi om, at CO 2-udledningen fra trafikken i år 2030 skal være skåret ned med to femtedele i forhold til i dag.

Også vejarealer vil blive udnyttet meget mere effektivt, idet en letbane har den samme passagerkapacitet som en sekssporet vej.

Finansiering

Letbaner.DK finder det naturligt, hvis finansieringsmodellen for letbanen kan blive den samme, som for den københavnske metro, hvor staten betaler 40% og kommunerne de resterende 60%. I forbindelse med den nyligt afholdte udlicitering af Kystbanen vil Staten modtage ca. 1 mia.kr. i besparelse i kontraktperioden. Dette beløb bør komme den kollektive trafik til gode andre steder i Hovedstadsområdet, og Ring 3 letbanen vil være et naturligt valg.

/ME


Relaterede nyheder:

Nyt samarbejde om Ring 3 letbanen

Region Hovedstaden har afsat 3 mio. kr. til udvikling af Ring 3 letbaneprojektet i år. (23.07.07)

Erhvervsledere prioriterer letbane

Ring 3 Letbanen har en meget høj prioritet, viste et flot og energisk ErhvervsTopmøde. (30.04.07).

Letbane kan sparke liv i Vestegnen

Københavns vestegns topledere, støtter ubetinget bygningen af Ring 3 letbane inden Erhvervstopmøde. (20.04.07).

Stor vandreudstilling om Ring 3 letbane

Letbaneudstillingen blev præsenteret d. 11. april 2005 på Amtssygehuset i Herlev. (13.04.05)
Gå til menuen i toppen

Til top

Læs mere fra menuen øverst til venstre.
   
 

Læs mere her:

Skal hovedstadens veje gå i ring eller helt i stå?
(Berlingske 25.08.07)
Drop Kattegatbro og jyske motorveje.
(JP d. 24.08.07)
 
 

"Letbaner.DK finder det naturligt, hvis finansieringsmodellen for letbanen kan blive den samme, som for den københavnske metro, hvor staten betaler 40% og kommunerne de resterende 60%.". 
Copyright © Letbaner.DK
Forbehold