Letbaner.DK
 
Letbane til Rigshospitalet ?
Nyhed 00230  

Letbane til Rigshospitalet ?

Kø på Fredensgade i København
Foto: Helge Bay d. 23.02.06
Busbaner på de indre dele af den store indfaldsvej
kan flyttes til vejmidten med afskærmede stands-
ningssteder, f.eks. her på Fredensgade i Kbh.

 
14.03.07
Området omkring Rigshospitalet i København
har titusinder af pendlere til arbejdspladser, studiesteder, hospitalet og dets besøgende.

Som en reaktion på Transport- og Energiministerens skønskrift om Metrocityringen i Jyllandsposten, d. 05.03.07, svarede ingeniør og Adm. direktør Lars Goldschmidt tilbage, at Cityringen mangler sammen hængskraft og at man har "begået en fejl ved ikke at placere en Metrostation i krydsfeltet mellem Rigshospitalet, Panuminstituttet og Naturvidenskabelig Fakultet på Københavns Universitet."

Dette er meget rigtig set, for området er et af de mange steder i København, som aldrig får forbedret de kollektive trafikforbindelser med metrobyggeri alene. Tvært imod er der stor risiko for at bustrafikken indskrænkes.

Avisen '24timer' i København skriver d. 14.03.07 at også de nye P-afgifter presser personalet væk fra området. På sigt kan det ramme de vigtige institutioners kvalitet og omdømme indenfor forskning og uddannelse.

Fødelinier er blevet lovet

Måske er der hjælp at hente i det forlig, som blev indgået om metrocityringen i 2006. Deri er medtaget et krav om, at der skal udarbejdes en helhedsplan for Københavns kollektive trafik. Det betyder, at der skal etableres fødelinier fra omegnen til Cityringen. Disse kunne med fordel være letbaner og en af disse linier kunne naturligt køre forbi Rigshospitalet og Universitetsparken.

Området omkring Rigshospitalet har titusinder af pendlere til arbejdspladser, studiesteder og hospitalet samt dets besøgende. Alle disse mennesker har behov for bedre kollektive trafikforbindelser, men de er reelt henvist til at pendle hertil i bil fra hele Storkøbenhavn og det skaber store trafik- og parkeringsproblemer. For det store område findes der idag ingen planer om moderne kollektiv trafik på skinner.

Metro er ikke nok

Formanden for Folketingets trafikudvalg Flemming Damgaard Larsen erkendte i forbindelse med forliget om metroen, at metro ikke er nok til at afhjælpe det store trafikpres fra de mange pendlere, og at Cityringen ikke må blive en sovepude for yderligere tiltag i hovedstaden.

Fakta om en Letbane Nørreport - Lundtofte:

  Længde: 13,5 km
  Byggeperiode: 4-5 år
  Pris: 2 milliader kr.
  Kapacitet: max. 20.000 pass./time

 

Ny letbane langs Lyngbyvejen

Trafikgruppen Letbaner.dk har i Trafikplan København blandt andet foreslået en letbanelinie fra City ad Lyngbyvejen til Lundtofte.

Den vil netop kunne betjene "Videnmetropolet" omkring Rigshospitalet, Panuminstituttet, Universitetsparken, Gentofte Hospital og DTU og forbinde dem flere S-baner og Cityringen.

Letbanen kunne blive attraktiv for rigtig mange pendlere, hvilket betyder, at behovet for parkeringspladser i området mindskes, til fordel for dem, der er nødt til at køre i bil.

En letbanelinie som foreslået kan bygges i på kun 4-5 år efter beslutningen er taget. Regeringens handlingsplan for Offentlige-Private Partnerskaber muliggør alternativ finansiering om nødvendigt.

Parker og Rejs

Også etablering af parkeringsanlæg vil være billigere at etablere uden for byen ved letbanen, i stedet for dyre underjordiske parkeringsanlæg i brokvartererne, der alligevel ikke vil få forbindelse med Metrocityringen.

Pladsen findes

Der er stort set plads til en letbane hele vejen fra Lundtofte til Nørreport, idet der er plads her:

  Ved siden af Helsingørmotorvejen,
  På Lyngbymotorvejens sidebaner og
  På eksisterende busbaner.

Projektet har dog to egentlige 'knaster' nemlig indfletningen forbi Jægersborg station, som er det eneste sted hvor der sandsynligvis skal eksproprieres jord.

Desuden vil der mangle plads på det korte stykke fra Hans Knudsens plads til Vibenshus Runddel. Her kan det dog godt forsvares at inddrage 2 af de seks bilbaner, når havnetunnelforbindelsen til Nordhavn er færdig og gadeparkering inddrages.

På den resterende indre strækning via Nørre Alle, Tagensvej, Fredensgade og Sølvgade findes der allerede busbaner, der kan flyttes til vejmidten med afskærmede standsningssteder. Busser og udrykningskøretøjer kan her køre sammen med letbanen.

Lovende Samfundsøkonomi

Den store indfaldsvejs kapacitet begrænses altså ikke, da pladsen allerede findes. Letbanen til Lundtofte kan anlægges let og hurtig til en rimelig pris hvor den eneste dyre del er Jægersborg-udfletningen.

Vi har hørt eksperter fra DTU udtale, at letbanelinien er noget af det tætteste vi kan komme på et baneprojekt i samfundsøkonomisk balance. Samtidig får bilpendlerne et reelt og attraktivt alternativ, som de ved selvsyn kan se virker.

Altsammen på 4-5 år for kun 2 mia. kr

Der findes selvfølgelig flere løsningsmuligheder, men denne løsning er den eneste, der der kan samle bilister op fra Parker og rejsanlæg på Helsingørmotorvejen og forbinde dem til 4 universiteter, 2 hospitaler, 3 S-baner, regionaltog og en Cityring to steder. Altsammen på 4-5 år for kun 2 mia. kr.

/ME og HB


Relaterede nyheder:

Ny regional udviklingsplan

Region Hovedstaden anbefaler Ring 3 letbanen og foreslår yderligere to letbaner ind til København. (06.04.08)

MOVIA ønsker letbaner

'Staten mener, at letbaner er en kommunal opgave, men de vil ikke kunne løfte byrden alene'. (24.02.07)

Ny Trafikplan præsenteret

Letbaner.DK har udsendt nyt prospekt om Trafikplan København til politikerne.
(16.01.07)
Gå til menuen i toppen

Til top

Læs mere fra menuen øverst til venstre.
 

Læs mere her:

Flere afgange skal skaffe passagerer til bus 150 S på Helsingørmotorvejen.
(dgo d. 19.05.08)
Letbane til Riget
(JP-Kbh d. 21.03.07)
Ny Metro-cityring mangler sammenhængskraft.
(JP-Kbh d. 07.03.07)
Ingeniører: Metrostation er fejlplaceret.
(DR d. 07.03.07)
Cityringen ind i fremtiden
(JP Kbh. d. 05.03.07)
Rapport: Letbane langs Helsingør-motorvejen (pdf)
(CTT DTU 2000)
 

Linieforslag:

En letbane forbi Rigshopspitalet og ud til Lundtofte. Klik for at se stor
En letbane forbi Rigshopspitalet og ud ad Lyngbyvejen vil kunne betjene 2 store hospitaler og 4 store uddannelsessteder (klik for større).


 
Copyright © Letbaner.DK
Forbehold Opdateret 22.05.08