Letbaner.DK
 
Letbane kan sparke liv i Vestegnen
Nyhed 00236  

Letbane kan sparke liv i Vestegnen

Illustration af letbane på Ring 3

 
20.04.07
Vestegnen ved København arrangerer et stort ErhvervsTopmøde med erhvervsledere og politikere. Allerede inden mødet støttes bygningen af
Ring 3 letbanen ubetinget.

Albertslunds borgmester beskriver dette i Jyllandsposten d. 13.04.07. Vi bringer indlægget her:


Letbane kan sparke mere liv i Vestegnen
Af Finn Aaberg (S) Albertslunds borgmester

Hele hovedstadsregionen har brug for en letbane, der løber på tværs af regionen fra Lyngby i nord til Glostrup og videre ned til Brøndby og Ishøj i syd.

Den offentlige transport er skabt til en tid, hvor folk pendlede frem og tilbage med udgangspunkt i centrum af København, men sådan lever folk ikke længere.

Folk bor og arbejder overalt, og mange har brug for at kunne komme på tværs af regionen uden at skulle bruge bil og vejtrafikken har sådan set også brug for, at antallet af biler på de tværgående veje ikke bliver ved med at vokse. En letbane vil ikke kun have betydning for borgerne i de kommuner, som umiddelbart bliver berørt, men for borgere i hele hovedstadsregionen.

I de senere år er der derfor blevet større og større opbakning til letbanen, men endnu er det store spørgsmål, hvordan banen kan finansieres.

Pengene

Den 16. april holdes ErhvervsTopmøde for 2-300 erhvervsfolk, politikere og organisationsfolk på Vestegnen.

Bag mødet står Vestengssamarbejdet, som er et samarbejde mellem de otte kommuner på Vestegnen.

På dagen skal det drøftes og besluttes, hvad Vestegnen skal satse på, og hvilken rolle Vestegnen i fremtiden skal spille i Region Hovedstaden.

Et af dagens vigtige temaer er netop letbanen og spørgsmålet om, hvordan letbanen kan finansieres.

Vestegnen er et af landets største og vigtigste erhvervsområder, men Vestegnen oplever også, at med globaliseringen bliver der færre produktionsvirksomheder i Danmark og netop produktionsvirksomheder har der tidligere været mange af på Vestegnen.

Når erhvervsområderne skal udvikles fra at huse produktionsvirksomheder til at huse kontor, service og måske også boliger, kræver det en ny og forbedret infrastruktur.

Man kan således sige, at der overordnet er tre grunde til at investere i en letbane:

For det første har folk i stigende grad brug for at kunne komme på tværs af hovedstadsregionen.

For det andet vokser bilkøerne på vejene rundt om København hele tiden.

For det tredje har Vestegnen brug for en forbedret infrastruktur for at få sparket nyt liv i nogle af de erhvervsområder, der er blevet ramt af globaliseringen.

Tre visioner

På mødet den 16. april skal forskellige visioner for finansieringen debatteres, og deltagerne skal stemme om, hvilken model, de mener, vil være bedst.

Den ene vision indebærer en klassisk offentlig finansiering, hvor staten og kommunerne finansierer letbanen.

Den anden vision kaldes en OPP-model. Her er tale om et offentligt/privat partnerskab, som bl.a. er blevet brugt til at finansiere letbaner i udlandet.

En tredje vision er ikke juridisk mulig på nuværende tidspunkt, men det kan den måske blive.

Her sikres en tvungen medfinansiering fra ejere af erhvervsgrunde, der vil opleve store værdistigninger, fordi grundene pludselig kommer til at ligge tæt på god offentlig transport.

Det bliver meget spændende at se, hvilken vision for finansieringen deltagerne peger på den 16. april, ligesom det bliver spændende, hvordan deltagerne vil forholde sig til de syv andre temaer, som skal drøftes.

/Finn Aaberg (S) Albertslunds borgmester


Relaterede nyheder:

Stjerneskud over Vestegnen

"Nu skal vi have den letbane" siger regionsformand Vibeke Storm Rasmussen, Region Hovedstaden. (10.01.07)

Letbaneløsninger skal med i trafikforliget

Mens vi venter på København-Ringsted, må der være råderum til investering i letbaner - JP Kbh. (09.07.06).

Sådan OPP-finansieres Ring 3 letbane

Let hæfte om OPP-finansiering og økonomi for Ring 3 Letbanen, udgivet af Københavns Amt. (22.06.06).

Letbanen 175 mio billigere ved OPP

OPP-analysen er et indspark til letbanen langs Ring 3 fra Københavns Amt
inden de lukker.
(16.06.06).
Gå til menuen i toppen

Til top

Læs mere fra menuen øverst til venstre.
 

Se her:

Letbane kan sparke mere liv i Vestegnen.
(JP d. 13.04.07)


 
Copyright © Letbaner.DK
Forbehold Opdateret 02.05.07