Letbaner.DK
 
Letbanen 175 mio. billigere ved OPP
Nyhed 00175  

Letbanen 175 mio. billigere ved OPP

OPP - Offentligt Privat Partnerskab

16.06.06
OPP-analysen er et indspark til letbanen langs Ring 3
fra Københavns Amt inden de lukker.

Ifølge den rapport, Københavns Amt har fået udarbejdet om finansiering af en letbane på tværs af København, kan byggeriet gennemføres for 2,815 mia. kr. Det betyder en besparelse på cirka 175 mio. kr. i forhold de tidligere beregninger.

Finansieringsmodellen er skruet sammen, så effektiviseringsgevinster bevares, samtidig med at udgifterne mindskes. Rapporten lægger op til en tilpasset udgave af den såkaldte OPP-organisationsform: Et offentligt-privat partnerskab til udbud af offentlige opgaver, hvor design, byggeri, drift, vedligehold og finansiering udbydes som en samlet opgave for en periode, hvorefter infrastrukturen (letbanen) leveres tilbage til det offentlige.

Udover den statslige finansiering peger rapporten på en række finansieringsmuligheder. Det kan bl..a. ske ved at kommunerne indgår samarbejder med private aktører om at udvikle byen langs banen.

Amtsborgmester Vibeke Storm Rasmussen udtaler: ”Rapporten og forslaget til den nye organisationsform er endnu et indspark til letbaneprojektet, som amtet arbejder målrettet på at få videregivet på bedste vis, inden amtet lukker.”

Ring 3 Letbanen set fra viadukt i Lyngby
Ring 3 Letbanen set fra viadukt i Lyngby.
Skitse fra Københavns Amt.

Letbanen skal løbe mellem mellem Lyngby og Glostrup langs Ring 3. Siden 1997 har Københavns Amt været med til at undersøge, hvordan et moderne trafiksystem langs Ring 3 kan bygges.

En Letbane fra Lundtofte til Glostrup forventes at transportere 52.000 passagerer i døgnet, og selve rejsetiden vil i forhold til transport med bus blive nedsat med en tredjedel.

På Ring 3 forventes antallet af biler at falde med 1500-4000 biler i døgnet. Det vil i sig selv give bedre plads til de biler, der kører, samtidig med at det vil mindske luftforureningen.

Den nye rapport om letbanens organisation og finansiering er blevet til i samarbejde med bl.a. Transport- og Energiministeriet.

Læs Rapport om letbanefinansiering.

Se folder fra Ring 3 Letbane-udstilling.

Yderligere oplysninger:
• Amtsborgmester Vibeke Storm Rasmussen (A) tlf.: 43 22 20 22 eller 43 64 25 21
• Formanden for Københavns Amts udvalg for teknik og miljø:
     Erling Eiberg (A), telefon: 46 56 07 65, mobil: 27 10 99 97
• Pressechef Lisbet Bloch-Sørensen tlf.: 43 22 20 22 eller 40 38 44 11

/Københavns Amt


Pressemeddelelse findes på Københavns Amts hjemmeside. Her vil der så vidt muligt også være links til yderligere oplysninger og/eller fotos.

Du kan læse om Region Hovedstaden på: http://www.regionhovedstaden.dk


Relaterede nyheder:

Letbane-penge skal i nyt trafikforlig

Siden 1997 har Københavns Amt taget aktiv del i at undersøge, hvordan et trafiksystem langs Ring 3 skal bygges, skriver Ingeniøren. (10.06.06).

Skal letbaner OPP-finansieres?

Længe ventet OPP-analyse om letbanen langs Ring 3 er blevet præsenteret. (25.05.06).

Til top

 

 
Copyright © Letbaner.DK
Forbehold Opdateret 23.06.06