Letbaner.DK
 
Trafikaftale om letbaner med mere
Nyhed 00427  

Christiansborg
Der må flages, Christiansborg Slot

 

Trafikaftale om letbaner med mere

 
13.06.12
Regeringen har d. 12.06.12 indgået en aftale om bedre og billigere kollektiv trafik, herunder letbaner, cykelstier, tog og busser, samt billigere billetter.

Aftale om bedre og billigere kollektiv trafik er indgået med Enhedslisten og Dansk Folkeparti om en række initiativer til sikring af en bedre og billigere kollektiv trafik. Med aftalen gennemføres takstnedsættelser for 662 mio. kr. årligt fra 2013, og der investeres i alt 2,6 mia. kr. i en bedre kollektiv trafik.

Elektrificering

Aftalen er et væsentligt og vigtigt skridt på vejen til en fremtidssikret moderne jernbane baseret på el-drift.

Med aftalen er der taget beslutning om indkøb af nyt elektrisk togmateriel til landdelstrafikken i form af nye 15 el-togsæt, som skal være af en velafprøvet type. I første omgang anskaffes 2-3 forskellige typer standard togsæt, som indsættes i en prøveperiode, hvor passagererne er med til vurdere kvaliteten af togene. På den baggrund kan der træffes beslutning om indkøb af flere tog.

Transportministeren Henrik Dam Kristensen udtaler:

- Der er vist ingen tvivl om, at fremtidige indkøb af nye tog skal gøres på en helt anden måde end IC4. Med aftalen tager vi endnu et skridt i retning af en yderligere elektrificering af de danske jernbaner. Jeg ser store perspektiver i den nye model for indkøb, som vi nu skal i gang med, hvor man i første omgang prøvekører og tester forskellige togsæt, inden der træffes beslutning om, hvilket tog der skal indkøbes.

Letbaner og baner i hele landet

Udover indkøb af nyt standard el-materiel er der endvidere en række yderligere investeringer i den kollektive trafik, som bl.a. skal sikre bedre forhold for de sjællandske pendlere ved indkøb af flere dobbeltdækkervogne, skabe bedre kapacitet gennem flere afgange i metroen samt foretage en række forbedringer på banenettet i hele landet.

Aftalen indebærer endvidere en markant indsats for at etablere letbaner i flere af de større danske byer. Der afsættes penge til en forcering af letbaneprojektet i Odense, undersøgelser i hovedstaden af, hvordan flere letbaner og metroudbygning kan bidrage til et sammenhængende kollektiv trafiknet, og endelig afsættes penge til et beslutningsgrundlag for en letbane i Aalborg.

Aftalen sikrer også, at Aarhus Letbane får mulighed for at elektrificere Grenaabanen som et led i det allerede besluttede letbaneprojekt her.

Billigere billetter

Med aftalen er der også skabt et solidt grundlag for at gennemføre takstnedsættelser i den kollektive trafik, hvor det bl.a. bliver ca. 20 pct. billigere at benytte den kollektive trafik uden for myldretiden. Samtidig indføres et nyt ungdomskort, som allerede fra sommeren 2013 giver nye rabat-tilbud til unge, når de benytter den kollektive trafik. Med det nye ungdomskort permanentgøres de tilbud, som unge har fået gennem det hidtidige såkaldte HyperCard, og målgruppen udvides.

Transportminister Henrik Dam Kristensen udtaler:

- Jeg er utrolig glad for, at det nu bliver markant billigere at benytte den kollektive trafik uden for myldretiden, og at vi får langt flere unge til at benytte den kollektive trafik med det nye ungdomskort. Parterne bag aftalen er endvidere enige om at give den kollektive transport et solidt løft med investeringer for 2,6 mia. kr.

Mere cykeltrafik

Endelig er der blevet plads til at fremme cyklismen i de større byer, hvor der er afsat midler til etablering af nye supercykelstier, som skal bidrage til at få flere pendlere til at benytte cyklen frem for bilen.

Transportministeren Henrik Dam Kristensen udtaler:

- Vi har fået en god aftale, som sikrer bedre og billigere kollektiv trafik, men vi har også lavet en aftale, som giver sigtelinjer for fremtidens transportsystem med fokus på elektrificering, letbaner og cykler.

Kilde: Transportministeriet


Letbaner.DK udtaler

Denne aftale er et utrolig stort skridt i retning af en markant og mærkbar forbedring af den kollektive trafik i hele landet, der nu endelig kan løftes mod et både kvalitetsmæssigt og miljømæssigt tidssvarende niveau. Nu nærmer Danmark sig det investeringsniveau, som vores nabolande Sverige og Tyskland allerede har arbejdet med i en årrække. Der er grund til at glæde sig over denne vigtige aftale.

Det er dog skuffende at partierne V, K, KD og LA ikke har villet deltage i denne aftale, der kan vise sig at blive essentiel for Danmarks mulighed for at arbejde sig ud af krisen. Ikke kun på grund af de omfattende anlægsarbejder, men i særdeleshed den mobilitet som hele arbejdsmarkedet snart vil få gavn af.

Læs aftaletekst og faktaark her..

/HB


Relaterede nyheder:

Lov om Aarhus Letbane

Loven, der behandles i Folketinget d. 2/2, lader det være op til kommunerne og anlægsøkonomien om de gamle baner skal elektrificeres. (31.01.12)

Odense som miljøby

Miljøskabende byudvikling med letbanen som vækstgenerator vil gøre byen attraktiv. (13.04.12)

Uddannelsesbyen planlægger letbane

Nordjyllands Trafikselskab og Aalborg Kommune fremlægger letbaneplaner i kommuneblad. (16.03.11)
Gå til menuen i toppen

Til top

Læs mere fra menuen øverst til venstre.
   

"Denne aftale er et utrolig stort skridt i retning af en markant og mærkbar forbedring af den kollektive trafik i hele landet".

/Letbaner.DK

 
 

Læs mere her:

Aftale om bedre og billigere kollektiv trafik
(TRM d. 12.06.12)
Trafikaftale begejstrer med penge til letbaner
(KL d. 12.06.12)
Det betyder transportaftalen for dig (Kristelig Dagblad 12.06.12)
Glæde over elektrificering af Aarhus Letbane
(Aarhus Km.12.06.12)
Et stort skridt for letbanen
(RegionSydDK 12.06.12)
DI Fyn glad for letbanemillioner
(TV2 Fyn d. 12.06.12)
Det skal trafikmilliarden bruges til - Login
(Altinget 12.06.12)
Letbane-tog i storbyer får et skub
(JP d. 12.06.12)
2,6 mia. kr. investeres i kollektiv trafik
(Byens Ejend.12.06.12)
DF: Hele Danmark tilgodeses i trafikaftale
(Berlingske 12.06.12)
Frank Jensen: Trafikaftale betyder mindre myldretrafik
(København 12.06.12)
Flere penge til Odense Letbane
(Odense 12.06.12)
Nu kobles Odderbanen og Grenaabanen sammen
(Aarhus 12.06.12)
Letbane tæt på realitet
(Aalborg 12.06.12)
Letbane og supercykel- stier på vej i Nordjylland
(Aalborg 12.06.12)


 
Copyright © Letbaner.DK
Forbehold