Letbaner.DK
 
Metro og Letbaner er løsningen
Nyhed 00211  

Metro og Letbaner er løsningen

Ny letbanevogn i Dresdens hovedgade, Tyskland
Foto: Helge Bay, d. 16.07.04

 
11.12.06
Letbaner forties i trafikdebatten.
Svar på et usagligt metro-indlæg bringes her.

Berlingske Tidende bragte d. 21.11.06 et ensidigt debatindlæg "Løsningen er mere metro".
Her fremføres en usaglig kritik af en letbaneløsning til Brønshøj, hvor flere fakta forties. Vores svar kan læses her, da avisen valgte ikke at bringe det.


Metro og Letbaner er løsningen

I Berlingske Tidende den 21.11.06 udtaler Frank Bentin (Socialdemokraterne i Brønshøj) sin tvivl om en undersøgelse fra Ingeniørforeningen, som sætter fokus på hvilke virkemidler, der er vigtige ved udviklingen af fremtidens transportformer i København. Frank Bentin peger ensidigt på metro og ikke mindst på en metrolinie til Brønshøj, Husum og Gladsaxe som den eneste løsning.

Men hvad der ikke fortælles i artiklen er, at en ensidig udbygning af den kollektive trafik med metro i København ikke giver færre biler eller løser byforureningen. Fire år efter at metroen åbnede i 2002 er de kollektive rejser i København iflg. HUR kun steget med ca. 1 % og biltrafikken er kun faldet med 1 % - efter en investering på 18 mia. kr.

Desuden overser Frank Bentin, at de seneste tre rapporter om udvikling af den kollektive trafik i København alle peger på en letbaneløsning fra City ad Nørrebrogade ud ad den brede Frederikssundsvej til Brønshøj/Husum og videre til Herlev eller Gladsaxe. Det drejer sig om Projekt Basisnet fra 1999, Planredegørelsen fra 2005, og den sidste nye rapport "Fremtidsscenarier for transport i Danmark" fra 2006, alle udarbejdet af erfarne trafikforskere og rådgivningsfirmaer. Det eneste sted man peger på en metroafgrening mod Brønshøj er i "Udredningen om Cityringen", udarbejdet af Ørestadsselskabet.

Af artiklen fra Frank Bentin fremgår det heller ikke, at alene et afgreningskammer fra Metrocityringen ved Nørrebro Station vil koste 200 mio. kr. For det beløb kan man bygge en letbane fra Nørrebro Station til Bellahøj i løbet af få år som en start, mens en metroløsning først kan bygges i løbet af 10-15 år.

At Nørrebrogade helt skal spærres for biler, hvis der kommer en letbane, er en sandhed med modifikationer. Der er tale om at omlægge Nørrebrogade til miljøgade på delstrækninger med brede fortove og cykelstier og plads til af- og pålæsning af varer inden for bestemte tidsperioder. Den begrænsede gennemkørende biltrafik henvises til de store parallelgader: Ågade/Åboulevarden og Tagensvej/Fredensgade.

Det er løsninger, som flere og flere storbyer i Europa har stor succes med. Ikke mindst de handlende oplever en omsætningsfremgang, der svarer til en gågades, fordi man hurtigt kan hoppe af og på den kollektive trafik uden parkeringsproblemer.

Roadpricing kan kun virke efter hensigten, hvis bilisterne får et attraktivt alternativ. Og dette alternativ er metrocityringen med et net af letbaner som fødelinier, som kan etableres inden for en overskuelig årrække. Det er netop denne kombination, som trafikforskerne peger på i undersøgelsen fra Ingeniørforeningen, men som Frank Bentin betvivler.

Der er ikke meget tid at spilde på fejlslagne trafik-investeringer. Allerede i år 2020 forventes 85.000 flere daglige pendlere til København.


Berlingske Tidende giver sine læsere et fordrejet billede

Dette svar var altså ikke at læse i Berlingske Tidende efter Frank Bentins problematisering af eksperternes anbefaling.

Nu er Bentin hverken ekspert eller beslutningstager.
Alligevel sidder læserne tilbage med indtrykket af at metro er det eneste saliggørende for den kollektive trafik - og med et stærkt fordrejet indtryk af en letbaneløsning i Brønshøj-området.

/Morten Engelbrecht


Relaterede nyheder:

Eksperter anbefaler letbane til Brønshøj

Hellere en hurtig og billig letbane mod Brønshøj end en dyr metroforgrening. (25.11.06).

Misinformation om metroen

Berlingske Tidende skriver at "Metroen i København har givet den kollektive trafik en passagerfremgang på 20%"
Det er KUN 1%!
(26.09.06)
Gå til menuen i toppen

Til top

Læs mere fra menuen øverst til venstre.
 

Læs mere her:

Debatindlæg: Løsnin-gen er mere Metro
(Berlingske 21.11.06)
Hellere en hurtig og
billig letbane mod Brønshøj end en dyr metroforgrening.

(Ingeniøren 17.11.06)


 
Copyright © Letbaner.DK
Forbehold Opdateret d. 08.03.07