Letbaner.DK
 
Har København særstatus
Nyhed 00420  

Københavns byvåben anno 1894
Københavns byvåben anno 1894

Har København særstatus

 
27.02.12
Københavns Kommune har opdelt Storkøbenhavn i "Metroland" og "Letbaneland".

Københavns Kommunes "Center for Byudvikling" har i en screeningsrapport opdelt Storkøbenhavn i et "Metroland" og et "Letbaneland". Københavns- og Frederiksberg Kommuner falder sammen med Metroland og omegnskommunerne må "nøjes" med at være Letbaneland.

Denne opdeling er uden fortilfælde i Europa, hvor byer med metro og letbaner også har letbanelinjer i de indre byområder. Dette politiske valg kan betyde at Københavns befolkning fortsat bliver ofre for partikelforurening, støjforurening, utrygge gader og uopnåelige CO2 mål, hvis de dyre metroønsker, som er vist i rapporten går i opfyldelse.

Hovedstaden kommer ikke bare til at vente i flere årtier på at få etableret de omkostningstunge metroplaner. Resultatet kommer også for sent til at løse byens påtrængende trængsels- og miljøproblemer.

Denne trafikpolitik står i kontrast til de miljøstrategiske mål, som kommunen ellers udtrykker stort engagement i med tryggere trafik, bedre luft, mindre støj, et spændende bymiljø og gode cykelforhold.

Manipulation med trafiksikkerhedstal

Herunder vises et eksempel på hvordan sikkerhedsstatistik i screeningsrapporten er blevet manipuleret og kommer frem til det modsatte resultat af hvad udenlandske erfaringer viser:

Rapporten sammenligner trafiksikkerheden mellem metro og letbaner, hvilket ikke er særlig relevant, da risikoen de to steder er helt forskellig. I stedet ville en sammenligning af ulykkesstatistik på gadeplan mellem biltrafik og letbanetrafik give et meget mere brugbart billede.

Ulykkesstatistikken for et letbanenet på 58 km i stedet fro metro i København er i screeningsrapporten beregnet til at medføre 6-8 dræbte eller svært tilskadekomne om året. Men der skelnes ikke imellem dræbte og alvorligt tilskadekomne. Det gøres der i en UITP-dokument, Core Brief, hvor der indgår seks byer med letbaner, som tilbyder sammenlignelige data, nemlig Bremen, Den Haag, Düsseldorf, Leipzig, Stuttgart og Wien.

Resultatet her viser, at moderne letbaner i eget areal skaber en meget mere sikker trafik end den biltrafik, som de fortrænger. Der er kun 0,09 ulykker pr. million passagerer pr. km. med letbaner, hvorimod tallet for biltrafik er 0,4. De fleste ulykker sker i Wien, hvor der køres meget i blandet trafik, ligesom Københavns gamle sporvogne. I to byer med letbaner i eget sporareal, Bremen og Den Haag ses ingen dødsfald og i Leipzig kun et.

(UITP, the International Association of Public Transport, som har 3.100 organisationer som medlemmer i 90 lande, publicerede i december 2009 dokumentet, Core Brief, hvor man sammenligner ulykkesstatistik for hhv. biltrafik og letbanetrafik.)

Københavns Lokaludvalg ønsker letbaner

Mange lokaludvalg i København ønsker letbaner, for at gøre den kollektive trafik mere tiltrækkende for især bilister. I en pressemeddelelse fra Valby Lokaludvalg d. 18/2-2011 oplyses følgende:

"En attraktiv og ambitiøs kollektiv trafikløsning giver ikke kun borgerne på strækningen øget mobilitet, men modvirker også den øgede biltrafik fra udviklingsområderne, som ellers vil belaste Valbyborgerne, udtaler Michael Fjeldsøe, næstformand i Valby Lokaludvalg.

Eksempelvis vil en letbane gennem Valby markant reducere den forventede biltrafik fra den nye Carlsberg-bydel, der vil bestå af 6.000 nye beboere og 10.000 nye arbejdspladser. Bydelen forventes at generere 20.000 nye bilture.

Letbaneidéen er perspektivrig, udtaler Lars Holten, direktør, Carlsberg Ejendomme. Den vil efter vores vurdering give netop det markante løft i kvaliteten af den kollektive trafikbetjening, som vi ser som en forudsætning for at nedbringe biltrafikken til glæde for miljøet og hele lokalområdet".

Ifølge Brønshøj-Husum Avis d. 7/2-2012 udtaler Morten Kabell, trafikordfører for Enhedslisten i Borgerrepræsentationen: "Vi har en ambition om et sammenhængende net af metro og letbaner i hele Storkøbenhavn. Står det til os, så skal alle københavnere have et attraktivt alternativ til bilen".

Klik på illustration for stor visning:
Indbyggertal for en række mellemstore Europæiske byer med letbaner
Planredegørelsen fra Københavns Kommune 2005 påviser, at en stribe mellemstore byer i Europa, på størrelse med København, alle har letbaner som kører til centrum.

 

Tre danske byområder planlægger letbaner

Politikere i Århus, Odense og i Københavns omegnskommuner har for længst draget konsekvensen af udviklingen i Europa, hvor den mest udbyggede bytrafikform på skinner er letbaner. I de 3 byområder er man langt fremme med planlægning af letbaner.

/HB
 


Relaterede nyheder:

Urigtige oplysninger om letbaner

Københavns kommunes rapport om udbygning af kollektive trafik er fyldt med fejl, i følge analyse fra lokaludvalg. (16.02.12)

Trafikinvesteringer med rettidig omhu

Denne artikel fra Letbaner.DK er bragt i Berlingske Business mandag den 2/1. (06.01.12)
Gå til menuen i toppen

Til top

Læs mere fra menuen øverst til venstre.
   

Denne opdeling er uden fortilfælde i Europa, hvor byer med metro og letbaner også har letbanelinjer i de indre byområder.

/Letbaner.DK

 

Rapporter

Københavns Kommunes screeningsrapport:
Udbygning af den kollektive trafik i Kbh.
(april 2011)
Den nye kritiske analyse:
Metro, letbaner og trængselsafgiften

(december 2011)
 
 
 


Aktuelle links

Core Brief: Light Rail Transit A Safe Means of Transport
(UITP 12.2009)
Råd: Drop mere metro og brug penge på letbaner.
(Ingeniøren 05.01.12)
Metroen er yt.
(Urban 05.01.12)


 
Copyright © Letbaner.DK
Forbehold