Letbaner.DK
 
Kollektivt trafikmiljø i EU
Nyhed 00272  

Kollektivt trafikmiljø i EU

Letbanetog fra Kassel, Tyskland. Foto VTI
Regionalt letbanetog (Regiotram på el og diesel)
fra Kassel på rundtur i Sverige. Foto VTI, Sverige

 
19.12.07
Hvilke planer har værterne for klimakonferencen i 2009 for at begrænse transportsektorens CO2-udledninger i Danmark?

Letbaner.DK har sendt et brev til Folketingets nye trafikudvalg:

I værtslandet for den internationale klimakonference i 2009 mangler vi stadigvæk en miljøvenlig kollektiv trafikpolitik. I værtsbyen København er der alene investeret ca. 20 mia.kr. i metro, men alligevel har byens samlede kollektive trafik tabt markedsandele, og Ørestadsselskabets beregninger viser, at Metrocityringen kun vil tiltrække ca. 1% af bilisterne.

Transportsektorens udledning af CO2 stiger år for år, og i 2005 stod transportområdet for 25,9 procent af de samlede CO2-udledninger. Men i mange andre EU-lande går udviklingen den modsatte vej.

El-tog på jernbanenettet og letbaner i de store byer Elektrificering af den kollektive trafik i form af el-tog på jernbanenettet og etablering af nye letbaner i de store byer, er løsningen i de fleste EU-lande for at begrænse CO2 udledning fra trafikken.

Selvom man ikke producerer samme mængde af ”grøn el.” i Danmark som f.eks. i Sverige, vil nærmiljøerne få en forureningsfri kollektiv trafik med el-tog på landets jernbanestrækninger og med letbaner i de større byer.

Jernbaner

Tal fra DTU viser, at det danske jernbanenet er et af de mindst elektrificerede i Europa. Dieseltog spreder farlige partikler ud, og det mærkes især på de store stationer. Selv om f.eks. Københavns Hovedbanegård er elektrificeret, kører der stadig mange IC-3 dieseltog fra København, og næste generation af nye tog, IC-4 dieseltogene, vil lystigt ose videre i mange år fremover, fordi investeringer i elektrificering af det danske jernbanenet er stoppet for år tilbage.

I det miljøbevidste Sverige er situationen en helt anden. Her er 75 % af jernbanestrækningerne elektrificerede, dvs. alle hovedbanerne, og man er godt i gang med sidebanerne. F.eks. har Sveriges Riksdag besluttet, at al national togtrafik skal drives med ”grøn el.” – primært fra vand- og vindkraft samt biobrændsel. Det betyder, at et X2000 højhastighedstog mellem Gøteborg og Stockholm, en strækning på 500 km, har et CO2-udslip der svarer til 3 milliliter benzin. Det samme regnestykke kan man bruge til letbaner.

I Belgien drejer det sig om 78 % og Schweiz ligger på en suveræn førsteplads med 99 %.

I Frankrig følger man op på succesen med de elektriske TGV højhastighedstog, der bl.a. har udkonkurreret den forurenende flytrafik mellem flere storbyer, f.eks. mellem Paris og Lyon. Her kører der i myldretimerne nu 12 tog i timen. Indtil år 2020 er det planen at anlægge 2.000 km. nye elektriske jernbanestrækninger for TGV-togene, der i gennemsnit har en passagerbelægning på 75%.

Letbaner

På dette område er de fleste EU-lande langt foran os i Danmark. Sverige har nu tre byer med letbaner/sporvogne. Foruden Gøteborg og Norrköping satser nu også Stockholm på at udbygge sit letbanenet, bl.a. i bymidten, selv om byen har et tunnelbanenet. Den første city-letbanelinie til Centralstationen skal allerede åbne i 2010. Det betyder færre dieselbusser og et bedre bymiljø, fordi de elektriske letbaner ikke forurener nærmiljøet. De næste byer med letbaneplaner er Malmø, Helsingborg og måske Lund.

I Tyskland har 57 byer sporvogne, og her er man i fuld gang med at modernisere de traditionelle sporvognsanlæg til letbaner med kørsel i eget areal.

Frankrig er helt i front med investeringer i miljøvenlig kollektiv trafik på skinner, der tiltrækker mange bilister. Foruden de massive investeringer i el-tog, har 14 større byer nu moderne sporvogne, således at man kan begrænse biltrafikken i City, fordi man kan tilbyde bilisterne et attraktivt alternativ. Med de nuværende planer om investering i miljømæssig kollektiv bytrafik på skinner vil 21 byer have moderne sporvogne og letbaner i år 2013.

Nuværende forhold i Danmark

Danmark er langt bagud med miljøvenlig kollektiv jernbane- og bytrafik. På 69 procent af det danske jernbanenet sender dieseltog deres farlige partikler ud, og i byerne oser busserne rundt, som den eneste kollektive trafikform i gadeplan. Det fører til en øget dødelighed i befolkningen.

Ud af de 13 europæiske lande, som vi normalt sammenligner os med, er kun Storbritannien placeret lavere end Danmark, når det drejer sig om elektrificering af den kollektive trafik, skriver fagbladet Ingeniøren. Det betyder, at danskerne bliver udsat for mere sundhedsskadelig luftforurening fra trafikken end størstedelen af vore naboer i Europa –også i Østeuropa.

Miljøvenlig kollektiv trafikplan for København

På baggrund af udenlandske erfaringer, har Letbaner.DK udarbejdet en miljøvenlig kollektiv trafikplan for Storkøbenhavn, der udover den vedtagne Metrocityring foreslår at der investeres 13-16 mia. kr. i eldrevne letbaner, der vil kunne tiltrække ca. 25% af bilisterne langs linierne og dermed erstatte de fleste A- og S-busser. Trafikplanen er tidligere sendt til bl.a. Folketingets Trafikudvalg og kan læses her...

/Letbaner.DK

Artiklen er sendt som brev til Folketingets Trafikudvalg, d. 04.12.07.


Relaterede nyheder:

Miljøvenlig trafik i Skåne

Skåne har med succes satset på kollektiv trafik, skriver Letbaner.DK i Jyllands Posten. (13.11.07)

DN overvejer at forlade infrastrukturkommissionen

Står DN alene om at styrke miljøforhold i infrastrukturkommissionen? (29.05.07)
Gå til menuen i toppen

Til top

Læs mere fra menuen øverst til venstre.
   
 

"I Sverige er 75 % af jernbanestrækningerne elektrificerede."

"På 69 procent af det danske jernbanenet sender dieseltog deres farlige partikler ud, og i byerne oser busserne rundt".

/Letbaner.DK

 
 

Læs mere her:

Se BREVET
(LB d. 04.12.07)
Mere asfalt fjerner ikke køer. (JP d. 18.12.07)
Regeringskommission anbefaler flere motor veje. (JP d. 06.12.07)
Infrastruktur & transport
(DN d. 06.12.07)
Kommissionen om DN
og CO2-udslippet.

(Infrastr.kom. 06.12.07)
Miljørigtig transport.
(JP d. 10.11.07)
 
 

Trafikplan København
Læs bl.a. Trafikplan København her 
Copyright © Letbaner.DK
Forbehold Opdateret 21.12.07