Letbaner.DK
 
Letbaneløsninger skal med i trafikforliget
Nyhed 00183  

Letbaneløsninger skal med i trafikforliget

Ring 3, Buddingevej i Lyngby 09.07.06
Mens vi venter på København-Ringsted, må der være råderum til investering i letbaner, skriver JP København d. 04.07.06.

Mens det vil tage mindst to år at undersøge mulighederne for at udbygge jernbanestrækningen mellem København og Ringsted, er der allerede udarbejdet kollektive baneløsninger både i Københavns Amt og i Århus, der kan bidrage til at løse de stigende trafikproblemer.

Løsningen, som de begge peger på, er letbaner, der er langt den billigste form for kollektiv bytrafik på skinner, både i anlæg og i drift. Samtidig er de med til at løse byernes store trængselsproblemer, fordi en letbane har en kapacitet, der svarer til seks bilbaner. Det er de mange positive resultater fra udlandet, som begge byer har bygget videre på og tilrettet efter lokale forhold.

Nu hvor udbygningen af jernbanestrækningen mellem København og Ringsted er udskudt, må der i mellemtiden være økonomisk råderum for staten til investering i letbaner.

Nødvendige midler

Både Københavns Amt og Århus ønsker, at der afsættes de nødvendige midler til at igangsætte deres planer i det kommende trafikforlig for at imødegå de stærkt stigende trafik- og miljøproblemer.

Netop disse to byer er allerede langt bagud med baneinvesteringer i forhold til mange byer af tilsvarende størrelser i Europa. Det Radikale Venstre og Dansk Folkeparti ønsker at styrke den kollektive trafik med letbaner både i Århus, og i København mellem Lundtofte og Glostrup med senere forlængelse til Ishøj og Brøndby.

Også borgmestre langs Ring 3-banen og i de omkringliggende større byer som f.eks. Holbæk og Ringsted bakker op om banen, fordi de kan se, hvor store perspektiver der er i at investere i denne letbane, der får forbindelse til fem S-togsstrækninger på tværs af København, og som for alvor vil styrke den kollektive trafik i hovedstadsregionen, ikke mindst til gavn for de mange pendlere. Den har også stor opbakning hos beboerne langs strækningen, og en undersøgelse i 2003 viste, at mellem 70-80 pct. ønsker at få banen, og de vil bruge den!

Finansieringsmodel for letbaner

Siden 1997 har Københavns Amt og HUR undersøgt, hvordan et moderne trafiksystem langs Ring 3 skulle bygges, og valget er faldet ud til fordel for en letbaneløsning.

I trafikaftalen, november 2003, blev der afsat en pulje til forundersøgelser af Offentlig-privat partnerskabsmodeller (OPP) til finansiering af bl.a. Ring 3-letbanen som et af de projekter, der skulle undersøges. Det er dette omfattende beregningsmateriale og uddybende analyser, der nu er færdigbearbejdet, og kan skabe grundlaget for finansiering af fremtidige letbaner i Danmarks to største byer.

/Morten Engelbrecht


Er bragt i uddrag i JP København d. 04.07.06: Letbaneløsninger skal med i trafikforliget

Relaterede nyheder:

Sådan OPP-finansieres letbanen langs Ring 3

Let hæfte om OPP-finansiering og økonomi for Ring 3 Letbanen, udgivet af Københavns Amt. (22.06.06).

Letbane-penge skal i nyt trafikforlig

Siden 1997 har Københavns Amt taget aktiv del i at undersøge, hvordan et trafiksystem langs Ring 3 skal bygges, skriver Ingeniøren. (10.06.06).

Ny hjemmeside om Århus letbaneplaner

Århus Kommune har åbnet en ny informationsside om letbaneplanerne i byen med alt tilgængeligt materiale.
(17.11.05).

Stor vandreudstilling om Ring 3 letbane

En ny letbaneudstilling blev præsenteret d. 11. april 2005 på Amtssygehuset i Herlev. (13.04.05)

Til top

 

 
Copyright © Letbaner.DK
Forbehold