Letbaner.DK
 
Eksperter anbefaler letbane til Brønshøj
Nyhed 00209  

Eksperter anbefaler letbane til Brønshøj

Ny letbanevogn på 45 m til 260 passagerer i Dresden
Foto: Helge Bay, d. 16.07.04
Nyt 45 m langt letbanetog (Flexity Classic) til 260 passagerer d. 16.07.04 Dresden, Tyskland.

25.11.06
Hellere en hurtig og billig letbane mod Brønshøj end en dyr metroforgrening, skriver Ingeniøren d. 17/11

Selv om tidligere rapporter fra trafikforskere og rådgivende ingeniørfirmaer peger på en letbaneløsning i København ad Nørrebrogade mod Brønshøj og Ring 3, har Ørestadssel-skabet foreslået, at en metroafgrening mod Brønshøj indgår som en tilvalgsmulighed i forbindelse med anlæg af Metrocityringen.

Det betyder, at en politisk beslutning om denne afgrening skal tages senest i efteråret 2007, således, at et afgreningskammer ved Nørrebro Station kan indgå i en kommende VVM-procedure for Cityringen. Dermed kan Ørestadsselskabet sikre sig en udbygning af metroen på denne strækning, selv om det først bliver om 15-20 år.

Afgreningskammer til 200 mill. undersøges

Alene afgreningskammeret vil fordyre Metrocityringen med ca. 200 mio.kr., og denne udgift skal i givet fald betales af Københavns kommunes skatteydere. For det beløb kunne man bygge en letbane fra Nørrebro Station ad den brede Frederikssundsvej til Bellahøj på få år.

Som beslutningsgrundlag for metroafgreningen skal der udarbejdes en undersøgelse, der forankres i Center for Byudvikling, og gennemføres i samarbejde med Vej & Park ved hjælp af eksterne konsulenter: TetraPlan, Cowi og Niras/Rambøll. Undersøgelsen koster 1,2 mio. kr. og gennemføres i to faser: En screeningsfase, der identificerer alle mulige linjeføringer og analyserer dem i forhold til antallet af mål og sammenhængen i det kollektive trafiksystem. Denne fase påregnes gennemført i november og december måned 2006.

Derefter skal de relevante alternativer til den fremtidige trafikbetjening af den nordvestlige sektor i form af letbaner eller højklassede busløsninger undersøges. Anlægsøkonomien vurderes på grundlag af enhedspriser, og såvel driftsøkonomi som samfundsøkonomi belyses oversigtligt for de udvalgte løsninger. Dette arbejde påregnes gennemført i perioden januar til april 2007, og der stiles efter, at rapporten kan forelægges inden sommeren 2007.

Standsningssted i Dresden, Tyskland
Foto: Helge Bay, d. 16.07.04
Standsningssted i det centale Dresden, Tyskland.

Af hensyn til det videre arbejde med planlægning, projektering og anlæg af Cityringen foreslår Københavns kommune, at Borgerrepræsentationen senest i efteråret 2007 bør træffe beslutning om en eventuel etablering af afgreningskammeret.

Tidligere rapporter peger på en letbaneløsning

I Projekt Basisnet fra 1999 blev en højklasset betjening af dette område foreslået som sporvogn fra Brønshøj og Gladsaxe ad Nørrebrogade til City, eventuelt i forbindelse med en cityring. Alternativet var en højklasset busforbindelse.

I Planredegørelsen for den kollektive trafik i København fra 2005 belystes de principielle muligheder for effektive fødelinjer til den kommende Cityring. Endvidere omtaler redegørelsen anlæg af en letbanelinje fra City gennem Nørrebrogade med mulighed for forlængelse til Brønshøj/Husum - en løsning, der ikke er afhængig af systemvalget for en Cityring.

I rapporten "Fremtidsscenarier for transport i Danmark" fra 2006, udarbejdet af tre trafikforskere fra Center for Trafik og Transport på DTU, foreslås også en letbaneløsning fra Herlev/Brønshøj ad Nørrebrogade til City med forlængelse helt til Dragør.

Det eneste sted, hvor man direkte peger på en metroløsning fra Nørrebro Station mod Brønshøj er i Udredningen om Cityringen, udarbejdet af Ørestadsselskabet i 2005.

Reel sagsbehandling ønskes

Planredegørelsen for den kollektive trafik i København viste, at letbaneløsninger på afgørende måder kan løse de samme trafikale problemer som den københavnske metro, og at letbaner derudover kan bruges som anledning til at miljøforbedre byrummet.

Københavns kommune skrev dog selv konklusionen, og her blev mange af rapportens resultater om en eventuel letbaneløsning fejlfortolket til fordel for en metroløsning. Og det var denne konklusion, der alene blev offentliggjort til pressen og politikerne.

Hvis kommunen ønsker at vise deres objektive troværdighed i forhold til eksperternes råd, bør konklusionen af den nye undersøgelse om en metroafgrening mod Brønshøj, samt de relevante alternativer denne gang skrives uvildigt af de eksterne konsulenter, der også udarbejder rapporten.

/ME


Relaterede nyheder:

Ny Trafikplan præsenteret

Letbaner.DK har udsendt nyt prospekt om Trafikplan København til politikerne.
(16.01.07)

Metro og Letbaner er løsningen

Letbaner forties i trafikdebatten. Svar på et usagligt metro-indlæg.
(11.12.06).

Rapport om fremtidens transport

Center for Trafik og Transport har udarbejdet en rapport "Fremtidssce-narier for Transport i Danmark". (05.10.06)

Opfordring til at genoverveje letbaner

Letbaner.DK anfægter den trafikale planredegørelse fra Københavns Kommune, skriver JP-København.
(30.08.05)

Planredegørelse for København er nu offentliggjort

Københavns overborgmester Lars Engberg (S) peger på mere metro. (05.04.05)
Gå til menuen i toppen

Til top

Læs mere fra menuen øverst til venstre.
 

Se artikel:

Hellere en hurtig og billig letbane mod Brønshøj end en dyr metroforgrening.
(Ingeniøren 17.11.06)


 
Copyright © Letbaner.DK
Forbehold