Letbaner.DK
 
Nyt S-banerør foreslået
Nyhed 00255  

Nyt S-banerør foreslået

Grafik: DTU CTT

04.08.07
DTU kalder ideen til aflastning af 'røret' for Fremtidens S-bane.

Ideoplægget fra Danmarks Tekniske Universitet, Center for Trafik og Transport beskriver det nuværende S-togsnet således:

"Det er for nærværende meget begrænset, hvad der på S-banen kan gøres for at indsætte mere end de aktuelle 10 linier. Kapaciteten er opbrugt, og tiltag til at indsætte flere tog skal altid vejes op i forhold til at systemet herved bliver mere sårbart. S-banens evne til at komme ”op igen” efter uregelmæssigheder, dvs. regenereringsevnen, vil således formindskes, hvis banen presses yderligere. Skal S-togene i fremtiden løfte en større andel af trafikken, f.eks. ved indsættelse af flere hurtige S-tog og etablering af overhalingsspor på de radiale baner, må flaskehalsproblematikken på Boulevardbanen, også kaldet Røret, løses samtidigt.

I trafikplanlæggerkredse har der været set på flere ideer, der på langt sigt kan løse S-banens problem på det centrale afsnit. Her er blandt andet peget på muligheden for at føre en helt ny tunnelforbindelse gennem byen som løsning på det problem, at alle de radiale linier i dag kører gennem Røret, dvs. kun har ét dobbeltspor til deling i midtbyen. Det drejer sig om linierne mod Hillerød, Farum og Klampenborg på den ene side, og Frederikssund, Høje Taastrup og Køge på den anden side." skriver trafikforskerne Alex Landex og Otto Anker Nielsen.

S-tog til udækkede områder nær centrum

"En løsning kan være at føre en ny dobbeltsporet S-bane gennem byen på den kortest mulige strækning. Linien, der føres hele vejen i tunnel og kommer til at betjene nogle af de af Metroringen udækkede områder, herunder Indre Nørrebro (Sankt Hans Torv), Rigshospitalet og Universitetsparken, vil afgrene fra den eksisterende S-bane ved terrænet omkring Dybbølsbro, og i den anden ende tilslutte sig Farumbanen og sporene på Ringbanen mod Hellerup. Linjen giver korrespondance til Metroen ved Forum station og til den kommende Metroring ved Vibenhus Runddel.

Rationalet i en ny S-togslinie er, at sårbarheden i dagens system på afgørende måde mindskes. Trafikeringsforslaget indebærer, at der kan indføres en væsentlig højere frekvens på alle strækninger. Dette vil kunne ske med en betydelig afkortning af rejsetiden, samtidig med at pålideligheden i driften forbedres markant. S-banesystemet som regionens trafikale puls vil dermed kunne styrke den kollektive pendlingsrettede trafik på de radiale linier."

Forslaget er et bidrag til Infrastrukturkommissionens arbejde, der forventes at blive offentliggjort til oktober 2007.

/HB


Relaterede nyheder:

Letbane til Rigshospitalet ?

Området omkring Rigshospitalet har titusinder af pendlere til arbejdspladser, studiesteder, hospitalet og dets besøgende. (14.03.07)
Gå til menuen i toppen

Til top

Læs mere fra menuen øverst til venstre.
   
 

Læs mere her:

Støtte til
underjordisk S-bane.

(Berlingske 04.08.07)
Læs: Fremtidens S-bane.
(CTT DTU 03.08.07)
Underjordisk S-tog kan aflaste flaskehals.
(Ingeniøren 03.08.07)
Forslag: Ny under-jordisk ekspresbane for S-tog.
(Berlingske 03.08.07)
To-systems-sporvogne i stedet for ekspres S-bane?
(Trafikdebatten 03.08.07)


 
Copyright © Letbaner.DK
Forbehold