Letbaner.DK
 
9 ud af 10 københavnere ønsker sporvogne
Nyhed 00245  

9 ud af 10 københavnere ønsker sporvogne

Letbanegrafik fra London

 
02.06.07
Københavnerne ønsker sporvogne tilbage, men et flertal af politikere har ensidigt valgt "mere metro", selv om det længe har været fagligt dokumenteret at det ikke løser byens trafikproblemer alene.


9 ud af 10 sagde JA til at få sporvogne i København

Københavns Radio spurgte den 23.05.07 lytterne, om vi skal have sporvognene tilbage.

De lyttere, der deltog i P4 Morgens SMS-afstemning, var i hvert ikke i tvivl. Skal vi have sporvognene tilbage? lød spørgsmålet. JA, sagde 90 procent - flere end 600 deltog i afstemningen, skriver DR P4 Morgen.

Politikerne er helt ude af trit med københavnernes ønsker

Fredag d. 01.06.07 meddelte Transport- og energiministeriet at Cityringen netop er blevet vedtaget med et bredt flertal i Folketinget:

"Cityringen er vurderet til at koste ca. 15 mia. kr. i 2005-priser og forventes at kunne stå færdig om ca. 11 år. Foreløbig forventes der knap 240.000 passagerer på Cityringen på en hverdag, således at Metroen dagligt samlet vil befordre knap 460.000 passagerer", skriver ministeriet i en nyhedsmail.

Trafikstyrelsen rygklapper ministeriet

Trafikstyrelsens nye rapport om "Vedligeholdelse og udbygning af det danske skinnenet", der kom en uge tidligere, anbefaler heller ikke etablering af letbaner i Storkøbenhavn. Uden at der er udarbejdet en kollektiv trafikplan for Hovedstaden foreslår man ensidigt "mere metro". Ikke alene til Brønshøj, Nordhavn og Sydhavnen, men også en cityring nummer 2.

Det betyder nye metroinvesteringer (ud over den vedtagne metrocityring 1) til et samlet beløb på ca. 43 mia. kr. Investeringer der stadig kun vil gavne begrænsede områder af København og tidligst om 20 år.

Gældsætning af København på ca. 35 mia.kr

Trafikforskere påpeger, at budgettet i sådanne tunnelprojekter i gennemsnit bliver overskredet med 40%. De foreslåede projekter kommer måske således op på næsten 60 mia.kr. over en 30-årig periode. Med den sædvanlige lokalfinansiering for byens metroprojekter på 60% betyder det, at København vil få en ekstra gældsætning på ca. 35 mia.kr.

Med de nuværende metroerfaringer vil denne store investering kun flytte de kollektive buspassagerer under jorden, uden at kunne tiltrække bilisterne, og den vil dermed ikke løse fremtidens store trafik- og miljøproblemer. Allerede om 10 år vil der være 85.000 nye pendlere, der skal ind og ud af byen om dagen, og det er forhold som metroplanerne ikke vil kunne løse.

Letbaner sammenlignet med Københavns metro:

Har samme passagerkapacitet
Har samme komfort og trafikinformation
Har samme rejsehastighed dør-til-dør
Cirka 5 gange billigere at bygge
Kan etableres dobbelt så hurtigt
Antallet af biler langs letbaner falder ca. 20%
Udstødning og CO2 udslip nedsættes

Et letbanenet på cirka 80 km vil kunne dækker hele Storkøbenhavn og kan bygges for ca. 13-16 mia.kr.

Der lyttes ikke til borgere, politikere eller erhvervsledere på Vestegnen

Trafikstyrelsens rapport foreslår endvidere, at der kan etableres en tværgående S-togslinie i stedet for en letbane langs Ring 3.

Vestegnens politikere og erhvervsledere blev ellers på et nyligt afholdt ErhvervsTopmøde enige om, at etablering af Ring 3-letbanen vil være en af de vigtigste løftestænger for Vestegnens fremtidige økonomi og udvikling. I forvejen viser en to år gammel undersøgelse, at 70-80% af befolkningen langs Ring 3 ønsker letbanen og vil bruge den!

De svære valg

EU's hvidbog fra 2001 beskriver netop vigtigheden af at vælge økonomiske og miljøeffekstive løsninger for de store bytrafikanlæg. (Se link i højre side)

Spørgsmålet er nu hvordan København som værtsby for det kommende klimatopmøde vil kunne forsvare tocifrede milliardinvesteringer i kollektiv trafik, der IKKE begrænser CO2 udslippet fra byen?

/ME og HB


Relaterede nyheder:

TS: Ingen letbaner til København

Hvorfor ikke letbaner i København som det foreslås til Århus, Odense og Ålborg?(21.05.07).

Erhvervsledere prioriterer letbane

Ring 3 Letbanen har en meget høj prioritet, viste et flot og energisk ErhvervsTopmøde. (30.04.07).

Klimatopmøde i bilernes by

Værterne i København kan fortælle, at de har valgt at forhøjet P-afgiften, uden at give bilisterne et alternativ, skriver Berlingske. (03.04.07)

MOVIA ønsker letbaner

'Staten mener, at letbaner er en kommunal opgave, men de vil ikke kunne løfte byrden alene'. (24.02.07)
Gå til menuen i toppen

Til top

Læs mere fra menuen øverst til venstre.
 
 

"Spørgsmålet er nu hvordan København som værtsby for det kommende klima-topmøde vil kunne forsvare tocifrede milliardinvesteringer i kollektiv trafik, der IKKE begrænser CO2 udslippet fra byen?"
 
 

Læs mere her:

Københavnere ønsker sporvogne.
(JP d. 06.06.07)
Metroudvidelse: 1 mia. kr. pr. km.
(JP d. 01.06.07)
9 af 10 lyttere vil have sporvognene tilbage.
(DR d. 23.05.07)
Transporten skal være mere bæredygtig.
(DN d. 23.05.07)

HVIDBOG 2001
"De svære valg"

(Pdf, 1 Mb)

 

Trafikplan København
Læs bl.a. Trafikplan København her Letbaner.DK
december 2006 
Copyright © Letbaner.DK
Forbehold Opdateret 06.06.07