Letbaner.DK
 
Klimatopmøde i bilernes by
Nyhed 00231  

Klimatopmøde i bilernes by

Nørrebrogade i København
Foto: Helge Bay
Nørrebrogade i København

 
03.04.07
Berlingske Tidende bragte d. 01.04.07 Letbaner.DK's artikel med overskriften "Klimatopmøde i Københavns bilos". Vi bringer den her.


Når deltagerne i klimatopmødet i 2009 kommer til København, vil de opleve, at værtsbyen er bilernes by, hvor man ikke har været i stand til at begrænse biltrafikken og dermed byen store luft- og støjforurening.

Der er nok ikke tvivl om, at der på mødet vil blive sat fokus på bilernes forurening i de store byer, som allerede nu er en af verdens store miljøsyndere.

EU hvidbog

Allerede i 2001 udgav EU-kommissionen en hvidbog "Den europæiske transportpolitik frem til år 2010", hvor man gør opmærksom på de nødvendige løsninger, der kan gøre den kollektive trafik til et alternativ til bilen.

Der gøres specielt opmærksom på letbaner (Light Rail-transport), som kører uafhængigt af andre trafikanter i eget vejareal, og hvidbogen angiver, at det både er et økonomisk og populært transportmiddel, ikke mindst blandt bilejerne, fordi de oplever at blive befordret hurtigt og præcist ind og ud af byerne uden parkeringsproblemer.

Franske løsninger

De franske deltagere på topmødet vil kunne fortælle, om deres gode erfaringer med at begrænse biltrafikken. Som EU-kommissionens hvidbog foreslår, har man nemlig styrket den kollektive trafik i foreløbig 13 franske byer med letbaner. Her har man konstateret, at det er den kollektive bytrafikform, der tiltrækker flest bilister, og det er ikke usædvanligt, at biltrafikken i kvarterer med nye letbaner falder med mere end 20%.

Hovedgaden i Strasbourg
Hovedgaden i Strasbourg, foto: Helge Bay

Allerede i begyndelsen af 1990 gik flere borgmestre i Frankrig til valg på, at de ville bygge letbaner, bl.a. borgmesteren i Strasbourg, en by på ca. 425.000 indbyggere. Han vandt valget, og dermed var vejen åbnet for etablering af letbaner i byen. Busser omlagdes, så de stort set ikke kører i centrum. Væk er larm og udstødning fra utallige busser, og i stedet for glider de forureningsfri letbanevogne lydløst gennem gaderne.

Før den første letbanelinie åbnede i 1991 havde trafikselskabet i Strasbourg et passagertal på 42 mio. årligt. Med to nye letbanelinier i 2004 på 30 km. kvitterede indbyggerne for forbedringerne med et årligt passagertal på 86 mio., hvoraf 46 mio. kørte med letbane. Det har givet et tilsvarende fald i antallet af bilister, og byen bærer nu præg af det store fald i støj- og luftforureningen, med et miljøvenligt City til gavn for beboernes livskvalitet og byens forretningsliv. Og flere nye strækninger er planlagt til ca. 220 mio. kr. pr. km. inkl. rullende materiel.

Antallet af pendlere stiger - hvad gøres der?

Om forholdene hos klimatopmødets værter i København, kan man fortælle, at man har styrket den kollektive trafik i form af metro til 18 mia.kr., uden at antallet af biler i byen er faldet væsentligt. Beregninger viser, at en ny metroinvestering i en cityring til mindst 1 mia.kr. pr. km. kun vil få biltrafikken til at falde med 0,9% i området, når den er færdigbygget om 10-12 år. For at begrænse biltrafikken i City og i brokvartererne har man valgt at forhøjet P-afgiften, uden at give bilisterne et alternativt og attraktivt, kollektivt trafiktilbud.

Antallet af pendlere vil, iflg. Strukturkommissionen, stige med 85.000 daglige rejsende, der skal ind og ud af København inden Metrocityringen bliver færdigbygget - et forhold som Metrocityringen ikke kan løse alene uden attraktive fødelinier.

Man kan så håbe på, at Infrastrukturkommissionen vil følge trafikforskerne i deres anbefaling af at etablere fødelinier i form af letbaner til byens metrosystem, og derigennem opbygge et kollektivt trafiknet, der vil være attraktivt for bilisterne og til gavn for livskvaliteten i byen.

/Morten Engelbrecht


Relaterede nyheder:

338 mia. kan fjerne trængslen

Bompenge, højhastighedstog, letbaner og koncentreret byudvikling omkring stationerne kan afhjælpe det stigende trafikkaos. (16.10.06).

Ny letbane i Mulhouse skal hæve livskvaliteten

Præsident Chirac indviede ny letbane, der skal forhindre trafikpropper og hæve livskvaliteten i Mulhouse. (06.07.06)

Mere Metro uden letbaner - giver mere forurening

København overskrider EU´s grænse for ultrafine partikler, skriver magasinet Ingeniøren.
(26.11.05).
Gå til menuen i toppen

Til top

Læs mere fra menuen øverst til venstre.
 

 

Værterne til klima-topmødet i Køben-havn kan fortælle, at de har valgt at forhøjet P-afgiften, uden at give bilisterne et alternativ.


 
Copyright © Letbaner.DK
Forbehold opdateret 06.04.07