Letbaner.DK
 
Letbane-penge skal i nyt trafikforlig
Nyhed 00173  

Letbane-penge skal i nyt trafikforlig

Letbane indtegnet på Ring 3 i Glostrup, Københavns Amt

10.06.06
De Radikale og Dansk Folkeparti vil i et nyt trafikoplæg styrke den kollektive trafik med letbaner i Århus og i København mellem Lundtofte og Ishøj.

Illustration: Letbane indtegnet på Ring 3 i Glostrup, Københavns Amt.

Samtidig er der kommet en OPP-analyse (Offentlig-privat partnerskab) om finansiering af en letbane mellem Lyngby og Glostrup.

Resultatet af OPP-analysen vil sandsynligvis få stor betydning for realiseringen af letbane-planerne både i Århus og København, skriver Letbaner.DK i Ingeniøren
d. 09.06.06.

Trafikproppen langs Ring 3

Det tager længere og længere tid at komme på tværs af København. I myldretimerne sidder bilisterne fast i lange køer, og vælger man at tage offentlig transport, er det nødvendigt at tage omkring Københavns Hovedbanegård eller sidde i en bus i samme kø som bilisterne.

Udvidelsen af Motorring 3 med yderligere to spor vil kun give ekstra kapacitet i få år, før også denne tværgående vejudvidelse er sandet til med nye pendlere. Dem bliver der 85.000 flere af indenfor de næste 15 år iflg. Strukturkommissionen.

Derfor bør dette politiske initiativ om en Ring 3-letbane mellem Lundtofte og Ishøj hilses velkomment for at styrke den kollektive trafik for de mange pendlere, der hver dag skal på tværs i regionen. Foreløbige beregninger viser, at alene denne letbane på 27 km. vil dagligt give 10.000 flere kollektive rejsende i Storkøbenhavn, og det vil give et fald i biltrafikken på 7.000 om dagen. Det er ikke overraskende, for er der en trafikform, der kan få bilisterne over i den kollektive trafik er det letbaner. F. eks. bliver rejsetiden reduceret med 40 pct. I stedet for en busrejse på 70 minutter mellem Lundtofte og Ishøj, vil en letbane kunne køre den samme strækning på 45 minutter.

Fornyelse af områderne langs banen

Letbanen vil køre igennem områder, hvor der allerede i dag bor mange mennesker. Den vil få forbindelse med fem S-banelinier og vil give de store Amtssygehuse i Herlev og Glostrup en tiltrængt baneforbindelse for de mange ansatte og patienter, der kommer fra hele Storkøbenhavn.

Langs Ring 3 ligger der i dag også mange store erhvervsområder. De fleste er fra 1950'erne og 60'erne med traditionel industri. Den form for industri er gået tilbage, og flere steder står erhvervsbygninger tomme. Letbanen vil gøre det attraktivt at forny disse ældre erhvervsområder.

OPP-finansiering af letbanen

Letbaner er langt den billigste form for kollektiv trafik på skinner. Den er i stand til at tiltrække bilisterne, således at passagertallene på nye letbaner langt overstiger prognoserne. Derfor er der blandt private investorer stor interesse for OPP-finansiering af netop letbaner.

Siden 1997 har Københavns Amt taget aktiv del i at undersøge, hvordan et moderne trafiksystem langs Ring 3 skal bygges, og valget er faldet ud til fordel for en letbaneløsning.

I trafikaftalen, november 2003, blev der afsat en pulje til forundersøgelser af Offentlig-privat partnerskabsmodeller, og i forliget blev der konkret peget på Ring 3-letbanen som et af de projekter, der skulle undersøges. Det blev Deloitte, der sammen med COWI fik opgaven at fremstille det omfattende beregningsmateriale og uddybende analyser af Letbanens finansiering.

Analysen er nu blevet præsenteret for Københavns Amt, og den foreslåede metode adskiller sig fra den traditionelle OPP-model, ved at den offentlige part køber OPP-selskabet, når selskabet har anlagt letbanen og efterfølgende iværksat en succesfuld drift af banen, medens drift og vedligeholdelse fortsat vil være outsourcet. Denne metode sammenlignes med den traditionelle finansieringsmetode, der bygger på kommunal finansiering og statslig medfinansiering, som har været anvendt i de nuværende og kommende metroetaper, med den forudsætning at planlægning og udlicitering foregår optimalt.

Hurtig vedtagelse er vigtig

Det ser ud til, at den politiske berøringsangst, der har været overfor indførelse af letbaner i Danmark, er ved at forsvinde. I forbindelse udbygningsplanerne af jernbanestrækningen mellem København og Ringsted, bakker borgmestrene langs Ring 3 samt borgmestre i de omkringliggende større byer op om letbanen, fordi de kan se, hvor store perspektiver der er i at investere i denne letbane for den kollektive trafik.

Det er særdeles vigtigt, at letbanen kommer med i det kommende trafikforlig, for at få styrket den kollektive skinnetrafik på tværs og udenom København hurtigst muligt og på en økonomisk forsvarlig måde. Dermed kan projektafklaringsfasen og myndighedsbehandlingen være afsluttet, når udbygningen af Ring 3 motorvejen er færdiggjort, hvorefter man hurtigt kan påbegynde projekteringen og anlægsarbejderne. Den nyudvidede Motorring 3 kan i byggeperioden med fordel aflaste Ring 3 for biltrafik.

/ME


Artiklen bragt i Ingeniøren d. 09.06.06:
Finansieringen af letbaner skal med i trafikforliget.


Relaterede nyheder:

Skal letbaner OPP-finansieres?

Længe ventet OPP-analyse om letbanen langs Ring 3 er blevet præsenteret. (25.05.06).

Til top

 

 
Copyright © Letbaner.DK
Forbehold