Letbaner.DK
 
S-baneforslag kan forsinke letbane
Nyhed 00278  


DSB og Banedanmark logo

S-baneforslag kan forsinke letbane

31.01.08
DSB og Banedanmark foreslår S-bane langs Ring 3 på trods af næsten færdige planer for en letbane.

Forslaget om en ydre S-togsringbane kommer, efter at regeringens infrastrukturkommission har anbefalet, at flere forskellige kollektive trafikforbindelser af høj kvalitet bør indgå i undersøgelsen af en Ring 3-bane.

Infrastrukturkommission tager ikke hensyn til trafikrapporter og miljø

Valg af et højklasset kollektivt trafikmiddel langs Ring 3-korridoren er allerede sket efter analyserne i 'Korridorprojekt' 2001 og 2003, hvor fire systemer i flere varianter er analyseret, heriblandt metro.

På trods af disse undersøgelser anbefaler Infrastrukturkommissionen alligevel ikke at støtte den for længst anbefalede letbaneløsning til Ring 3.

Derved kastes Københavns Amt og Region Hovedstadens velforberedte og effektive trafikprojekt ud i endnu en ren sæbeopera a la "København-Ringsted undersøgelserne" med et nyt forslag fra DSB og Banedanmark.

Forslaget om en S-bane viser en total mangel på indsigt og respekt for de afsluttede systemvalg, som Region Hovedstaden og 11 omegnskommuner er blevet enige om.

Byplanmæssigt skrækscenarie

En tung jernbane i Ring 3-korridoren vil gennemløbe mange bolig- og industriområder, hvor der i stort omfang skal rives huse ned - ganske unødvendigt, da en letbane sagtens kan klare transportbehovet og samtidig varetage lokaltrafikken. Dertil kommer, at en S-bane ikke reelt vil aflaste vejtrafikken i nær samme grad bl.a. på grund af de lange gangafstande, som mange ikke kan leve med.

Vi oplever forslaget som et byplanmæssigt og trafikalt skrækscenarie på flere måder fordi:
 

11 kommuner og Region Hovedstad nedgøres i deres arbejde og udtalte ønske om en moderne løsning

Fordyrelse cirka 4 gange

Forlænget etableringstid til mindst 20 år (mod 6-7 år for en letbane)

Hundredevis af nedrivninger af ejendomme, som letbanen ikke kræver

Uegnet driftsform til behovet i området

Færre stationer giver kilometer lange gangafstande

Dårligere tilgængelighed med trapper og elevatorer

Lokaltrejsende bliver henvist til færre langsomme og miljøbelastende busser

Ringere frekvens (10-20 min. drift imod letbanens 5-15 min. drift)

Manglende kapacitet på tilstødende S-baner

Begrænset aflastning af vejnettet

Udvidelser i fremtiden umuliggøres

Baneforbindelse til Lundtofte falder på gulvet

Baneforbindelse til Brøndby falder på gulvet

Forlængelse til Avedøre og Ørestaden falder også


S-tog vil ikke kunne dække lokaltrafikken

Fordelene ved S-togsforslaget begrænser sig til de få, der rejser ud over endestationerne. Kun de vil opnå enkelte minutters kortere rejsetid, hvilket skal ses i forhold til at letbanen er 18 minutter hurtigere end de nuværende busser.

Tophastigheden har ingen betydning som ellers fremført. Letbanen giver en tidsmæssig gevinst ved sin høje acceleration og bremseevne, samt de korte gangafstande til standsningssteder.

Hvis S-baneforslaget bliver realiseret mener vi, at samfundet har tabt et kæmpe samfundsøkonomisk og miljømæssigt potentiale.

DSB og BDK har mange uløste opgaver

Det er meget svært at se udspillet som andet end et markedspolitisk 'spil'. Også fordi hverken DSB eller Banedanmark har offentliggjort forslaget på deres hjemmesider.

DSB og Banedanmark hænger åbenbart stadig ved gamle dogmer om den tunge jernbanedrifts dyder. De varetager derfor ikke de reelle behov i det moderne samfund med et stigende behov for mobilitet med let tilgængelige, komfortable og miljøvenlige trafikmidler på skinner, der skal kunne etableres hurtigt og fleksibelt.

De har begge mange uløste opgaver, som de hellere burde bruge energien på at få løst, så som IC4 tog, dårlig regularitet, overtagelse af Øresundstrafikken samt spor og signalanlæg.

Trafikstyrelsen

Statens planlægningsmyndighed Trafikstyrelsen, vurderer at der findes et tilstrækkeligt passagergrundlag for en jernbaneforbindelse.

En letbane kan også klare dette passagergrundlag, - endog til flere rejsendes tilfredshed end S-tog kan - og samtidig er det den eneste løsning, der kan blive både samfundsøkonomisk rentabel og hurtigt give store miljøgevinster.

Et skridt tilbage

Formanden for Region Hovedstaden, Vibeke Storm Rasmussen (A), har i mange år arbejdet for at forsyne passagererne med en sporvognslignende forbindelse mellem bl.a. Lundtofte og Ishøj. Hendes kommentar i distriktsbladet 'det grønne område' til en ny undersøgelse i 11. time lyder:

"Det fører ikke til noget. Vi har brug for et letbanesystem som supplement til den øvrige kollektive trafik. Selvfølgelig vil vi gerne have en flot Metro eller S-tog langs Ring 3, men det er dybt urealistisk at forsøge at svinge sig op med så dyre projekter. Min frygt er, at så sker der slet ikke noget."

Ifølge Vibeke Storm Rasmussen arbejder kommunerne langs strækningen sammen om at udarbejde et beslutningsgrundlag, så projekt Letbane bliver virkeliggjort så hurtigt som muligt.

/HB


Relaterede nyheder:

11 kommuner ønsker Ring 3-letbane

Et nyt offentligt samarbejde skal bane vejen for en letbane omkring København. (29.12.07)

Konference om Hovedstadens trafik

Fredag den 30.11.07 afholdt Region Hovedstaden en infrastruktur konference på Børsen. (09.12.07)

Miljøvenlig trafik i Skåne

Skåne har med succes satset på kollektiv trafik, skriver Letbaner.DK i Jyllands Posten. (13.11.07)

Trafikudspil fra 15 omegnskommuner

Kommunerne ønsker bl.a. en letbane med moderne sporvogne Lyngby-Herlev-Glostrup-Ishøj, samt Glostrup-Brøndby-Avedøre-Amager.. (28.08.07)

Positiv reaktion på S-togsforslag

Politikere vil umiddelbart gerne have flere S-tog under jorden i København, som DTU foreslår. (10.08.07)
Gå til menuen i toppen

Til top

Læs mere fra menuen øverst til venstre.
   
 

Vi oplever forslaget som et byplanmæssigt og trafikalt skrækscenarie på flere måder

/Letbaner.DK

 
 

Læs mere her:

Letbane eller S-toglinje langs Ring 3.
(DR d. 28.01.08)
Ny S-togsringbane i spil i hovedstaden.
(Berlingske 28.01.08)
Letbanen er bedst til de korte rejser.
(Berlingske 28.01.08)
S-bane i stedet for letbane langs Ring 3.
(det gr. omr. 28.01.08)
DSB og Banedanmark: Giv os S-tog rundt om København.
(Ingeniøren 28.01.08)
DSB har problemer med S-tog.
(Berlingske 02.02.08)
International kritik af dansk transport-politik.
(Information 26.01.08)


 
Copyright © Letbaner.DK
Forbehold Opdateret 05.02.09