Letbaner.DK
 
Minister afviser udenlandske erfaringer
Nyhed 00226  

Minister afviser udenlandske erfaringer

'Transport- og Energiministeriet'

06.03.07
Trafikgruppen Letbaner.dk forstår ikke, at ministeren tolker fordele ved letbaner som løsrevne argumenter.

Erfaringer fra udlandet tegner et andet billede, skriver netavisen Altinget.dk d. 27.02.07.

Læs spørgsmål og svar i link-boksen øverst til højre.


Debatindlæg i Altinget.dk
af Morten Engelbrecht, Letbaner.dk

Letbaner.dk er skuffede over transport- og energiminister Flemming Hansens svar på vores spørgsmål nr. 130 om uddybning af forhold, som han tidligere har omtalt, men som ministeren nu tolker som løsrevne argumenter, og alligevel ikke finder formålstjenligt at kommentere.

At Letbaner.dk er begejstrede for letbaner, som ministeren fremhæver, er baseret på udenlandske erfaringer, hvor byer, der investerer i nye letbanenet, får en kombination af forbedret miljø og økonomi.

24 mio. flere kollektive rejsende

Et eksempel er Strasbourg, en by med ca. 450.000 indbyggere. Fire år efter at den første letbane blev etableret, er antallet af kollektive rejsende i byen steget fra 42 mio. til 66 mio. passagerer årligt, hvoraf halvdelen er letbanepassagerer.

Derfor påpeger vi vigtigheden af, at metrocityringen får et net af letbane-fødelinier for at kunne opnå et tilfredsstillende passagertal.

I 1991 - før etablering af letbaner i Strasbourg - dækkede indtægterne 47 pct. af trafikselskabets driftsudgifter.
I 2003 steg dette tal til 63 pct. - og i forbindelse med åbningen af den første letbanelinie kunne alene 24 sporvogne erstatte 68 busser.

Helbredstruende støjgrænse på Frederikssundsvej

I København plages indfaldsvejene af bilkøer, der bliver længere og længere, med en tilsvarende større støj- og luftforurening. Eksempelvis kører der daglig 20.000 biler på Frederikssundsvej i København. Foruden luftforurening, giver det i perioder gadestøj på op til 67 db. - en støjgrænse der er helbredstruende.

Der er planer om at anlægge en metro ud til dette område med en tidshorisont på mindst 15 år. En letbaneløsning kan bygges inden for en tidsperiode på seks til otte år alt afhængig af Ring 3 letbanen, som den kan kobles sammen med, eventuelt med en stiklinie til Tingbjerg-kvarteret.

En letbane på Frederikssundsvej vil således give en markant forbedring af både luft- og støjforholdene, og de elektrisk drevne, lydløse letbanevogne kan dermed erstatte buslinierne 2A, 5A og 350S i området.

Otte gange mere for pengene

Det er sikkert også disse forhold, som Movias adm. direktør Johannes Sloth har i tankerne, når han finder letbaneprojekter 'kernesunde', og påpeger nødvendigheden af, at staten går ind og støtter disse projekter. Her får staten seks til otte gange mere for pengene i forhold til tilsvarende metroprojekter.

/ME

Altinget Transport


Relaterede nyheder:

MOVIA ønsker letbaner

'Staten mener, at letbaner er en kommunal opgave, men de vil ikke kunne løfte byrden alene'. (24.02.07)

Ministerens svar - og nye spørgsmål

Letbaner.DK har fået svar fra transport- og energiministeren på Trafikplan København. (28.01.07)

Ny Trafikplan præsenteret

Letbaner.DK har udsendt nyt prospekt om Trafikplan København til politikerne.
(16.01.07)

Eksperter anbefaler letbane til Brønshøj

Hellere en hurtig og billig letbane mod Brønshøj end en dyr metroforgrening. (25.11.06).
Gå til menuen i toppen

Til top

Læs mere fra menuen øverst til venstre.
 

Korrespondance
på folketinget.dk:

2. svar fra minister
(FT d. 20.02.07)
2. brev med spørgs-mål til Ministeren.
(FT d. 26.01.07)
1. svar fra minister
(FT d. 17.01.07)
1. brev til Trafikudvalget.
(FT d. 04.01.07)


 
Copyright © Letbaner.DK
Forbehold Opdateret 08.03.07