Letbaner.DK
 
Trængsels- og miljøløsning for København
Nyhed 00421  

Video fra Strasbourg
Klik og se video med indtryk fra Strasbourg,
hvor bycenteret er lukket for biler og letbanen
skaber miljø og mobilitet (10 min).

 

Trængsels- og miljøløsning for København

 
05.03.12
Hvis Staten bidrager med 200 mio.kr. om året til letbaner i København, vil byen om 20 år have et letbanenet på 80 km.

Det er 1/5 af de penge, som regeringen vil stille til rådighed om året til udbygning af den kollektive trafik og billigere billetpriser.

Den statslige medfinansiering af de første 28 km letbane på Vestegnen er allerede på plads. De resterende ca. 52 km. kan finansieres på samme måde som Ring 3-letbanen, hvor staten bidrager med 40%.
 

Fortsættelse af Fingerplanen fra 1947

Dermed vil "Fingerplanen" fra 1947, med radiale S-togs linjer ind og ud af København, blive suppleret med nye radiale letbanelinjer ind og ud af byen på den mest økonomiske måde, til gavn for trængslen, mobiliteten og miljøet.
 

Økonomi

Det kan betyde, at de mest benyttede buslinjer bliver erstattet af letbaner. Beregninger fra letbaneprojektet i Odense viser, at driftsøkonomien på en strækning i løbet af en kort årrække vil blive forbedret, når busser erstattes af letbaner. Det skyldes bl.a. at:

 • En førerbetjent letbanevogn kan befordre mindst tre gange så mange passagerer som en bus
 • Letbaner får erfaringsmæssigt mindst 25% flere passagerer i løbet af få år, og der er mange eksempler på at tallet bliver højere, f.eks. fra Bergen i Norge.
 • En letbanevogn behøver først at blive udskiftet efter 30-35 år, mens en bus bliver udskiftet hvert 10. år
 • Letbaner vil kunne afhjælpe trængslen i løbet af en kort årrække
 • En letbane mellem Herlev og ind mod City synes at have en positiv samfundsøkonomi

 
For passagerer vil letbane i forhold til bus betyde

 • En tidsbesparelse på 30-40%
 • En mere præcis rejsetid fordi letbaner stort set kører uafhængigt af den øvrige trafik
 • Tiltrækning af mange bilister, som undgår parkeringsproblemer
 • Styrkning af erhvervslivet i gaderne, fordi letbanen bringer én hurtigt og nemt rundt med udsigt til gadelivet
 • Letbanen giver let og direkte forbindelser til tog og metro

Med disse forbedringer kommer den kollektive trafik op på niveau med de 200 andre større byer i Europa, der i dag betjenes med radiale letbanelinjer fra bymidten og ud til forstæderne.
 

Målet med valg af letbaner i Strasbourg var

 • at reducere biltrafikken i byen
 • at forøge den kollektive trafiks andel
  fra 11% til 25%

De mål blev nået i løbet af 10 år.

 

Sådan vil borgerne opleve letbanen

For borgerne vil letbaner betyde renere luft og mindre støj, fordi letbaner kører på el., der er forureningsfri i nærområderne. F.eks. vil strækningen Herlev-Sundby vil få 680 færre busser og ca. 25.000 færre biler om dagen.

Bilister gider ikke køre i de langsomme og upræcise busser i København, men kører gerne i letbaner, der er hurtigere, behageligere og mere præcise. Beboerne og cyklisterne på strækninger med letbaner vil kunne opleve en renere luft og færre luftvejssygdomme.
 

Mere kapacitet og mindre vedligeholdelse af veje med letbaner fordi

 • En letbanevogn har en kapacitet, der svarer til 6 bilbaner
 • En bus slider 10.000 gange mere på vejene end en personbil
 • Anlægges nyeste sportyper er sporarealet vedligeholdelsesfrit i op til 50 år

 

En reduktion af billetpriserne på 10-15 % tiltrækker stort set ikke nye rejsende

Det er trafikforskere enige om. En stigningsbegrænsning til prisniveauet vil dog være tiltrængt ligesom indførelse af billige årskort.

Det vil dog være rigtigst, at bruge størstedelen af den ene milliard kroner, der er nu afsat ekstra om året, til at forbedre skinnetrafikken i hele landet. Herunder nye letbaner i København, Odense, Aarhus og Ålborg, - samt til fortsat elektrificering af jernbanen på landsplan.

Det vil være en løsningsmodel, som vil få mange bilister til at bruge den kollektive trafik og dermed mindske trængslen til gavn for miljø og fremkommelighed.

/ME

 


Relaterede nyheder:

Har København særstatus

Københavns Kommune har opdelt Storkøbenhavn i "Metroland" og "Letbaneland" (27.02.12)

Hellere letbane til Herlev end Nordhavnsmetro

Folketingets Finansudvalg ansøges nu om tilslutning til, at der igangsættes forberedende arbejder. (04.02.12)
(Opdateret 08.02.12)

Trafikinvesteringer med rettidig omhu

Denne artikel fra Letbaner.DK er bragt i Berlingske Business mandag den 2/1. (06.01.12)
Gå til menuen i toppen

Til top

Læs mere fra menuen øverst til venstre.
 

200 byer i Europa har løst en væsentlig del af deres trængsels- og miljøproblemer med investeringer i letbaner.

/Letbaner.DK

 
 

Læs mere her:

Nordhavn-metro kan ikke betale sig
(Licitation 01.03.12)
Optræk til pengeslagsmål
(DR TVA 01.03.12)
Parkér og Rejs-anlæg er propfyldte eller med få tog (login)
(Ingeniøren 02.03.12)
Boye: Ambitiøs aftale om trafik gavner hele landet
(Odense 02.03.12)
Enhedslisten vil investere .. allerede i år
(Politiken 01.03.12)
København klar til massiv trafikinvestering (Login DKkomm. 01.03.12)
Giv regionen ansvaret for Hovedstadens trafik
(Albertslund 29.02.12)
Video: Se den nye Odense-bydel
(Fyens.dk 28.02.12)


 
Copyright © Letbaner.DK
Forbehold