Letbaner.DK
 
Hverken grundlag for Nordhavnsmetro eller -letbane
Nyhed 00425  

Letbane på Brønshøj Torv
Pengene er bedre givet ud til en letbane ad Frederikssundsvej, her visualiseret ved Brønshøj Torv.

 

Intet passagergrundlag for hverken metro eller letbane til Nordhavnen i København

 
26.05.12
Nye tal viser, at en metro til Københavns Nordhavn kun skønnes at få 11.-12.000 daglige passagerer.

Passagerprognosens resultat understreger at man bør revurdere Nordhavnsmetroen og i stedet benytte de afsatte midler til en letbane mellem Herlev og Metrocityringen, udtaler Letbaner.dk til Licitationen d. 23.05.12.

Transportministeriets rapport viser, at tallene hverken kan godtgøre en metro - eller en letbane til Nordhavnen. Nordhavnsmetroen skønnes i 2030 kun at få 11.-12.000 daglige påstigere på denne 2,9 km. strækning til en pris af 2,9 mia.kr.

I stedet kan de afsatte midler benyttes til en letbane fra Herlev, Brønshøj til Nørreport med et passagerpotentiale på op til 100.000 daglige passagerer allerede i 2020.

Byg afgreningskamre

Det kan realiseres ved, at man stadig anlægger afgreningskamre i forbindelse med bygningen af Metro cityringen, men at man stiller etablering af den påtænkte forgrening til Nordhavnen i bero, indtil man kan fremvise en tilfredsstillende passagerprognose og en samfundsøkonomisk tilfredsstillende økonomi fra en start. Indtil da kan Nordhavnen betjenes med en højklasset busrute.

Byg Herlev-City-Sundby letbane

De resterende midler på ca. 2,6 mia.kr. kan så med fordel benyttes til etablering af en letbanelinje mellem Ring 3 letbanen og Metro cityringen, i første omgang til Nørrebro, som det ønskes af omegnskommunerne i Herlev, Lyngby-Taarbæk og Gladsaxe.

Letbaner bygges erfaringsmæssigt for 100-200 mio.kr. pr km. i Europa. Den mest oplagte strækning vil være mellem Herlev og City med en senere forlængelse til Sundby.


Så meget får man for pengene:

Tekst Metro til Nordhavnen Letbane Herlev-Sundby
Længde 2,9 km 18 km
Pris i alt 2,9 mia.kr. 3,6 mia.kr.
Antal påstigere pr. døgn 11.-12.000
(i 2030)
ca. 100.000
(i 2020)
Færre antal biler pr. døgn ? ca. 30.000
Færre antal busser pr. døgn ? 675
Antal passagerer pr. togsæt 300 250-400

 
De to projekter er direkte sammenlignelige, når det drejer sig om rejsetid, komfort og kapacitet.

Forundersøgelser i forbindelse med den planlagte Odense letbane viser, at driftsøkonomien blive bedre end med bus i løbet af få år, når letbaner erstatter buslinjer med mange passagerer.

Strækningen mellem Herlev og Sundby betjenes i dag af to buslinjer 5A og 350 S med ca. 80.000 daglige påstigere, hvilket er rigelig grundlag for en letbane.

Det betyder, at én letbanevogn med én fører kan erstatte tre busser med hver deres chauffør. Dertil kommer, at en letbanevogn har en levetid på 30-35 år imod en bus på ca. 10 år. Samtidig stiger passagertallet erfaringsmæssigt med 20-25% i løbet af få år, når letbaner erstatter buslinjer, så der er ikke noget at vente på. Det er bare med at komme igang.

/ME


Relaterede nyheder:

Trængsels- og miljøløsning for København

Hvis Staten bidrager med 200 mio.kr. om året til letbaner i København, vil byen om 20 år have et letbanenet på 80 km. (05.03.12)

Har København særstatus

Københavns Kommune har opdelt Storkøbenhavn i "Metroland" og "Letbaneland" (27.02.12)

Urigtige oplysninger om letbaner

Københavns kommunes rapport om udbygning af kollektive trafik er fyldt med fejl, i følge analyse fra lokaludvalg. (16.02.12)

Hellere letbane til Herlev end Nordhavnsmetro

Folketingets Finansudvalg ansøges nu om tilslutning til, at der igangsættes forberedende arbejder. (04.02.12)
(Opdateret 08.02.12)

En letbane gennem København

Stærkt alternativ til den tabte metro i Brønshøj, skriver Brønshøj-Husum avis. (15.11.08)
Gå til menuen i toppen

Til top

Læs mere fra menuen øverst til venstre.
   

I stedet kan de afsatte midler benyttes til en letbane fra Herlev, Brønshøj til Nørreport med et passagerpotentiale på op til 100.000 daglige passagerer allerede i 2020.

/Letbaner.DK

Byplan med miljøvisioner BYPLAN MED VISIONER
Letbane: Herlev-Amager
Juli 2008

 
 

Læs mere her:

Brug metropenge til letbaner (Login)
(Licitation 23.05.12)
Letbane bør erstatte metro til Nordhavn
(Licitation 09.05.12)
Letbane en succes
(Gladsaxe 07.05.12)
Nordhavn får en metro.
(DR P4 Kbh 02.02.12)
Metroen fortsætter til Nordhavn selvom passagertallet er lavt
(Ingeniøren 01.02.12)
Nordhavn-metro kan ikke betale sig
(Licitation 01.02.12)
Metro til Nordhavnen er en god forretning
(By & Havn 08.11.11)
 
 
 

Rapporter

Københavns Kommunes screeningsrapport:
Udbygning af den kollektive trafik i Kbh.
(april 2011)
Kritisk analyse af kommunens rapport:
Metro, letbaner og trængselsafgiften

(december 2011)


 
Copyright © Letbaner.DK
Forbehold