Letbaner.DK
 
Erhvervsledere prioriterer letbane
Nyhed 00238  

Vestegnen ønsker Ring 3 letbane hurtigt

ErhvervsTopmødet i Taastrups Idræts Haller
ErhvervsTopmødet i Taastrups Idræts Haller
d. 16.04.07

 
30.04.07
Ring 3 Letbanen har en meget høj prioritet, viste et flot og energisk ErhvervsTopmøde i Vestegnen ved København. De ønsker OPP-finansiering.

Mandag den 16. april afholdt VestegnsSamarbejdet et forrygende ErhvervsTopmøde med deltagelse af virksomhedsledere, politikere og andre centrale interessenter på Vestegnen.

Klart signal til beslutningstagere

Møderesultatet var et tydeligt signal til beslutningstagerne om, at erhvervslivet på Vestegnen, betragter letbanen langs Ring 3, som en af de vigtigste løftestænger for den fremtidige økonomi. Letbanen forventes at generere store investeringer!

De ønsker projektet realiseret hurtigt og letbanetemaet er da også medtaget blandt de fire højest prioriterede i det fortsatte arbejde.

ErhvervsTopmødets engagerende og effektfulde format blev meget rost af deltagerne. Baggrunden for mødet var at Vestegnskommunerne står over for en fælles erhvervspolitisk udfordring.

De 8 involverede kommuner (Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Høje Taastrup, Ishøj, Rødovre og Vallensbæk) ønsker at udvikle en fælles strategi for erhvervsudviklingen for at modstå den øgede konkurrence fra naboområderne: København, Nordsjælland, Roskilde og Køge.

NIRAS Konsulenterne blev valgt som proceskonsulenter, hvor afholdelsen af det stort anlagte ErhvervsTopmøde var det helt centrale element.

En letbane på tværs af regionen

Tema 8 om letbanen blev præsenteret således:

"Den kollektive transport skal styrkes med en letbane, der løber på tværs af S-togsnettet fra Lyngby i nord til Brøndby og Ishøj i syd. Det skal bl.a. afklares, hvordan letbanen skal finansieres, og herunder om letbanen kan etableres i et offentligt-privat samarbejde."

 
Forsamlingen skulle altså ikke tage stilling til OM letbanen skal realiseres, men HVORDAN den skal finansieres.

Deltagerne skulle stemme på en ud af disse fire finansieringsformer:

1 Fuldstændig offentlig finansiering i samarbejde mellem Stat og Kommuner
2 Offentlig Privat Partnerskab (OPP) med frivillig privat medfinansiering
3 Udviklingsselskaber gennem tvungen medfinansiering fra grundværdiforøgelsen
4 Medfinansiering fra den private transport ved hjælp af trængselsafgifter for den tværgående trafik.

 

Letbanen har meget høj prioritet

Letbaner.DK var inviteret med som eneste interesseorganisation. Det skyldtes Ring 3 letbanens centrale placering blandt de otte hovedtemaer.

Stemningen for letbanen var tydeligvis høj hos deltagerne og i den afsluttende prioritering imellem de 8 temaer, stemte ikke mindre end 57% letbanen op blandt de tre topprioriteter, kun overgået af temaet: "Udslidte erhversområder skal omdannes".

Som finansiering foretrak 63% en OPP-finansiering hvor private virksomheder i samarbejde med det offentlige går ind og tager ansvaret for byggeprojektet og derefter driften i en periode.

Debat ved cafébordene

ErhvervsTopmødet

Det nyskabende ved ErhvervsTopmødet i forhold til mere almindelige borgermøder var, at det var lagt ud i et såkaldt café-format med korte præsentationer, rundbords-samtaler og hurtige afstemninger.

Op til Topmødet var der blevet udvalgt og beskrevet 8 centrale temaer bl.a. om Ring 3 letbanens finansiering. Temaerne var bl.a. baseret på 35 interviews med erhvervsinteressenter på Vestegnen, Letbaner.DK samt et politikermøde, hvor lokale byrådspolitikere fik indflydelse på, hvad der skulle debatteres på Topmødet.

Mødets tempo sikrede, at ingen af de knap 150 deltagere faldt i søvn og kun en brøkdel forlod mødet til fordel for det dragende solskin udenfor. Det på trods af at processen varede fra kl. 14 til 20.

/HB


Relaterede nyheder:

Letbane kan sparke liv i Vestegnen

Københavns vestegns topledere, støtter ubetinget bygningen af Ring 3 letbane inden Erhvervstopmøde. (20.04.07).

Sådan OPP-finansieres letbanen langs Ring 3

Let hæfte om OPP-finansiering og økonomi for Ring 3 Letbanen, udgivet af Københavns Amt. (22.06.06).
Gå til menuen i toppen

Til top

Læs mere fra menuen øverst til venstre.
 

 

Læs mere her:

ErhversTopmødet
d. 16.04.2007
Afstemningsresultater
d. 16.04.2007
Letbane kan sparke mere liv i Vestegnen.
(JP d. 13.04.07)

 

- Erhvervslivet på Vestegnen, betrag-ter letbanen langs Ring 3, som en af de vigtigste løfte-stænger for den fremtidige økonomi.

Letbanen forventes at generere store investeringer! 
Copyright © Letbaner.DK
Forbehold Opdateret 04.05.07