letbaner.dk  
Miljøgader i Erfurt, Tyskland d. 08.10.2005
Foto: Helge Bay
 
Bestyrelsen
Forside > Om Letbaner.DK > Bestyrelsen  
Dokumenter
 
 
 
 

 
Bestyrelsen for Letbaner.DK
 

Helge Bay
formand
webmaster
Jens Christian Buchardt
næstformand
Niels Wellendorf
kasserer 
Lasse Kärkkäinen
Sekretær
Svend Korsgaard
Bestyrelsesmedl.

 

 
Desuden er valgt:

Suppleant: Søren Lynge Jacobsen
Revisor: Poul Bønsøe
Revisorsuppleant: Kjeld Allan Larsen
 


 
Generalforsamlingen 2021

På grund af corona blev Generalforsamling 2021 først afholdt d. 15.09.2021.
Se referat her..

 

 
Bestyrelsen kort beskrevet:

Helge Bay, formand og webmaster:
Transportplanlægger fra rådgiverbranchen med bopæl i Skanderborg. Har arbejdet med kollektiv trafik i over 30 år, herunder letbaner. Har besøgt over 50 sporvejs- og letbanesystemer i Europa. Medstifter af Trafikgruppen Letbaner.DK i 2003.

Jens Christian Buchardt, næstformand:
Ansat i rådgiverbranchen med bopæl i København. Uddannet civilingeniør i Geo, Vand og Klima. Han beskæftiger sig med vandforsynings- og afløbsprojekter. Jens har tidligere arbejdet for Banedanmark og har stor interesse for bytrafik.

Niels Wellendorf, kasserer:
Selvstændig trafikplanlægger med bopæl i Virum. Har tidligere arbejdet for DSB-S-tog. Er desuden aktiv i foreningerne: IDA Rail, NJS (Forum for Nordisk JernbaneSamarbejde), RBT (Rådet for Bæredygtig Trafik) og Cyklistforbundet.

Lasse Kärkkäinen, sociale medier:
Uddannet cand.merc. i international markedsføring fra SDU i Odense, og med bopæl i Virum. Har deltaget i Letbaner.DK's arbejde siden 2004. Desuden har han været aktiv i Danmarks Naturfredningsforening.

Svend Korsgaard, bestyrelsesmedlem:
Forstkandidat fra Landbohøjskolen i 1972 med bopæl i Bagsværd. Har arbejdet 30 år i udlandet og har besøgt over 30 sporvejs- og letbanesystemer i Europa, Asien og USA. Aktiv i Bestyrelsen for Dansk Jernbane-Klub siden 2003 og kasserer siden 2008.


 
Dokumenter

Vedtægter, Referater og Regnskaber kan læses under Dokumenter.
 


 
Publikationer

Udgivelser fra Letbaner.DK kan ses under Publikationer.

/HB

 

 

 
© Letbaner.DK
Forbehold Opdateret 22.11.21