Letbaner.DK
 
TS: Ingen letbaner til København
Nyhed 00242  

TS: Ingen letbaner til København

Trafikstyrelsen

 
21.05.07
Hvorfor ikke letbaner i København ligesom det foreslås til Århus, Odense og Ålborg?

Trafikstyrelsen under Transport- og energiministeriet (TS) har afleveret en ny plan for opretning og udbygning af jernbanetrafikken i Danmark.

Ud over genopretning af skinner og sikringsanlæg arbejder rapporten med en fordobling af togrejser i Danmark. Prisen er 195 mia. kr. over de næste 30 år

Trafikstyrelsen har sendt rapporten til regeringens infrastrukturkommission, som et oplæg til fremtidens danske jernbaner, skriver Ingeniøren d. 16.05.07.

Letbaner i Århus, Aalborg og Odense

Noget overraskende foreslår TS at der etableres letbaner i ikke bare Århus, men også i Aalborg og Odense.

Det er meget glædeligt at disse tre byer nu nævnes som egnede steder til at forbedre den kollektive trafik med letbaner. Vi skal være de første til at bifalde forslagene, som vi vil følge i fremtiden.

København bliver fortsat bilkøernes by

Af uransaglige årsager er København blevet forbigået for letbaner i dette forslag. Det synes uforståeligt, da trafikproblemerne er særligt store ind til landets største by. Her kræves løsninger med en kort tidshorisont.

Til København foreslår rapporten:

1) en mulig tværgående S-togslinie i udkanten af København i stedet for Ring 3 letbanen
2) Metro-fødelinier til metrocityringen i stedet for letbane-fødelinier, samt en eventuel metroring 2

Rapporten foreslår en tværgående S-bane i Københavns omegn, som erstatning for Ring 3-letbanen. Men netop denne letbane prioriterede Vestegnens erhvervsledere og politikere på et nyligt afholdt ErhvervsTopmøde, som en af de vigtigste løftestænger for Vestegnens fremtidige udvikling og økonomi. For at fremskynde projektet foretrak 63% af deltagerne en OPP-finansiering; en finansieringsmodel som bakkes op af regeringen.

Men hvorfor ikke letbaner i København ligesom det foreslås i Århus, Odense og Ålborg?
 

byg dobbelt så meget
byg dobbelt så hurtigt
byg til den halve pris
byg miljøbevidst
byg letbaner

Spar mindst 20 milliarder kroner

Rapportens foreslåede grove net af 'tunge' baner vil ikke kunne give København det let tilgængelige kollektive trafiknet på skinner, som letbaner kan.

I København kan letbaner for ca. 15 mia. kroner erstatte både den foreslåede tværgående S-togslinie og de foreslåede nye metrolinier ved hjælp af et 80 km stort net af radiale letbanelinier. Derved opnås en besparelse på mindst 20 mia. kr., samtidig med at det kan bygges på den halve tid.

Det samlede kollektive trafiknet vil således blive mere attraktivt bl.a. for de mange trafikkanter, der skal ind og ud af København idet letbaner er ligeså effektive som den københavnske metro både med hensyn til rejsetid fra dør-til-dør og passagerkapacitet.

Sidegevinsten ved letbaner er, at det er den kollektive bytrafikform, der tiltrækker flest bilister. Udenlandske erfaringer viser, at der kører mindst 20% færre biler i kvarterer, der har fået nye letbanelinier, med deraf følgende mindre støj- og luftforurening. Det er forhold, som den københavnske metro ikke kan løse.

Metroløsninger dominerer stadig

Denne rapport signalerer for os at se, at letbaner som afløsning for mange A- og S-busser i København slet ikke er med i overvejelserne. Heller ikke som fødelinier til Metrocityringen, selv om undersøgelsen herom endnu ikke er offentliggjort.

TS har således ukritisk overtaget alle Ørestadsselskabets ønskeplaner. Planer som Metroselskabet i lang tid har præsenteret på samtlige metrostationer - uden hverken faglig opbakning eller politisk beslutning.
Havde DSB præsenteret deres ønskeplaner på samme måde, var der sandsynligvis grebet ind.

Trafikstyrelsens rapport kan læses her... (3,4 Mb)

Letbaner.DK henviser til forslag om en langsigtet kollektive trafikplan 'Trafikplan København', hvor fordelene ved et letbanenet i Storkøbenhavn kombineret med en metrocityring er beskrevet.

Letbaner.DKs forslag kan findes her...

/HB


Relaterede nyheder:

Erhvervsledere prioriterer letbane

Ring 3 Letbanen har en meget høj prioritet, viste et flot og energisk ErhvervsTopmøde. (30.04.07).

Klimatopmøde i bilernes by

Værterne i København kan fortælle, at de har valgt at forhøjet P-afgiften, uden at give bilisterne et alternativ, skriver Berlingske. (03.04.07)

Metro giver ikke mindre bilos

En metrocityring er blot en del af hovedstadens trafikplanlægning, siger flere trafikordførere ifølge Berlingske Tidende. (08.03.07)

Minister afviser udenlandske erfaringer

Letbaner.dk forstår ikke, at ministeren tolker fordele ved letbaner som løsrevne argumenter, skriver Altinget. (06.03.07)
Gå til menuen i toppen

Til top

Læs mere fra menuen øverst til venstre.
   

 
"Denne rapport signalerer for os at se, at letbaner som afløsning for mange A- og S-busser i København slet ikke er med i overvejel-serne."
 

Det koster 195 mia. at fordoble togtrafikken.
(Ingeniøren 16.05.07)
100 mia. til jernbanen over 30 år.
(DR d. 15.05.07)
Trafikstyrelsens rapport. (maj 2007)

 

 

 

Fra Letbaner.DK
December 2006 Læs bl.a. Trafikplan København her Trafikplan København 
Copyright © Letbaner.DK
Forbehold