Letbaner.DK
 
Odense som miljøby
Nyhed 00422  

Visualisering af letbane i Odense
Visualisering af letbane på Benediktsgade, Odense

 

Odense som miljøby

 
13.04.12
Miljøskabende byudvikling med letbanen som vækstgenerator vil gøre byen attraktiv

Odense Byråd har besluttet, at igangsætte en række ambitiøse byudviklingsprojekter, der skal bidrage til at skabe øget vækst og gøre byen mere attraktiv for offentlige service-funktionerer, erhvervsvirksomheder, borgere og turister.

Byen vil undergå en markant udvikling i de kommende år, idet der bl.a. skal opføres et nyt supersygehus, et ny musik- og teaterhus, en forsker– og videnpark, samt udvidelse af universitetet.

Det vil betyde en yderligere belastning af byens infrastruktur, der i øjeblikket plages af en langsomt kørende og forurenende bil- og bustrafik, især i myldretiden. Odense er med sine 190.000 indbyggere landets tredje største by.

Ny miljøvenlig infrastruktur

For at få det fulde udbytte af disse nye ambitiøse byudviklingsprojekter skal infrastrukturen samtidig udvikles og moderniseres. Odense kommune oplyser at biltrafikken i bykernen skal finde andre veje og bilisterne skal have et alternativt tilbud i form af letbaner, som man har haft gode erfaringer med i 200 europæiske storbyer. Dermed sættes der fokus på forureningsfrie transportformer som letbaner, samtidig med en udbygning af cykelstier i store dele af byen.

Med letbanen vil der opstå helt nye bymiljøer. Det gælder f.eks. Thomas B. Thriges Gade, hvor der i øjeblikket kører 33.000 biler og busser i døgnet. Den har kommunen allerede besluttet skal ombygges til nye byrum med mulighed for udendørs aktiviteter, og vil blive Danmarks første cityområde betjent af en letbane, som vi kender det for eksempel fra Strasbourg.

Støtte fra staten kan sikre Odense som miljøby

Både letbanerne i Aarhus og langs Ring 3 i København får nu økonomisk støtte fra staten. Derfor bør det være naturligt, at også letbanen i Odense bliver tilgodeset, mener kommunen.

Det vil forhindre, at trafikken i byen bryder sammen, når der f.eks. kommer over 20.000 nye pendlere til byen i forbindelse med det nye supersygehus, forskerparken samt udvidelse af universitetet i løbet af de næste 8 år. Det vil skabe et samlet pres på infrastrukturen med over 70.000 daglige pendlere. Og en velfungerende infrastruktur i Odense kan øge tilgængeligheden i hele regionen og være afgørende for at fastholde og tiltrække virksomheder.

Kommunen oplyser at udviklingen i Odense med et renere bymiljø og stor mobilitet forventes at tiltrække mange nye unge borgere fra store dele af oplandet. Dermed vil byen også få gavn af den trend, der i øjeblikket foregår, hvor de unge i stor stil flytter til byerne og trækker udviklingen med sig. De ønsker en storby med mange service-, uddannelses- og kulturtilbud som det foretrukne sted. Dermed vil der opstå helt nye boligkvarterer.

Letbanen vil kunne fremtidssikre, at byudviklingen kan ske på en miljømæssigt og attraktiv måde. Odense Kommune håber på statslig medfinansiering på samme vilkår, som er gældende for letbanerne i Aarhus, på Københavns vestegn og den københavnske metro.

Staten har allerede investeret 4 mio.kr. i en VVM-undersøgelse, og med medfinansiering fra staten til anlægget af letbanen vil byen kunne opfylde visionen om at udvikle sig fra at være en stor dansk by til at være en dansk storby.

Odense letbane i 1. fase

Letbaneprojektet i Odense er inde i VVM-fasen, og den første offentlighedsfase er netop afsluttet. Der kom 35 høringssvar, som overordnet drejede sig om forslag til alternative linjeføringer, antal og placering af parkeringsanlæg i tilknytning til letbanen, forslag til miljømæssige forbedringer og om påvirkningen af bymiljøet.

Mange ønsker en yderligere udbygning af det foreslåede linjenet, mens enkelte foreslår, at pengene bruges på en udbygning af busnettet i stedet for til letbaneprojektet, eller ikke at gennemføre projektet af økonomiske grunde.

Der er udarbejdet en hvidbog, som forelægges byrådet i april 2012. Odense byråd tager stilling til, hvilke forslag, der skal arbejdes videre med i VVM-fasen. Resultatet af de supplerende undersøgelser og analyser bliver fremlagt til den 2. offentlighedsfase i midten af 2013.Der er tre rådgivere, der skal knyttes til projektet: bygherrerådgiver, teknisk rådgiver og rådgiver for design og visualisering. De to førstnævnte har allerede været i udbud og er i p.t. i forhandlinger med kommunen. Rådgivere for design- og visualisering er i prækvalifikationsfasen. I forsommeren 2012 skrives kontrakt med de rådgivere, der skal tilknyttes projektet.

Udstilling om byomdannelsesprojektet

Odense kommune har i samarbejde med Realdania netop opstillet en informationsboks ved Thomas B. Thriges Gade med en stor udstilling om byomdannelsesprojektet.

Her kan man bl.a. på en stor model af den indre by se, hvordan centrale gader omdannes til miljøgader med plads til letbane og cyklister, og hvor fodgængere kan slentre i et forureningsfrit bymiljø til gavn for detailhandelen, beboerne og byens kulturliv.

Det bliver også muligt at se en video på udstillingen om, hvad en letbane er, og hvordan letbaner i andre europæiske storbyer kan skabe et nyt bymiljø med begrænsning af biltrafikken, og som samtidig er et attraktivt alternativ til bilisterne.

/ME


Relaterede nyheder:

Udstilling om Odense letbane

På Danmarks Jernbanemuseum i Odense vises en jubilæumsudstilling i perioden 6/10 – 31/10. (06.10.11)

Ja, til Odense-letbane

Et enigt byråd besluttede at sige ja til en letbaneløsning, for at gøre byen mere bæredygtig. (14.03.11)

Letbane nu på skinner i Odense

En letbane i Odense er rykket tættere på. Nye beregninger viser, at projektet kan hænge sammen. (24.01.11)
Gå til menuen i toppen

Til top

Læs mere fra menuen øverst til venstre.
   

"Letbanen vil kunne fremtidssikre, at byudviklingen kan ske på en miljømæssigt og attraktiv måde. Odense Kommune håber på statslig medfinansiering på samme vilkår, som er gældende for letbanerne i Aarhus, på Københavns vestegn og den københavnske metro."

/Letbaner.DK

 
 

Læs mere her:

Sammenfatningen og 4 andre delrapporter for Odense Letbane.
(Odense K. 18.02.11)
Odense Kommunes infoside om letbane
(Odense Kommune)
Wikipedia artikel om Odense Letbane
(Wikipedia)


 
Copyright © Letbaner.DK
Forbehold