Letbaner.DK
 
Køreplanlægning i fokus
Nyhed 00237  

Køreplanlægning i fokus

DSB grafik

29.04.07
To aktuelle møder om udfordringerne i DSB's køreplanslægning d. 2/5 og 9/5-2007. Begge møder er gratis og åbne. Se nærmere herunder.


Køreplanlægning i DSB og Banedanmark

Selskabet for Jernbanetransport (JETRA) inviterer til møde

Onsdag den 2. maj 2007 kl. 15.00-17.00 i
Ingeniørhuset, Kalvebod Brygge 31 - 33, København V

Den nedslidte infrastruktur og de mange afhjælpende foranstaltninger har igennem længere tid skabt en vanskelig driftssituation for operatøren af de danske hovedstrækninger. Denne situation er langt fra afsluttet, og i de kommende år kan der forventes store spor- og sikringstekniske ombygninger, som vil få omfattende indvirkning på afvikling af den daglige drift. Det er og bliver en langsigtet udfordring for såvel Banedanmark som DSB.

Vi har derfor inviteret områdechef Kim Andersen fra Trafikplanlægning i Banedanmark og køreplanchef Ole Raft fra DSB til en drøftelse af de udfordringer de har stået overfor, og af hvordan disse er blevet tacklet, samt hvordan samarbejdet har forløbet mellem de to instanser i denne pressede situation.

Gratis tilmelding

Deltagelse er gratis og sker iht. IDAs regler (Åbent for medlemmer, samt alle IKKE-ingeniører). Tilmelding nødvendig: via www.ida.dk, tlf. 3318 4848 eller fax 3318 4887. Arr nr 70458


NJS arrangement om den nye S-togskøreplan:
S2007 Enkel og lige til

v/ Joachim Bak, Projektleder, DSB S-tog A/S, Trafikanalyse og -planlægning.

Onsdag den 9. maj 2007 kl. 16.00 18.00
på Kalvebod Brygge 32, København V, mødelokale 4 - 5

Søndag d. 23. september 2007 træder DSB S-togs nye køreplan i kraft. Der er tale om det største køreplanskift på S-banen siden 1989 med ændrede linjer, nye minuttal, flere standsninger og kortere rejsetider. Vi vil på mødet bl.a. blive præsenteret for følgende:
 

Forhistorien
Idéer og alternativer
Hvad mener kunderne?
     Om kundeundersøgelser på Internettet
Infrastrukturelle bindinger og forbedringer
Præsentation af køreplanen
Resultat af simuleringer
Fremtidsvisioner

Der vil være mulighed for spørgsmål og små kommentarer undervejs.

Gratis tilmelding

Arrangementet er åbent for alle. Tilmelding skal ske til: Niels Wellendorf på e-mail: nwellendorf (a) s-tog.dsb.dk (skriv selv snabel-a), senest mandag den 7. maj inden kl. 12.00.

Bliv medlem af NJS

Læs mere om Forum for Nordisk JernbaneSamarbejde (NJS) i Danmark og medlemskab her: www.njsforum.com

/HB


Relaterede nyheder:

Møde i Århus om trafikken

Socialdemokraterne i Århus holder offentligt møde d. 23/4 om trafikken med særligt fokus på midtbyen. (13.04.07)

Møde: Strategier for trafik og by

Vej- og Byplanforeningen arrangerer et møde om Bystrategier for trafik og byplan d. 20/3. (12.03.07)
Gå til menuen i toppen

Til top

Læs mere fra menuen øverst til venstre.
 

 

JETRA under IDA
www.ida.dk  
Nordisk Jernbane-Samarbejde
www.njsforum.com


 
Copyright © Letbaner.DK
Forbehold Opdateret 02.05.07