Letbaner.DK
 
Ja, til Odense-letbane
Nyhed 00391  

 
Benedikstgade i Odense
Visualisering: Juul | Frost Arkitekter

 

Ja, til Odense-letbane

 
14.03.11
Et enigt byråd besluttede at sige ja til en letbaneløsning, for at gøre byen mere bæredygtig.

Den gennemførte forundersøgelse peger på, at et letbanenet i Odense kan være med til at øge den kollektive trafik på et økonomisk og miljømæssigt bæredygtigt grundlag, og dermed binde byen sammen på tværs af byområder.

 

BRT-løsningen fravalgt

Et stort flertal i byrådet har d. 16.02.2011 vedtaget at arbejde videre med en letbane-løsning. Det betyder, at der nu alene fokuseres på en letbane og ikke på de øvrige undersøgte alternativer som f.eks. BRT-busser (Bus Rapid Transit).

I starten af projektperioden vil BRT-løsningen, vurderet ud fra likviditeten, være mere attraktivt. Det skyldes, at letbaneløsningen indeholder en række kommunale omkostninger, der skal afholdes tidligt i projektperioden. Men fra 2023 og frem vil der være en bedre likviditet forbundet med en letbanenløsning.

Det skyldes:

  At letbanen ikke i samme omfang som BRT-busser belastes negativt af den fortsatte trafikvækst, fordi letbanen bedre kan erstatte de omkostningstunge busruter med en mere driftsøkonomisk løsning.

  At forudsætningen om trafikvækst vil give en vækst i billetindtægterne, som er til letbanens fordel på grund af driftsøkonomiske fordele.

Det store Letbane-H
Illustration: Juul | Frost Arkitekter

Letbanenet som H-model

Letbanenettet fastlægges ud fra en H-model, som består af to linjer med en fælles strækning igennem midtbyen, der vil få en samlet strækning på 21 km. Første etape er på 14,5 km fra Tarup via Bolbro og Vesterbro igennem midtbyen til Rosengårdcentret, Campus og nyt OUH, frem til Hjallelse station. Etablering af letbanen er baseret på et økonomisk bæredygtigt grundlag, med staten som medfinansierende.

Den samlede model knytter midtbyen sammen med Campus, Vollsmose, Bolbro og det nuværende Universitetshospital på en måde, så flest mulige beboere forbindes med flest mulige arbejdspladser og uddannelsespladser.

Byfortættet Østre stationsvej med græs
Visualisering: Juul | Frost Arkitekter
Eksempel på Byfortættet Østre stationsvej med græs.

 
Dermed ligger det fuldt udbyggede net inden for 5 minutters gangafstand for:

  45.000 beboere
  35.000 arbejdspladser
  25.000 uddannelsespladser

 

I 2020 og længere frem vil disse tal stige på grund af mulighederne for byudvikling og byfortætning.

Letbanen vil i første omgang få direkte skiftemuligheder med det landsdækkende jernbanenet ved Odense Banegårdscenter og til Svendborgbanen ved Hjallelse station.

Vestre stationsvej med græs i sporet
Visualisering: Juul | Frost Arkitekter
Byfortættet Vestre stationsvej med græstracé.

 

Nye mål for byudvikling og trafikplanlægning

Forundersøgelsen præciserer følgende mål for etablering af en letbane:

  Skabe en mere bæredygtig by og understøtte mere liv i bymidten

  Knytte vidensområdet ved universitetet sammen med bymidten og understøtte udveksling og synliggørelse af Odense som vidensby

  Knytte bymidten og de omkringliggende boligområder og bydele sammen og skabe grundlag for fortætning, byomdannelse og nye kvaliteter omkring letbanens standsningssteder

  Skabe en attraktiv sammenhæng mellem tog, regionale- og lokale busser, så flere rejser fra bolig til arbejde eller uddannelse kan ske med kollektiv trafik af høj kvalitet

  Udnytte at Odense og København "kommer tættere på hinanden" i 2018, hvor rejsetiden i tog bliver en time mellem de to store byer

  Holde fokus på og understøtte de sunde transportformer gang og cykling, samt give bilisterne et reelt alternativt til bilen

 

Infrastrukturen vil være forberedt til det kommende nye store Universitetshospital (OUH) og den nye Forsker og Vidensby, samtidig med at letbanen får forbindelse til et Parker og Rejs-anlæg ved motorvejen over Fyn.

