Letbaner.DK
 
Metropenge til letbane
Nyhed 00426  

Bergens succes-letbane Bybanen Bergens succes-letbane Bybanen, åbnede i 2010.

 

Metropenge til letbane

 
12.06.12
Letbane ad Frederikssundsvej og Sydhavnsmetro skal styrke den kollektive trafik i København.

Teknik- og Miljøudvalgets politikere i Københavns kommune har bestilt en grundig udredning af de to ambitiøse trafikprojekter.

Der er tale om en letbane ad Frederikssundsvej mellem Herlev og metrocityringen samt en Sydhavnsmetro som en afgrening fra metrocityringen. Begge skal styrke den kollektive trafik i hovedstaden.

Til brug for udredningen omdisponeres og omplaceres 5,74 mio.kr. i 2012 og 1,163 mio.kr i 2013 fra en pulje på 10 mio.kr.: "Havnetunnel og forberedelse af metro til Nordhavnen" til udredning af metro til Sydhavnen og letbane via Frederikssundsvej mellem Herlev og metrocityringens stationer.

Økonomiforvaltningens nyeste analyse (Analysefasen) viser, at en metro til Sydhavnen og Ny Ellebjerg, som en afgrening fra Cityringen, vil få 34.000 daglige påstigere i 2025.

Analysefasen viser også, at en letbaneløsning fra Ring 3 ad Frederikssundsvej til Nørrebro station vil få ca. 33.000 daglige påstigere i 2018. Det vurderes at denne strækning har det største passagerpotentiale af kommunens analyserede letbaner.

Letbanen udfordrer kommunen

Teknik- og miljøforvaltningen ser dog betydelige udfordringer forbundet med indpasningen af en letbane på den inderste del af Frederikssundsvej, idet der ikke er plads til både letbanetracé, perroner, kørebaner, cykelsti og fortov.

Det drejer sig om en ca. 200 m. langs strækning mellem Mågevej og Frederiksborgvej, hvor der i dag er tre bilbaner, cykelstier og fortov.

Udlandet kender løsningen

I udlandets letbanebyer ser man ikke smallere gader som noget problem. Her har man i tilsvarende gader valgt at lade begrænset biltrafik benytte samme gadeareal som letbanen i den ene retning, eller i begge retninger reguleret med trafikdossering. Her vil der være grønt lys for biler, bortset fra når der kommer en letbanevogn, der altid har forkørselsret.

Da der på den korte strækning af Frederikssundsvej ikke er behov for standsningssteder med perroner, vil man som bilist kun af og til opleve ét kort stop (ca. 30 sek.) hvorefter man kan fortsætte som normalt.

Nordens nyeste letbane i Bergen benytter trafiklysprioritering til letbanen i alle gadekryds. Det betyder, at letbanen har en gennemsnitshastighed i gadeplan på 25 km/t. I forhold til den nuværende busbetjening vil passagerne på en letbane langs Frederikssundsvej opleve en tidsbesparelse på ca. 30 procent.

Mindre biltrafik

Det overordnede mål er at få biltrafikken bragt ned, forklarer teknik- og miljøborgmester Ayfer Baykal til Berlingske den 7.06.12. "Hvis vi skal nedbringe antallet af biler, skal vi sikre, at pendlerne til og fra København får en god kollektiv transport".

Derfor er det vigtigt, at der bliver set på muligheden for at binde den nye letbane i Ring 3 sammen med den københavnske metro."

Region Hovedstadens udviklingsplan

Netop en letbane fra Herlev mod City er med i Region Hovedstadens udviklingsplan 2008, og omegnsborgmestrene langs Ring 3 ønsker også radiale letbanelinjer fra Ring 3 letbanen mod City, og her står letbanen fra Herlev ad Frederikssundsvej højt på ønskelisten.

/ME


Relaterede nyheder:

Hverken grundlag for Nordhavnsmetro eller letbane

Nye tal viser, at en metro til Københavns Nordhavn kun skønnes at få 11.-12.000 daglige passagerer. (26.05.12)

Trængsels- og miljøløsning for København

Hvis Staten bidrager med 200 mio.kr. om året til letbaner i København, vil byen om 20 år have et letbanenet på 80 km. (05.03.12)

Har København særstatus

Københavns Kommune har opdelt Storkøbenhavn i "Metroland" og "Letbaneland" (27.02.12)
Gå til menuen i toppen

Til top

Læs mere fra menuen øverst til venstre.
   

"Hvis vi skal nedbringe antallet af biler, skal vi sikre, at pendlerne til og fra København får en god kollektiv transport."

/teknik- og miljøborgmester
Ayfer Baykal

 
 

Læs mere her:

Tættere på Sydhavns-metro og letbane (ad Frederikssundsvej)
(København 06.06.12)
København kæmper for ny metrolinje fra Sydhavn til Ny Ellebjerg
(Politiken 06.06.12)
15 Beslutning om udredning af metro til Ny Ellebjerg og letbane ad Frederiks- sundsvej (Der er fejl i links til væsentlige bilag) (Københavns Kommune d. 29.05.12, nyt link 03.06.12)
Dagsorden Teknik- og Miljøudvalget d. 4/6, se pkt. 15. (Københavns Kommune d. 29.05.12, nyt link 03.06.12)


 
Copyright © Letbaner.DK
Forbehold