letbaner.dk  
Miljøgader i Erfurt, Tyskland d. 08.10.2005
Foto: Helge Bay
 
Bestyrelsen
Forside > Om Letbaner.DK > Bestyrelsen  
Dokumenter
 
 
 
 

 
Bestyrelsen for Letbaner.DK
 

Helge Bay
formand &
webmaster
Jens Christian Buchardt
næstformand
Svend Korsgaard
kasserer 
Niels Wellendorf
bestyrelsesmedl. & SoMe
Sten Holmgaard Sørensen
bestyrelsesmedl.

 

 
Desuden er valgt:

Suppleant: Søren Lynge Jacobsen
Revisor: Poul Bønsøe
Revisorsuppleant: Kjeld Allan Larsen

 

Kontingent:

Kontingent bedes indbetalt således: Se nærmere her..

 

 
Nuværende bestyrelse kort CV:

Helge Bay, formand og webmaster:
Transportplanlægger fra rådgiverbranchen med bopæl i Skanderborg. Har arbejdet med kollektiv trafik i over 30 år, herunder letbaner. Har besøgt over 50 sporvejs- og letbanesystemer i Europa. Medstifter af Trafikgruppen Letbaner.DK i 2003.

Jens Christian Buchardt, næstformand:
Ansat i rådgiverbranchen med bopæl i København. Uddannet civilingeniør i Geo, Vand og Klima. Han beskæftiger sig med vandforsynings- og afløbsprojekter. Jens har tidligere arbejdet for Banedanmark og har stor interesse for bytrafik.

Niels Wellendorf, bestyrelsesmedlem og SoMe:
Selvstændig trafikplanlægger med bopæl i Virum. Har tidligere arbejdet for DSB-S-tog. Er desuden aktiv i foreningerne: IDA Rail, NJS (Forum for Nordisk JernbaneSamarbejde), RBT (Rådet for Bæredygtig Trafik) og Cyklistforbundet.

Sten Holmgaard Sørensen, nyt bestyrelsesmedlem:
Tekst kommer.

Svend Korsgaard, kasserer:
Forstkandidat fra Landbohøjskolen i 1972 med bopæl i Bagsværd. Har arbejdet 30 år i udlandet og har besøgt over 30 sporvejs- og letbanesystemer i Europa, Asien og USA. Aktiv i Bestyrelsen for Dansk Jernbane-Klub siden 2003 og kasserer siden 2008.


 
Dokumenter

Vedtægter, Referater og Regnskaber kan læses under Dokumenter.
 


 
Publikationer

Udgivelser fra Letbaner.DK kan ses under Publikationer.

/HB

 

 

 
© Letbaner.DK
Forbehold Opdateret 05.05.22