Krydset Nyborgvej-Palnatokesvej
Visualisering: Juul | Frost Arkitekter
Krydset Nyborgvej-Palnatokesvej bliver aktivt knudepunkt

 

VVM-undersøgelsen kan nu igangsættes

Projektets næste fase igangsættes med henblik på:

  Gennemførelse af en VVM undersøgelse

  Forberedelse af detailplanlægning

  Udarbejdelse af en sammenhængende strategi for byfortætning- og omdannelser i letbanekorridoren

  Oplæg til plangrundlag

  Forberedelse af anlægsudbud

 

Kommunen forventer, at VVM-undersøgelsen vil vare i 2 år med en omkostning på 13 mio. kr., hvoraf staten har givet tilsagn om en medfinansiering på 4 mio.kr.

 
Græs i sporet på Nyborgvej
Visualisering: Juul | Frost Arkitekter
Græstracé på Nyborgvej

 

Rammebetingelser

Mulighederne og forudsætningerne for en fremtidig involvering af FynBus' rolle og Staten er af helt afgørende betydning for, hvordan projektet organiseres og finansieres.

Der er lagt til grund:

  At der ved særlov oprettes et statsligt/kommunalt infrastrukturselskab, hvorigennem Odense kommune automatisk opnår låneadgang til investeringer i infrastruktur.

  At Staten medfinansierer de forventede investeringer i infrastruktur med 50%

  At Odense kommune gennem infrastrukturselskabet opnår låneadgang til indkøb af det rullende materiel, men selv afholder den løbende betaling til renter, afdrag, vedligehold mv.

  At lov om trafikselskaber ændres, således at FynBus får hjemmel til at drive og udbyde driften af en kommende letbane.

 

Projektet vurderes at være realiserbart ud fra de opstillede forudsætninger, men de endelige forudsætninger vil i høj grad være et resultat af en fremtidig dialog med Staten.

Dette vurderer Odense Kommune med baggrund i de hidtidige erfaringer fra Århus, samt den løbende dialog med FynBus, relevante ministerier og styrelser.
Passage af Syddansk Universitetscenter
Visualisering: Juul | Frost Arkitekter
Passage af Syddansk Universitetscenter

/ME


Relaterede nyheder:

Letbane nu på skinner i Odense

En letbane i Odense er rykket tættere på. Nye beregninger viser, at projektet kan hænge sammen. (24.01.11)

4 mio. kr. til letbane i Odense

Projektet planlægges som et pilotprojekt for kommende letbaner i gadeniveau i Danmark. (06.01.10)
Gå til menuen i toppen

Til top

Læs mere fra menuen øverst til venstre.
   

Projektet vurderes at være realiserbart ud fra de opstillede forudsætninger, men de endelige forudsætninger vil i høj grad være et resultat af en fremtidig dialog med Staten.

/Odense Kommune

 
Den vedtagne 1. etape af Odense letbane
Den vedtagne 1. etape
Klik for at se stort
 
 

Læs mere her:

Anker Boye optrådte som turistguide

(TV2 Fyn d. 21.02.11)
Odense letbane nærmer sig virkelighed
(DR Fyn d. 21.02.11)
Læs her Sammenfatningen og 4 andre delrapporter for Odense Letbane.
(Odense K. 18.02.11)
Odense Byråd Referat
Se pkt. 2. Letbane

(Odense K. 16.02.11)
Ja til letbane i Odense.
(Fyens.dk 17.02.11)
Odense får også en letbane.
(JP d. 17.02.11)
Boye og Boye hos ministeren

(TV2 Fyn d. 10.02.11)
Folketinget positiv over for Odense letbane

(TV2 Fyn 02.02.11) 2 min.
Letbane til Odense

(TV2 Fyn 21.01.11) 7 min.
Odenses letbane godt modtaget.
(Fyens d. 02.02.11)
Offensiv for Odenses letbane på Christiansbrg
(Fyens d. 02.02.11)
VK: Letbane til Tarup.
(DR P4 Fyn 31.01.11)
Letbane vil koste over to mia. kr.. Login
(Fyens.dk 16.12.10)
Første etape skal stå klar i 2018. Login
(Fyens.dk 16.12.10)
Letbane-succes i Norrköping. Login
(Fyens.dk 16.12.10)
Nye detaljer om Odense letbane i dag.
(Fyens.dk 15.12.10)


 
Copyright © Letbaner.DK
Forbehold