Letbaner.DK
 
Skal letbaner OPP-finansieres?
Nyhed 00171  

Skal letbaner OPP-finansieres?

OPP 25.05.06
Længe ventet OPP-analyse om letbanen langs Ring 3
er blevet præsenteret for Københavns Amt.


Offentlig-privat partnerskab

OPP beskrives af Amtet således:

"Hovedprincippet bag OPP-projekter er, at den private og den offentlige part deles om de risici, der er knyttet til projektet, således at hver risiko håndteres af den part, der kan gøre det bedst og billigst.

Der er stadig kun to mulige kilder til betaling af investeringer, drift og vedligehold det er brugerne og skatteyderne. OPP er således ikke en magisk opskrift til skabelse af finansielle ressourcer.

Internationale erfaringer har imidlertid vist, at OPP kan give både besparelser og mere sikre budgetter gennem incitamentet til at tænke totaløkonomisk og innovativt samt give en styrket fokus på effektivitet."

Baggrund

Foto: Københavns Amt, Letbane i Strasbourg Med trafikaftalen af 5. november 2003 imellem Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Kristendemokraterne, blev der afsat en pulje til forundersøgelser af en mulig OPP-finansiering af letbanen fra Lyngby til Glostrup.

Det afstedkom et projektforslag, som Arriva, Alstom og Carl Bro præsenterede i fællesskab 3 måneder senere. Nu 2 år efter er analysen af finansieringsmulighederne blevet færdig.

Det blev Deloitte, der sammen med COWI fik opgaven at fremstille det omfattende beregningsmateriale og uddybende analyser af Letbanens finansiering.

Resultatet kan meget vel også gå hen og få betydning for andre letbaneplaner i både Århus og København.

Resumé

På Amtets hjemmeside kunne man læse referat af møde d. 22.05.06:

"I forlængelse af tidligere undersøgelser og mødesager fremlægger Teknisk Forvaltning nu resultatet af den supplerende finansieringsanalyse af en letbane mellem Lundtofte og Glostrup.

I analysen er der foretaget en sammenligning mellem et basisalternativ en traditionel finansiering og en OPP-model (offentlig privat partnerskab). Analysen bygger på de samme forudsætninger om kommunal finansiering og eventuel statslig medfinansiering, som har været anvendt i de nuværende og kommende metroetaper.

Det er Teknisk Forvaltnings vurdering, at den supplerende analyse giver et realistisk billede af mulige finansieringsmodeller. Undersøgelsens resultater fremlægges til orientering."

/HB


Hent analyse: Korridorprojektet - Udvidet analyse af finansiering og risiko, 05.2006

Analysen præsenteres i mødereferat her: Resultater af OPP-undersøgelse, d. 22.05.06

Se Arriva, Alstom og Carl Bro her: Ring 3 i Offentligt Privat Partnerskab, 01.2004

Til top

 

 
Copyright © Letbaner.DK
Forbehold Opdateret link d. 01.05.07