Letbaner.DK
 
Mere Metro uden letbaner - giver mere forurening
Nyhed 00121 

Mere Metro uden letbaner - giver mere forurening

Nørrebrogade i København
Foto: Helge Bay
Nørrebrogade i København

 
26.11.05
København overskrider EUs grænse for ultrafine partikler,
skriver magasinet Ingeniøren

Allerede nu plages 50.000 boliger af støjforurening fra vejene, og luftforureningen med partikler fra bilosen koster i øjeblikket ca. 780 københavnere livet. Gribes der ikke ind over for problemet, skal 40 pct. af trafikken ud af byen, hvis EU's nye grænseværdier for indholdet af ultrafine partikler skal opfylde kravene, skriver Jan Dahlmann i Ingeniøren.

De seneste erfaringer med nye letbaner er, at de i løbet af kort tid giver en nedgang i biltrafikken på 20 pct. i letbanekvartererne. Et letbanenet i København med radiale linier ud ad brogaderne til en letbane langs Ring 3, vil være en miljøvenlig løsning, der samtidig giver en seks gange større kapacitet i de gader, som betjenes med letbaner.

Den københavnske metro har ikke formået at begrænse biltrafikken i København. Den har kun flyttet noget kollektiv trafik neden under jorden, for en pris på foreløbig 18 mia.kr.

Derfor er det presserende, at der udarbejdes en helhedsløsning for trafikken, der tænker trafik sammen med sundhed, miljø, plads og tid. Enkeltinvesteringer som Metro Cityringen løser hverken problemerne eller vender udviklingen. Den vil kun flytte endnu flere kollektive buspassagerer under jorden, så der kan blive plads til endnu flere biler, for en pris på måske 20-25 mia.kr.

I år 2020, når en Metro Cityring kan være færdigbygget, vil der være 85.000 flere pendlere, som skal ud og ind af byen, og det behov kan en Metro Cityring ikke løse.

Derfor bør politikerne tænke på en kombination af letbaner og metro. Hvis politikerne ikke går i gang nu, vil trafikken bryde sammen, og det vil påvirke investeringerne i regionen, konkurrenceudviklingen og velfærden, skriver Ingeniøren.

/ME

Ingeniøren d. 11.11.05

Til top

 
Copyright © Letbaner.DK
Forbehold Opdateret 03.04.07